Luận văn Tính chất điện và quang của tạp chất và exciton trong dây giếng lượng tử

(Bản scan) Các tính chất điện của chất bán dẫn đã tạo nên cơ sở lý thuyết cho sự phát triển của công nghệ hiện nay, đó là sự phát triển của các dụng cụ tính toán nhỏ hơn và mạnh hơn. Những dụng cụ này đã ảnh hưởng không chỉ lên tiềm lực phát triển của khoa học mà còn đến mọi khía cạnh của đời sống hàng ngày

pdf27 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 1863 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Tính chất điện và quang của tạp chất và exciton trong dây giếng lượng tử, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf5.pdf
 • pdf0.pdf
 • pdf1.pdf
 • pdf2.pdf
 • pdf3.pdf
 • pdf4.pdf
 • pdf6.pdf
 • pdf7.pdf
 • pdf8.pdf
 • pdf9.pdf
 • pdf10.pdf
 • pdf11.pdf
Luận văn liên quan