Luận văn Tìm hiểu các phương pháp định tuyến trên nền công nghệ Cisco

Định tuyến (Routing) là tiến trình hướng các gói (packet) từ mạng này đến mạng khác thông qua router. Routing hoạt động ở lớp thứ ba của mô hình OSI (lớp network) và là một chức năng quan trọng của router trong lớp network. Router là thiết bị mạng hoạt động ở lớp network và sử dụng chức năng routing để truyền thông với router của những mạng khác. Địa chỉ vật lý được router sử dụng để xác định các hệ thống mạng cũng như từng thiết bị trong hệ thống mạng này.

doc89 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2252 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Tìm hiểu các phương pháp định tuyến trên nền công nghệ Cisco, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNOIDUNGLUANVAN.doc
  • docBIALUANVAN.doc
Luận văn liên quan