Luận văn Tìm hiểu những tính năng mới trong Oracle 10g

I.1 Đặt vấn đề. 1) Hiện trạng Gửi tiết kiệm ởngân hàng đã trởthành một thói quen của người dân VN. Đặc biệt là người dân thành thị. Ngân hàng có những hoạt động đa dạng như: huy động tiền gởi tiết kiệm, tiền gởi thanh toán, mởcác đợt trái phiếu, cổphiếu, sửdụng vốn huy động có được đểcho vay hay đầu tưvào các dựán. Ngoài ra Ngân hàng còn có các dịch vụ: chuyển tiền, chuyển đổi ngoại tệ, tưvấn tài chính. Ngân hàng làm việc theo nguyên tắc quản lý khách hàng tập trung, khách hàng có thểgởi và rút tiền tại nhiều chi nhánh. Với quy mô hoạt động rộng lớn nhưvậy, ngân hàng cần có một mạng lưới phục vụnhanh chóng, chính xác và hiệu quả đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Bộphận tiền gửi tiết kiệm (TGTK) của ngân hàng cần một hệthống thông tin để quản lý việc mở/đóng các sổtiết kiệm (STK) và lên kếhoạch chi trảlãi/vốn cho khách hàng. 2) Mục tiêu Mục tiêu chính của đềtài này là “Tìm hiểu những tính năng mới trong Oracle 10g” và xây dựng ứng dụng minh họa “Quản lý tiền gởi tiết kiệm”. I.2 Phạm vi đềtài. Đềtài ‘Tìm hiểu những tính năng mới của Oracle 10g’.Với hai phạm vi nội dung nhưsau: • Tìm hiểu những tính năng mới trong Oracle 10g như: Oracle Data Pump, Oracle Recovery Manager, Oracle Flasback, . • Xây dựng ứng dụng quản lý tiền gởi tiết kiệm. - Phần lí thuyết phải đảm bảo các yêu cầu sau: • Tìm hiểu những tính năng (đặc biệt là những tính năng mới) của Oracle 10g và viết thành tập tài liệu tham khảo. - Phần ứng dụng phải đảm bảo các chức năng sau: • Quản lý thông tin các khách hàng của các chi nhánh Ngân hàng • Quản lý thông tin vềcác sổtiết kiệm của khách hàng. • Xửlý tính toán các nghiệp vụtheo yêu cầu, ví dụnhưtính lãi xuất, • Tự động tính lãi phát sinh khi sổtiết kiệm đến ngày đáo hạn. • Hỗtrợthống kê sốsổtiết kiệm một cách nhanh chóng, chính xác. • Tìm sổtiết kiệm được tạo mới hoặc cập nhật gần đây nhất • Tìm khách hàng có một sổtiết kiệm cho trước. • Tìm các sổtiết kiệm tương ứng với một khách hàng nào đó • Tìm các lần giao dịch của một sổtiết kiệm trong một khoảng thời gian. • Tìm chi tiết lần cập nhật gần nhất của một sổtiết kiệm • Tính lãi cho một sổtiết kiệm tại một thời điểm • In các thông tin bảng lãi suất, tỉgiá mua, bán, chuyển khoản ngoại tệ

pdf103 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 3140 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Tìm hiểu những tính năng mới trong Oracle 10g, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC TÌM HIỂU NHỮNG TÍNH NĂNG MỚI TRONG ORACLE 10g Sinh viên thực hiện: Cán bộ hướng dẫn: Lê Phước Khiêm Ths. Nguyễn Thái Nghe MSSV 1040555 MSCB 1352 Cần Thơ 12, 2008 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG Luận văn tốt nghiệp Tìm hiểu những tính năng mới trong Oracle 10g GVHD: Ths.Nguyễn Thái Nghe SVTH: Lê Phước Khiêm 1 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC TÌM HIỂU NHỮNG TÍNH NĂNG MỚI TRONG ORACLE 10g Sinh viên thực hiện: Cán bộ hướng dẫn: Lê Phước Khiêm Ths. Nguyễn Thái Nghe MSSV 1040555 MSCB 1352 Cán bộ phản biện: ………………………………………………. Luận văn được bảo vệ tại: Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp Bộ môn Hệ Thống Thông Tin & Toán Ứng Dụng, Khoa Công nghệ Thông tin & TT, Trường Đại học Cần Thơ vào ngày 25 tháng 12 năm 2008. Mã số đề tài:15 Có thể tìm hiểu luận văn tại: • Thư viện Khoa Công nghệ Thông tin & TT, Trường Đại học Cần Thơ • Website: TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG Luận văn tốt nghiệp Tìm hiểu những tính năng mới trong Oracle 10g GVHD: Ths.Nguyễn Thái Nghe SVTH: Lê Phước Khiêm 2 MỤC LỤC MỤC LỤC ....................................................................................................................... 0 LỜI CÁM ƠN.................................................................................................................. 4 KÝ HIỆU VÀ VIẾT TẮT ............................................................................................... 5 TÓM TẮT........................................................................................................................ 6 ABSTRACT .................................................................................................................... 7 Chương I. TỔNG QUAN ................................................................................................ 8 I.1 Đặt vấn đề. ......................................................................................................... 8 I.2 Phạm vi đề tài. .................................................................................................... 8 I.3 Phương pháp nghiên cứu.................................................................................... 9 I.4 Hướng giải quyết................................................................................................ 9 Chương II. CƠ SỞ LÍ THUYẾT ................................................................................... 10 II.1. GIỚI THIỆU HỆ QUẢN TRN CƠ SỞ DỮ LIỆU ORACLE 10g...................... 10 II.1.1 Lịch Sử hình thành và sự phát triển. ............................................................ 10 II.1.3 Giới thiệu kiến trúc Oracle 10g. .................................................................. 11 II.1.3.1 Cấu trúc CSDL Oracle. ......................................................................... 11 II.1.3.2 Cấu trúc bộ nhớ Cache.......................................................................... 15 II.2. NHỮNG TÍNH NĂNG MỚI CỦA ORACLE 10g ........................................... 16 II.2.1 Cơ sở dữ liệu dạng khung lưới. ................................................................... 16 II.2.2 Cài đặt đơn giản và dễ dàng......................................................................... 16 II.2.3 Cấu hình đơn giản, nhiều tính năng. ............................................................ 16 II.2.4 Loading and uploading data......................................................................... 20 II.2.4.1 Chuyển đổi Tablespace giữa các Platforms.......................................... 20 II.2.4.2 Giới thiệu tổng quan về Data Pump..................................................... 21 II.2.5 Cơ sở dữ liệu tự quản lý............................................................................... 28 II.2.6 Bộ công cụ tư vấn thông minh..................................................................... 28 II.2.7 Lập lịch với Scheduler. ................................................................................ 29 II.2.8 Hổ trợ các cơ Sở dữ liệu lớn. ....................................................................... 29 II.2.9 Chia tải với Tablespace SYSAUX.............................................................. 29 II.2.10 Sao lưu và phục hồi dữ liệu (Recovery Manager- RMAN)....................... 30 II.2.10.1 Các chức năng và thành phần trong RMAN....................................... 30 II.10.2 Kiểu kết nối với RMAN ........................................................................ 31 II.10.3 Câu lệnh trong RMAN........................................................................... 34 II.2.11 Nâng cao tính năng cho FLASHBACK..................................................... 37 II.2.11.1 Giới thiệu Flashback. .......................................................................... 37 II.2.11.2 Thiết lập môi trường, cấu hình. .......................................................... 39 II.11.3 Khôi phục dữ liệu mức ‘bản ghi’ (row level) ........................................ 45 II.2.11.4 Khôi phục dữ liệu mức ‘bảng’ (table level)........................................ 47 II.2.11.5 Khôi phục toàn bộ cơ sở dữ liệu (database level)............................... 53 II.2.11.6 Một số chú ý. ...................................................................................... 56 II.3. NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH. ............................................................................... 60 Luận văn tốt nghiệp Tìm hiểu những tính năng mới trong Oracle 10g GVHD: Ths.Nguyễn Thái Nghe SVTH: Lê Phước Khiêm 3 II.3.1 Sự lựa chọn ngôn ngữ lập trình VB.net. ...................................................... 60 II.3.2. Ngôn ngữ lập trình VB.net. ........................................................................ 60 II.3.3 Ngôn ngữ VB.net và những ngôn ngữ khác ................................................ 60 II.3.3.1 Một số đối tượng VB.net sử dụng trong đề tài. .................................... 61 Chương III. ỨNG DỤNG.............................................................................................. 61 III.1. KẾT QUẢ ĐIỀU TRA THU THẬP THÔNG TIN.......................................... 62 III.1.1 Mô tả hệ thông............................................................................................ 62 III.1.2 Các loại hình gởi tiết kiệm và phương pháp tính lãi: ................................. 63 III.1.3 Một số mẫu kết xuất chính: ........................................................................ 64 III.2 THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH.......................................................................... 67 III.2.1 Mô hình quan niệm dữ liệu MCD. ............................................................ 67 III.2.2 Mô hình luân lý dữ liệu MLD. ................................................................... 74 III.2.3 Mô hình vật lý dữ liệu MPD....................................................................... 75 III.2.4 Lưu đồ dòng dữ liệu DFD. ......................................................................... 80 III.2.5 Giải thuật và lưu đồ .................................................................................... 83 III.2.6 Kết quả chương trình. ................................................................................. 88 III.2.7 Thảo luận những vấn đề chưa giải quyết được. ......................................... 94 III.2.7.1 Thảo luận kết quả đạt được ................................................................. 94 III.2.7.2 Vấn đề chưa giải quyết được. .............................................................. 94 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHN ........................................................................................... 95 TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................................. 96 PHỤ LỤC ...................................................................................................................... 97 Luận văn tốt nghiệp Tìm hiểu những tính năng mới trong Oracle 10g GVHD: Ths.Nguyễn Thái Nghe SVTH: Lê Phước Khiêm 4 LỜI CÁM ƠN Vậy là đã qua 4 năm học tập và rèn luyện dưới mái Trường Đại Học Cần Thơ em đã trưởng thành và chững chạc hơn rất nhiều. Trải qua 4 năm sống cuộc sống sinh viên, tuy phải sống xa gia đình nhưng vẫn lạc quan, vui vẻ và quyết tâm học tốt để sau này giúp ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Qua đây, con xin chân thành cám ơn Cha Mẹ đã sinh ra và nuôi dưỡng con khôn lớn nên người, luôn quan tâm chăm sóc con lúc gặp khó khăn.. Qua đây trân trọng gửi đến: Quý thầy cô Trường Đại Học Cần Thơ nhất là thầy cô Khoa CNTT & TT lời cám ơn chân thành, sâu sắc nhất. Chân thành cám ơn Thạc sĩ Nguyễn Thái Nghe – Giáo viên hướng dẫn đã nhiệt tình hướng dẫn và giúp đỡ trong quá trình thực hiện đề tài này. Xin cám ơn Thư viện Khoa CNTT&TT đã cung cấp tài liệu cho em trong quá trình làm luận văn này. Cám ơn thật nhiều đến các bạn cùng lớp đã trao đổi và giúp đỡ và động viên rất nhiều trong suốt thời gian làm luận văn. Cần Thơ, tháng 12/2008 Lê Phước Khiêm Luận văn tốt nghiệp Tìm hiểu những tính năng mới trong Oracle 10g GVHD: Ths.Nguyễn Thái Nghe SVTH: Lê Phước Khiêm 5 KÝ HIỆU VÀ VIẾT TẮT MCD: Modèle Conceptuel des Données. MLD: Modèle Logique des Données. MPD: Modèle Physique des Données. DFD: Data Flow Diagram. CSDL: Cơ sở dữ liệu. Cập nhật: các thao tác thêm, sửa, xóa. SQL: Structured Query Language. RMAN: Recovery Manager. TGTK: Tiền gởi tiết kiệm STK: Sổ tiết kiệm Luận văn tốt nghiệp Tìm hiểu những tính năng mới trong Oracle 10g GVHD: Ths.Nguyễn Thái Nghe SVTH: Lê Phước Khiêm 6 TÓM TẮT Oracle database là hệ quản trị cơ sở dữ liệu có khả năng quản lý một khối lượng dữ liệu rất lớn và có tính bảo mật rất cao, xử lý nhanh chóng và hiệu quả. Đặt biệt là Oracle 10g có rất nhiều tính năng mới được tích hợp vào để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người dùng. Do đó Oracle database là một hệ quản trị cơ sở dữ liêu có thể đáp ứng được các yêu cầu đặt ra của một hệ thống ngân hàng, trong đó việc quản lý tiền gởi tiết kiệm là một thành phần trong hệ thông ngân hàng. Vì vậy việc xây dụng ứng dụng này là vấn đề cần thiết. Các chức năng của hệ thống phải được thiết kế đúng với yêu cầu thực tế hiện nay và có thể phát triển về sau. Trong thời gian thực hiện đề tài, tôi đã ứng dụng được những kiến thức đã học trên ghế nhà trường và tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng mô hình hệ thống bằng phương pháp MERISE, lập trình bằng ngôn ngữ VB.net để truy vấn dữ liệu từ CSDL Oracle. Luận văn tốt nghiệp Tìm hiểu những tính năng mới trong Oracle 10g GVHD: Ths.Nguyễn Thái Nghe SVTH: Lê Phước Khiêm 7 ABSTRACT Oracle databases as an administrative database capable of managing a data volume is very large and security is very high, processed quickly and efficiently. Especially Oracle 10g has many new features are integrated in order to meet the demands of increasing users. Therefore Oracle databases is a management database can meet the requirements set out in a banking system, in which Saving Acount Management system is a component in the banking system. So the building applications this problem is necessary. The functions of the system must be designed properly with the requirements of the situation today and may develop later. During the implementation of the topic, I've been applying the knowledge learned on the school chairs and accumulated much experience in the construction of a model system using methods MERISE, programming language VB.net to query data from Oracle Database. Luận văn tốt nghiệp Tìm hiểu những tính năng mới trong Oracle 10g GVHD: Ths.Nguyễn Thái Nghe SVTH: Lê Phước Khiêm 8 Chương I. TỔNG QUAN I.1 Đặt vấn đề. 1) Hiện trạng Gửi tiết kiệm ở ngân hàng đã trở thành một thói quen của người dân VN. Đặc biệt là người dân thành thị. Ngân hàng có những hoạt động đa dạng như: huy động tiền gởi tiết kiệm, tiền gởi thanh toán, mở các đợt trái phiếu, cổ phiếu,… sử dụng vốn huy động có được để cho vay hay đầu tư vào các dự án. Ngoài ra Ngân hàng còn có các dịch vụ: chuyển tiền, chuyển đổi ngoại tệ, tư vấn tài chính... Ngân hàng làm việc theo nguyên tắc quản lý khách hàng tập trung, khách hàng có thể gởi và rút tiền tại nhiều chi nhánh. Với quy mô hoạt động rộng lớn như vậy, ngân hàng cần có một mạng lưới phục vụ nhanh chóng, chính xác và hiệu quả đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Bộ phận tiền gửi tiết kiệm (TGTK) của ngân hàng cần một hệ thống thông tin để quản lý việc mở/đóng các sổ tiết kiệm (STK) và lên kế hoạch chi trả lãi/vốn cho khách hàng. 2) Mục tiêu Mục tiêu chính của đề tài này là “Tìm hiểu những tính năng mới trong Oracle 10g” và xây dựng ứng dụng minh họa “Quản lý tiền gởi tiết kiệm”. I.2 Phạm vi đề tài. Đề tài ‘Tìm hiểu những tính năng mới của Oracle 10g’ .Với hai phạm vi nội dung như sau: • Tìm hiểu những tính năng mới trong Oracle 10g như: Oracle Data Pump, Oracle Recovery Manager, Oracle Flasback,…. • Xây dựng ứng dụng quản lý tiền gởi tiết kiệm. - Phần lí thuyết phải đảm bảo các yêu cầu sau: • Tìm hiểu những tính năng (đặc biệt là những tính năng mới) của Oracle 10g và viết thành tập tài liệu tham khảo. - Phần ứng dụng phải đảm bảo các chức năng sau: • Quản lý thông tin các khách hàng của các chi nhánh Ngân hàng • Quản lý thông tin về các sổ tiết kiệm của khách hàng. • Xử lý tính toán các nghiệp vụ theo yêu cầu, ví dụ như tính lãi xuất,… • Tự động tính lãi phát sinh khi sổ tiết kiệm đến ngày đáo hạn. • Hỗ trợ thống kê số sổ tiết kiệm một cách nhanh chóng, chính xác. • Tìm sổ tiết kiệm được tạo mới hoặc cập nhật gần đây nhất • Tìm khách hàng có một sổ tiết kiệm cho trước. • Tìm các sổ tiết kiệm tương ứng với một khách hàng nào đó • Tìm các lần giao dịch của một sổ tiết kiệm trong một khoảng thời gian. • Tìm chi tiết lần cập nhật gần nhất của một sổ tiết kiệm • Tính lãi cho một sổ tiết kiệm tại một thời điểm • In các thông tin bảng lãi suất, tỉ giá mua, bán, chuyển khoản ngoại tệ Luận văn tốt nghiệp Tìm hiểu những tính năng mới trong Oracle 10g GVHD: Ths.Nguyễn Thái Nghe SVTH: Lê Phước Khiêm 9 - Phần ứng dụng phải đảm bảo các yêu cầu sau: • Đảm bảo tính chính xác. • Đảm bảo an toàn, bảo mật. • Giao diện thân thiện. • Tốc độ truy xuất nhanh • Chương trình mềm dẻo, dễ mở rộng và phát triển. • Tương thích với các ứng dụng khác đang sử dụng trên windows • Môi trường làm việc: Windows XP,Windows Server. • Ngôn ngữ cài đặt: VB.net • Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Oracle 10.2g I.3 Phương pháp nghiên cứu. Nghiên cứu và vận dụng lý thuyết phân tích hệ thống để tìm hiểu hệ thống hiện tại, phân tích, xây dựng mô hình tổng thể và mô hình chi tiết phục vụ cho đề tài. Nắm vững các nguyên tắt, nguyên lý cơ sở dữ liệu như các ràng buộc, mối quan hệ giữa các bảng dữ liệu, khoá chính, khoá ngoại…để thiết kế cơ sở dữ liệu. Nghiên cứu một số ngôn ngữ lập trình, trên cơ sở lựa chọn một ngôn ngữ lập trình phù hợp cho ứng dụng. Nghiên cứu hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle 10g và ứng dụng cơ sở dữ liệu Oracle 10g vào chương trình ứng dụng quản lí tiền gởi tiết kiệm. I.4 Hướng giải quyết. Phân chia thời gian, công việc hợp lý cho quá trình làm luận văn. Lên kế hoạch và báo cáo tiến độ làm việc, từ đó xem xét và điều chỉnh tiến độ cho phù hợp. Trong quá trình làm việc tranh thủ sự quan tâm giúp đỡ của giáo viên hướng dẫn cũng như các anh chị làm việc tại bộ phận giao dịch. Cần phải: 1. Phân tích yêu cầu: • Tìm hiểu hiện trạng, yêu cầu và mục tiêu của đề tài. • Xác định phạm vi và kết quả cần đạt được cho đề tài. 2. Phân tích và thiết kế chi tiết • Tìm tài liệu có liên quan đến đề tài. • Phân tích mô hình dữ liệu MCD, MLD, MPD, DFD.. • Phân tích và thiết kế chương trình. 3. Cài đặt và thử nghiệm • Cài đặt chương trình ứng dụng • Thử nghiệm và kiểm tra lỗi. 4. Viết báo cáo kết quả thực hiện đề tài. Luận văn tốt nghiệp Tìm hiểu những tính năng mới trong Oracle 10g GVHD: Ths.Nguyễn Thái Nghe SVTH: Lê Phước Khiêm 10 Chương II. CƠ SỞ LÍ THUYẾT II.1. GIỚI THIỆU HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU ORACLE 10g. II.1.1 Lịch Sử hình thành và sự phát triển. a. Lịch sử hình thành và phát triển • 1977 Thành lập Relational Software Inc. • 1978 Phiên bản Oracle v1 đầu tiên, chạy trên hệ điều hành PDP-11 của máy RSX (dòng của hãng DEC), khả năng sử dụng bộ nhớ tối đa là 128 KB. Viết bằng ngôn ngữ Assemblỵ • Oracle V1 chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty, khjông được phát hành ra bên ngòaị • 1980 Phát hành phiên bản Oracle v2 - Đây cũng là hệ cơ sở dữ liệu thương mại đầu tiên sử dụng ngôn ngữ SQL. • Phiên bản này vẫn được viết bằng Assembly cho PDP-11, tuy nhiên, nó còn chạy được trên Vax/VMS. • 1982 Phát hành Oracle v3 released, Oracle trở thành DBMS đầu tiên chạy trên các máy mainframes, minicomputers, và PC's (portable codebase). Phiên bản Oracle đầu tiên thể làm việc theo "transactional". Oracle v3 được viết bằng C • 1983 Relational Software Inc. đỗi tên thành Oracle Corporation. • 1984 Phát hành Oracle v4, giới thiệu tính năng "read consistency", có thể chạy trên nhiều Hệ Điều Hành, và cũng là phiên bản đầu tiên chạy theo mô hình PC - Server. • 1986 Phát hành Oracle v5. Thực sự là CSDL client/server, hổ trợ cluster trên VAX • CSDL đầu tiên sử dụng truy vấn dữ liệu phân tán (distributed queries). • 1988 Phát hành Oracle v6 • Giới thiệu ngôn ngữ PL/SQL • Oracle cũng giới thiệu sản phNm ứng dụng sử dụng CSDL Oracle - Oracle Financial Applications • 1989 Phát hành Oracle v6.2 với tính năng chạy song song - Oracle Parallel Server. • 1992 Phát hành Oracle v7 chạy trên UNIX. • 1993 Phát hành bộ công cụ phát triển ứng dụng - Oraclés Cooperative Development Environment (CDE). • 1994 Phát hành Oracle v7.1 và Oracle v7 trên máy PC. • 1997 Phát hành Oracle8 , giới thiệu Cơ sở Dữ liệu Hướng Đối Tượng - object-relational. Luận văn tốt nghiệp Tìm hiểu những tính năng mới trong Oracle 10g GVHD: Ths.Nguyễn Thái Nghe SVTH: Lê Phước Khiêm 11 • 1998 Phát hành phiên bản trên Intel Linux. • 1999 Phát hành Oracl8i (i = internet), tích hợp với máy ảo Java – JVM. • 2000 Phát hành Oracl8i Release 2 • 2001 Phát hành Oracl9i Release 1 với tính năng Cluster (RAC) và Advanced Analytic Service. • 2002 Phát hành Oracl9i Release 2. • 2004 Phát hành Oracle10g Release 1 (g = grid). • 2005 Phát hành Oracle10g Release 2. • 2007 Phát hành Oracle11g. b. Các định nghĩa • Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Một hệ quản trị cơ sở dữ liệu (DBMS) là một chương trình lưu trữ, truy xuất và sửa đổi dữ liệu trong CSDL dựa trên các truy vấn. Phân loại cơ sở dữ liệu: - Mô hình CSDL phân cấp. - Mô hình CSDL mạng. - Mô hình CSDL quan hệ. - Mô hình CSDL quan hệ đối tượng. • Oracle database: Oracle database là tập hợp các dữ liệu được xem như một đơn vị thành phần (Unit). Database có nhiệm vụ lưu trữ và trả về các thông tin liên quan. Oracle database được xác định bởi tên một tên duy nhất và được quy định trong tham số DB_NAME của parameter file. II.1.3 Giới thiệu kiến trúc Oracle 10g. II.1.3.1 Cấu trúc CSDL Oracle. Oracle database được xem xét dưới hai góc độ cấu trúc logic và cấu trúc vật lý. Tuy vậy, hai cấu trúc dữ liệu này vẫn tồn tại tách biệt nhau, việc quản lý dữ liệu theo cấu trúc lưu trữ vật lý không gây ảnh hưởng tới cấu trúc logic. Hình 1. Cấu trúc database. Luận văn tốt nghiệp Tìm hiểu những tính năng mới trong Oracle 10g GVHD: Ths.Nguyễn Thái Nghe SVTH: Lê Phước Khiêm 12 1. Cấu trúc vật lí. Cấu trúc vật lý bao gồm tập hợp các control file, online redo log file và các datafile: a. Datafiles: Mỗi một Oracle database đều có thể có một hay nhiều dat

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdfORACLE10GLV.pdf
 • doc1.doc
Luận văn liên quan