Luận văn Tìm hiểu về kiểm thử phần mềm và xây dựng hệ thống quản lý tiến hành kiểm thử

Sau cuộc khủng hoảng trong ngành công nghệ thông tin vào đầu những năm 2000 đến nay, công nghệ sản xuất phần mềm trên thế giới và nhất là ở Việt Nam đang tiến hành những bước tiến mạnh mẽ hơn. Vượt qua cuộc khủng hoảng này, ngoài những kinh nghiệm trong kinh doanh, các công ty tin học Việt Nam nhận thức được rằng quy trình sản xuất phần mềm của chính công ty họ cần được nâng cấp với mục tiêu đầu tiên là nâng cao chất lượng, tăng tính chuyên nghiệp trong sản xuất phần mềm. Và từ đó tiến trình kiểm thử phần mềm trở thành tiến trình vô cùng quan trọng trong quy trình sản xuất phần mềm. Trong một quy trình sản xuất phần mề, ngoài việc thành lập các chuẩn coding, phân công sắp xếp các công việc cho các thành viên trong tổ chức, quản lý các tài liệu như các bản đặc tả yêu cầu, bản phân tích thiết kế chương trình, chương trình nguồn. thì một yếu tố cũng rất quan trọng là hỗ trợ quản lý tiến trình kiểm thử bao gồm hỗ trợ quản lý các trường hợp kiểm thử, các bản báo cáo kiểm thử, các lỗi. Chúng em đã thực hiện đề tài "Tìm hiểu về kiểm thử phần mềm và xây dựng hệ thống hỗ trợ quản lý tiến trình kiểm thử" nhằm tìm hiểu rõ tiến trình kiểm thử, các loại kiểm thử, cách kiểm thử, việc quản lý kiểm thử, những mục tiêu, thuận lợi cho tiến trình này đem lại. Luận văn của chúng em được trình bày với bảy chương chính, bao gồm: - Chương 1: Mở đầu. - Chương 2: Tổng quan về kiểm thử phần mềm. - Chương 3: Các loại kiểm thử phần mềm. - Chương 4: Các công cụ hỗ trợ. - Chương 5: Phát triển công cụ quản lý tiến trình kiểm thử. - Chương 6: Thử nghiệm. - Chương 7: Tổng kết và hướng phát triển. - Phụ lục.

pdf154 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 5554 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Tìm hiểu về kiểm thử phần mềm và xây dựng hệ thống quản lý tiến hành kiểm thử, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên