Luận văn Tìm hiểu Windows Sharepoint Server (WSS) 3.0

Như đã nói ởphần giới thiệu Microsoft cung cấp một sốcác sản phẩm cho việc cấu hình website và portal, quản lý nội dung, cá nhân hóa và thương mại điện tử. Các sản phẩm này gồm có: • SharePoint Server(tên gọi trước đây là SharePoint Portal Server) cho cấu hình portal công ty, quản lý nội dung web và tìm kiến doanh nghiệp. • Content Management Server (CMS) cho cấu hình website và quản lý nội dung. • Commerce Servercho việc phát triển và quản lý website thương mại điện tử. SharePoint Server xây dựng trên Windows SharePoint Services (WSS), một gói tính năng Windows Server cho khảnăng cộng tác và quản lý tài liệu dựa trên Web. Cũng hỗ trợcho các sản phẩm còn có SharePoint Designer, sản phẩm thay thếFrontPage của các site WSS. Những chức năng sẽkhông được nâng cao hơn nữa của CMS đều được SharePoint Server và SharePoint Designer tiếp quản hầu hết. Các sản phẩm website đã nhận các nâng cấp chính vào năm 2006. Gói tính năng Windows SharePoint Services (WSS) 3.0 cung cấp nhiều tính năng mới trong vấn đề quản lý tài liệu, quản lý nội dung web và cộng tác đội, chúng lần lượt được khai thác bởi sản phẩn SharePoint Server 2007 cho các portal, tìm kiếm, vấn đềquản lý tài liệu và quản lý nội dung website. Sản phẩm SharePoint Designer thay thếFrontPage bởi WSS 3.0 và tùy chọn SharePoint Server 2007. SharePoint Server và SharePoint Designer cũng thay thếmột cách hiệu quảContent Management Server, thành phần không được hỗtrợ đểphát triển sâu hơn nữa.

pdf98 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2978 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Tìm hiểu Windows Sharepoint Server (WSS) 3.0, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chương I LỊCH SỬ & TỔNG QUAN CÔNG NGHỆ Như đã nói ở phần giới thiệu Microsoft cung cấp một số các sản phẩm cho việc cấu hình website và portal, quản lý nội dung, cá nhân hóa và thương mại điện tử. Các sản phẩm này gồm có: • SharePoint Server (tên gọi trước đây là SharePoint Portal Server) cho cấu hình portal công ty, quản lý nội dung web và tìm kiến doanh nghiệp. • Content Management Server (CMS) cho cấu hình website và quản lý nội dung. • Commerce Server cho việc phát triển và quản lý website thương mại điện tử. SharePoint Server xây dựng trên Windows SharePoint Services (WSS), một gói tính năng Windows Server cho khả năng cộng tác và quản lý tài liệu dựa trên Web. Cũng hỗ trợ cho các sản phẩm còn có SharePoint Designer, sản phẩm thay thế FrontPage của các site WSS. Những chức năng sẽ không được nâng cao hơn nữa của CMS đều được SharePoint Server và SharePoint Designer tiếp quản hầu hết. Các sản phẩm website đã nhận các nâng cấp chính vào năm 2006. Gói tính năng Windows SharePoint Services (WSS) 3.0 cung cấp nhiều tính năng mới trong vấn đề quản lý tài liệu, quản lý nội dung web và cộng tác đội, chúng lần lượt được khai thác bởi sản phẩn SharePoint Server 2007 cho các portal, tìm kiếm, vấn đề quản lý tài liệu và quản lý nội dung website. Sản phẩm SharePoint Designer thay thế FrontPage bởi WSS 3.0 và tùy chọn SharePoint Server 2007. SharePoint Server và SharePoint Designer cũng thay thế một cách hiệu quả Content Management Server, thành phần không được hỗ trợ để phát triển sâu hơn nữa. Commerce Server đã nhận được một nâng cấp lớn vào tháng 8 năm 2006. Các phát hành trong tương lai vẫn chưa được tuyên bố tuy nhiên sự tổ chức lại gần đây đề xuất sự tích hợp sâu hơn nữa với nền tảng phát triển Web ASP.NET và tập công cụ Visual Studio. Chúng ta có thể xem phần tổng quan về Website và quản lý Portal dưới đây: Hình 1-1. Lịch sử phát triển của công nghệ SharePoint Ghi chú: o Các phát hành vào tháng 2/2007 và sau đó là xu hướng được ước lượng của Microsoft o Chấm đen là thời điểm chấm dứt của sự hỗ trợ xu hướng chủ đạo I.1. SharePoint Server và Windows SharePoint Services SharePoint Server (trước đây được biết đến với tên SharePoint Portal Server) là một nền tảng dựa trên web của Microsoft cho các portal, quản lý tài liệu và nội dung bên trong của web, tìm kiếm doanh nghiệp, cộng tác nhóm và nhiều nhiệm vụ khác nữa. (Danh sách của các phát hành SharePoint Server trước đây, gồm có các gói dịch vụ, có thể xem biểu đồ về “Các phiên bản SharePoint Server trước đây” ở các mục tiếp theo). Phiên bản gần đây nhất là SharePoint Server 2007, phiên bản này được phát hành vào tháng 11 năm 2006. SharePoint Server 2007 xây dựng trên phát hành Windows SharePoint Services (WSS 3.0) mới, gói tính năng Windows Server cho khả năng cộng tác nhóm dựa trên web, quản lý tài liệu và nội dung Web. Các tính năng mới trong WSS được liệt kê dưới đây: • Sử dụng ASP.NET Master Pages để ép buộc các cấu trúc trang, site chuẩn và được duy trì tập trung. • Cơ chế “kiểu nội dung” cho việc phân loại nội dung và ép buộc các chính sách; ví dụ, một tổ chức có thể định nghĩa một kiểu nội dung “xem hiệu suất nhân viên” và ép buộc các nguyên tắc phân phối lại và việc thực hiện đối với tất cả nội dung của kiểu đó. • Hỗ trợ cho luồng công việc với engine Windows Workflow Foundation, cho phép các tổ chức có thể tự động và ép buộc các quá trình công bố nội dung Web và quản lý tài liệu chuẩn. • Các API chuyển đổi tài liệu cho các tình huống nội dung được tự động, hỗ trợ riêng cho việc xuất bản nội dung web từ các định dạng không phải Web (ví dụ như việc biến đổi từ các file Word sang HTML). Không phục hồi tài liệu thông qua Recycle Bin người dùng có khả năng truy cập Một số ứng dụng Office 2007 có thể tự động duy trì và đồng bộ nội dung WSS 3.0 offline; ví dụ, Outlook 2007 có thể duy trì các bản copy offline của các thư viện tài liệu WSS 3.0 và Access 2007 có thể duy trì các bản copy offline của các danh sách WSS 3.0. Đứng trên WSS 3.0, SharePoint Server 2007 bổ sung thêm một số tính năng mới cho việc quản lý tài liệu, quản lý nội dung web, quản lý bản ghi, việc báo cáo và tìm kiếm. Nó cũng cung cấp một số ứng dụng đáng kể dựa trên Web. Các tính năng mới gồm có dưới đây: • Business Data Catalog hỗ trợ tìm kiếm và truy cập dựa trên Web đến dữ liệu ứng dụng doanh nghiệp (như dữ liệu trong các hệ thống lập kế hoạch tài nguyên doanh nghiệp SAP (ERP) và các hệ thống Siebel CRM). • Các thành phần máy chủ cho đầu vào dữ liệu dựa trên Web và phân phối trang bảng tính Excel (gọi là các dịch vụ Excel) và các biểu mẫu InfoPath. • Report Center Workspace cho việc xuất bản và định vị các báo cáo từ các dịch vụ báo cáo của SQL Server hay từ các nguồn khác. • Các luồng công việc được định nghĩa từ trước cho sự phê chuẩn và lưu trữ dữ liệu • Hệ thống quản lý bản ghi cho việc ép buộc giữ lại các bản ghi công ty và các chính sách đã bị hủy. SharePoint Sever 2007 có thể chuyển biến Word 2007, InfoPath 2007 và các file XML thành HTML.. SharePoint Server 2007 cũng giới thiệu hai phiên bản giá thành thấp hơn cho sử dụng đặc biệt: Forms Server cho việc phân phối và chọn lọc dữ liệu với các biểu mẫu InfoPath dựa trên Web và Search Server cho việc tìm kiếm của doanh nghiệp. Các phiên bản SharePoint Server trước đây SharePoint Portal Server đã được đổi tên thành SharePoint Server. Giới thiệu ở đây gồm có ngày phát hành và ngày hết hạn của các phiên bản trước đây. Sản phẩm Gói dịch vụ hiện hành Thời hạn kết thúc hỗ trợ chủ đạo Lịch sử SharePoint Portal Server 2001 SP3: 3/3/2004 11/7/2006 Chấm dứt hỗ trợ mở rộng: 12/7/2011 Phát hành: 5/2001 SP1: 11/2001 SP2: 1/2003 SP2a: 10/2/2003 SharePoint Portal Server 2003 SP2: 18/10/2005 13/1/2009 Phát hành: 11/2003 SP1: 18/10/2004 I.2. Content Management Server Content Management Server (CMS) là một sản phẩm máy chủ cho việc quản lý xuất bản và hiển thị nội dung trên các website lớn và phức tạp. CMS cung cấp cách cho tác giả phụ trách nội dung có thể tạo và xuất bản các trang web mà không cần biết về HTML hoặc những gì liên quan nằm dưới thiết kế site. CMS sẽ tiếp tục được hỗ trợ đến tận 2013, tuy nhiên nó sẽ không được nâng cao hơn nữa. CMS đã được thay thế bởi SharePoint Server và SharePoint Designer. SharePoint Server không tương thích với CMS, và không có một giải pháp tự động hoàn chỉnh cho việc chuyển đổi các trang CMS sang SharePoint Server, tuy vậy các hướng dẫn kỹ thuật và công cụ chuyển đổi nội dung đều có sẵn. Các khách hàng CMS, những người có quyền nâng cấp (thông qua Software Assurance hay Upgrade Advantage) có thể đổi các đăng ký của họ thành các đăng ký cho SharePoint Server và SharePoint Designer thông qua một công thức được mô tả trong danh sách sản phẩm gần đây của Microsoft. Các phiên bản Content Management Server trước đây Content Management Server (CMS) đã được thay thế một cách hiệu quả bởi SharePoint Server 2007 và công cụ SharePoint Designer. Biểu đồ dưới đây sẽ phác thảo cho bạn ngày hỗ trợ trong chu trình phát triển ứng dụng cũng như phát hành ban đầu và lịch sử các gói dịch vụ cho các phiên bản gần đây của CMS. Lưu ý rằng CMS 2002 ban đầu đã được đổi tên thành CMS Enterprise Edition khi CMS 2002 Standard Edition được phát hành vào tháng 10 năm 2003. Các khách hàng có đủ quyền nâng cấp CMS hiện hành có thể đổi các đăng ký CMS thành các đăng ký cho SharePoint Server và SharePoint Designer, nhưng các site CMS đang tồn tại sẽ không chuyển đổi một cách tự động. Sản phẩm Gói dịch vụ hiện hành Thời hạn kết thúc hỗ trợ Chủ đạo Lịch sử CMS 2001 SP1: 9/1/2002 9/4/2007 Phát hành: 8/2001 CMS 2002 Enterprise Edition SP2: 8/11/2005 8/1/2008 Phát hành: 11/2002 SP1: 7/2003 SP1a: 5/11/2003 CMS 2002 Standard Edition SP2: 8/11/2005 8/1/2008 Phát hành: 10/2003 SP1a: 5/11/2003 I.3. Commerce Server Commerce Server hỗ trợ cho việc thiết kế, xây dựng, triển khai và duy trì các website thương mại điện tử. Phiên bản mới đây nhất gồm có các module quản lý hạng mục sản phẩm, xử lý các hóa đơn, kiểm tra người dùng và cá nhân hóa, nhắm cho thị trường và phân tích dữ liệu. Commerce Server cạnh tranh với các sản phẩm thương mại điện tử khác của IBM, Oracle, SAP và nhiều hãng khác. Commerce Server yêu cầu đến SQL Server để lưu và lấy lại dữ liệu. Phiên bản gần đây nhất là Commerce Server 2007, đây là phiên bản được phát hành vào tháng 8 năm 2006. Nó phát hành cùng với giao diện điều khiển mới “business desk” (được đưa ra trong gói tính năng của Commerce Server 2002), cho phép cải thiện hiệu suất và một số tính năng mới khác. Commerce Server 2007 cũng có adapter BizTalk cho các hệ thống Commerce Server nhỏ, đơn giản hóa việc tích hợp giữa các site Commerce Server và các ứng dụng doanh nghiệp như SAP. Bên cạnh đó Commerce Server 2007 còn hỗ trợ phát triển thông qua Visual Studio 2005, .NET Framework 2.0 và BizTalk Server 2006, sử dụng dịch vụ báo cáo SQL Server 2005. Với những thay đổi này, mặc dù Microsoft sẽ cung cấp những công cụ cho việc chuyển đổi dữ liệu song những site Commerce Server đang tồn tại có thể cần phải viết lại để chạy trên phiên bản mới. Các kế hoạch tương lai cho Commerce Server dành cho những cải thiện cho các doanh nghiệp có kích thước vừa và nhỏ, như hỗ trợ tốt hơn cho việc hosting và tùy chỉnh đơn giản hơn. Các phiên bản Commerce Server trước đây Commerce Server 2002 sẽ được hỗ trợ đầy đủ vào tháng 7 năm 2008, với hỗ trợ mở rộng được cung cấp đến năm 2013.Commerce Server 2002 Feature Pack (FP1) đã giới thiệu một giao diện người dùng Business Desk mới cho quản lý hạng mục và triết khấu bởi giao diện người dùng chính trong Commerce Server 2007. FP1 phù hợp với cùng ngày hỗ trợ với tư cách Commerce Server Server 2002, mặc dù nó được phát hành hơn 2 năm sau đó. Sản phẩm Gói dịch vụ hiện hành Thời hạn kết thúc hỗ trợ chủ đạo Lịch sử Commerce Server 2000 SP3: 2/9/2002 11/4/2006 Hỗ trợ mở rộng: 8/2008 Phát hành: 12/2000 SP1: 5/2001 SP2: 11/2001 Commerce Server 2002 SP3: 19/5/2004 8/7/2008 Phát hành: 4/2002 SP1: 9/2002 SP2: 15/8/2003 FP1: 5/2004 I.4. FrontPage và SharePoint Designer Môi trường thiết kế web của Microsoft, FrontPage đã mở ra rộng lớn hơn rất nhiều so với ý tưởng ban đầu được thiết kế rất đơn giản cho việc thiết kế trang web của những người tập việc. FrontPage đã tiến triển thành hai sản phẩm: • SharePoint Designer, đây là sản phẩm nhằm cung cấp các công cụ thiết kế site và tùy chỉnh cho WSS 3.0 và SharePoint Server 2007. • Expression Web, sản phẩm được đưa ra cho các nhà thiết kế chuyên nghiệp có thể làm việc với các công nghệ Web chuẩn như HTML và CSS. So với FrontPage 2003, SharePoint Designer có một số các tính năng mới đáng chú ý cho WSS và tùy chỉnh SharePoint Server dưới đây: • Một tiện ích cho phép người dùng có thể định nghĩa các luồng công việc là một series các nguyên tắc if-then trong một giao diện giống với giao diện tính năng các rule của Outlook; các nguyên tắc chạy trên engine Windows Workflow Foundation của WSS 3.0 và SharePoint Server. • Hỗ trợ cho ASP.NET 2.0 Master Pages, thành phần cho phép người dùng có thể định nghĩa và duy trì tập trung các mẫu trang bằng các bar điều hướng, border và các tính năng website khác. • Những cải thiện đối với các tính năng DataViews, các thành phần máy chủ cho web có thể refresh lại bản thân chúng một cách dễ dàng từ các cơ sở dữ liệu và các nguồn dữ liệu khác; các tính năng DataViews mới hỗ trợ cho RSS feeds (Really Simple Syndication feeds) và SharePoint Business Data Catalog với tư cách như những nguồn dữ liệu. Các phiên bản FrontPage trước đây Các gói dịch vụ của FrontPage đã được cung cấp với các gói dịch vụ của Office, thậm chí FrontPage không lâu nữa sẽ bị bao bọc bởi bất kỳ phiên bản Office nào. Các nâng cấp FrontPage 2000 có trong các gói dịch vụ của Office 2000, trong khi đó các nâng cấp FrontPage 2002 đến với Office XP và các nâng cấp FrontPage 2003 với Office 2003. Sản phẩm Gói dịch vụ hiện hành Thời hạn kết thúc hỗ trợ chủ đạo Lịch sử FrontPage 2000 SP3: 21/11/2002 11/4/2006 Hỗ trợ mở rộng: 14/7/2008 Phát hành: 6/1999 SR1a: 5/2000 SP2: 11/2000 FrontPage 2002 SP3: 9/3/2004 1/1/2006 Hỗ trợ mở rộng: 12/7/2011 Phát hành: 4/2002 SP1: 9/2002 SP2: 21/8/2002 FrontPage 2003 SP2: 27/9/2005 30/13/2009 Phát hành: 11/2003 SP1: 27/7/2004 Chương II CƠ SỞ LÝ THUYẾT Trong chương này tập trung vào việc xem xét những thành phần quan trọng nhất của Windows SharePoint Service 3.0 và Office SharePoint Server 2007 (Microsoft Office SharePoint Services- MOSS) những nền tảng mà các lập trình viên sử dụng để tạo ra các ứng dụng hợp tác hỗ trợ giải pháp nghiệp vụ thông minh, workflow, tính toán dữ liệu, không gian làm việc nhóm, quản lý vòng đời văn bản, quản trị nội dung và quản trị dự án. II.1. Tổng quan về kiến trúc Phần dưới đây mô tả những thành phần chính của MOSS 2007, cách thức chúng liên hệ với nhau và với platform, các dịch vụ cộng tác mà Window SharePoint Services 3.0 cung cấp. Hình II-1. Kiến trúc bậc cao của MOSS Các dịch vụ Windows SharePoint Services Các dịch vụ cơ sở dữ liệu và hệ điều hành ((| UX: user experience; LOB: line of business; Biz = business; BI= business intelligence; KPI= key performance indicator; Metadata = data about data; SSO= single sign on; SOAP= simple object access protocol; OM~ Open Modeller). II.1.1. Applications & Services MOSS xây dựng trên công nghệ và các dịch vụ của MSWindows Server 2003 SP1 và SQL Server 2005 (cũng như SQL server 2000). Các Services nền tảng chạy trên hệ điều hành: • Microsoft .NET 2.0 Framework, gồm: • ASP.NET 2.0 Master Pages, content pages, và Web Parts • Các mô hình cung cấp dịch vụ linh động (pluggable) phục vụ cho cá nhân hóa, quản lý thành viên, khả năng kiểm soát và bảo mật được nâng cao. • Dịch vụ truy cập cơ sở dữ liệu (SQL Server). • Internet Information Services (IIS) • Windows Workflow Foundation (Thiết lập Workflow) • Windows desktop indexing và search services SQL Server là hệ quản trị cơ sở dữ liệu sử dụng cho việc lưu trữ mọi nội dung, dữ liệu và thông tin cấu hình của MOSS. MS khuyến cáo nên dùng SQL Server 2005 và SQL Server 2005 Express được cài mặc định; tuy nhiên SQL server 2000 có thể dùng thay vào đó được. II.1.2. Windows SharePoint Services Windows SharePoint Services 3.0 (version 3) xây dựng trên các dịch vụ hệ điều hành và cơ sở dữ liệu để hỗ trợ những điều kiện cần thiết cho từ 1 trang làm việc nhóm đến 1 portal của doanh nghiệp với hơn 100.000 nhân viên (như Office SharePoint Portal Server 2007), hoặc một portal cộng tác trên Internet với cả triệu người dùng. Dịch vụ nền tảng Windows SharePoint Services cung cấp những cải tiến bảo mật, các tính năng tin cậy, có thể co giãn và hiệu năng cao như sau: • Storage (Lưu trữ) • Management (Quản lý) • Deployment (Triển khai) • Site Model (Tạo mô hình site) • Extensibility (Khả năng mở rộng) Thêm vào đó WSS (một phần của WinServer 2003) được bổ sung những tính năng cộng tác sau: • Document collaboration (Quản lý văn bản) • Wikis and Blogs (Wikis và Blogs) • Project task management (Quản lý dự án) • Contacts, Calendars và Tasks • E-mail integration (Tích hợp Email) • Tích hợp với các phần mềm khách của hệ thống Microsoft Office 2007 • Hỗ trợ offline cho các danh sách và thư viện văn bản của SharePoint nhờ sử dụng Office Outlook 2007 như một phần mềm khách offline. II.2. MOSS 2007 (Microsof Office Sharepoint Services) Về kiến trúc MOSS chứa đựng một tập hợp chung các dịch vụ Shared Services, hỗ trợ 5 thành phần ứng dụng phía server: II.2.1. Shared Services Về mặt khái niệm cơ bản giống với Shared Services trong SharePoint Portal Server 2003. Thành phần này đã được thiết kế lại toàn bộ sử dụng một mô hình cung cấp dịch vụ mới. Shared Services chứa hầu hết tất cả các dịch vụ có thể được sử dụng bởi nhiều ứng dụng trong MOSS: • Hỗ trợ văn bản, chỉ định thuộc tính và dịch vụ tìm kiếm • Business Data Catalog (Hệ thống dữ liệu doanh nghiệp) • Hỗ trợ thông tin cho những cảnh báo khi sử dụng SharePoint. • User profile store (Lưu trữ thông tin User) • Audiences • Usage reporting (Sử dụng report) • Single sign-on services (Đăng nhập và đăng xuất dịch vụ) II.2.2. Server Applications MOSS 2007 chứa 5 thành phần ứng dụng server: • Portal • Search • Content management • Business process • Business intelligence Mỗi thành phần được xây dựng trên các dịch vụ nền tảng và các thành phần cộng tác của WSS cũng như các thành phần Shared Services của MOSS. II.3. Điểm qua đặc tính của MSO SharePoint Server 2007 II.3.1. Portal Thành phần portal của MOSS bao hàm các đặc tính đặc biệt hữu ích cho việc thiết kế, triển khai và quản lý portal nội bộ của doanh nghiệp, kết hợp các website hiện có trên Internet và các portal riêng lẻ khác. Hơn nữa, potal hỗ trợ liên kết giữa nhiều người trong cùng tổ chức có thể chia sẻ kinh nghiệm, tri thức, nâng cao năng suất làm việc nhóm. Miền tính năng Mô tả Portal site templates Các mẫu site dựng sẵn được cung cấp nhằm tăng tốc việc tạo, tùy biến, triển khai và quản lý các portal riêng lẻ, các portal lớn trong nội bộ tổ chức, và liên kết với các website có sẵn trên internet. Site Manager Site Manager thay thể cho trang quản trị Portal Site Map, đây là công cụ nền web hỗ trợ kéo thả phục vụ cho việc duyệt các trang SharePoint, kiểm soát bảo mật truy cập và các chuẩn cảm quan (look and feel) thông thường. Site Manager hợp nhất các tác vụ quản trị site cho các portal và website, chứa đựng việc quản lý các phạm vi, các trang, việc lên danh sách, danh sách các trang SharePoint và các thành phần của nó. Site Manager hỗ trợ việc tạo, edit, tổ chức lại và xóa bỏ các phạm vi dưới góc nhìn quan hệ giữa các trang. My Site Personal Sites Các trang My Site Personal có một vài điểm đã được cải tiến như sau: 1. Mạng xã hội 2. Các thành phần điều khiển riêng tư 3. Các trang SharePoint và các Document Webpart có khả năng cuộn 4. Các webpart dành cho cộng sự và thành viên Mạng xã hội – Social Networking MOSS 2007 có một chức năng bổ sung giúp đơn giản hóa việc kết nối với mạng xã hội giữa các nhân viên. Các trang My Site được public có thể chứa đựng các webpart mạng xã hội, trong đó sử dụng các thông tin về tổ chức, cộng đồng và giao tiếp điện tử của mỗi người. Điều này có thể hỗ trợ mỗi người nhận biết các cộng sự của mình với những sở thích phổ biến và mang lại hiệu quả tìm kiếm cao hơn. Hơn nữa, mạng xã hội giúp thiết lập các liên kết cá nhân bằng cách tìm những người cùng nghề nghiệp, chuyên ngành, cùng nhóm làm việc, cùng là thành viên của một trang SharePoint hoặc có cùng vai trò quản lý. Mạng xã hội cung cấp tùy chọn thông tin cá nhân thông qua MS Active Directory, các ứng dụng LOB, email hoặc các dạng giao tiếp điện tử khác. Privacy Controls Privacy Controls (các điều khiển riêng tư) được sử dụng để điều khiển các thông tin hiện hữu trong trang My Site được public. Sự cho phép hay không cho phép hiển thị các nội dung public trên một trang cá nhân My Site có ở “My Manager”, “My Workgroup”, “My colleagues” và “Everyone”. Các trang SharePoint và các webpart chứa document cuộn được Webpart chứa các trang SharePoint cuộn được liệt kê tất cả các trang SharePoint mà người sử dụng tham gia với tư cách thành viên. Webpart chứa các document cuộn được liệt kê các văn bản ta đã xuất bản trên một tập hợp các trang SharePoint. Webpart này đồng thời hỗ trợ thêm những khả năng truy vấn và lọc văn bản chứa đựng trong một tập các trang SharePoint. Các Web part cho cộng sự và thành viên Các Web part mới cho cộng sự và thành v