Luận văn Tóm tắt Phát triển cụm công nghiệp Tây An trên địa bàn huyện Duy Xuyên

Trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa, việc thúc đẩy phát triển công nghiệp đã và đang trở thành một trong những nhiệm vụ tọng tâm của tỉnh Quảng Nam, trong đó các doanh nghiệp vừa và nhỏ đóng một vai trò hết sức quan trọng. Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, góp phần giải quyết công ăn việc làm, xóa đói giảm nghèo, ổn định xã hội trên địa bàn và đảm bảo phát triển cân bằng giữa các vùng.

pdf26 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 1988 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Tóm tắt Phát triển cụm công nghiệp Tây An trên địa bàn huyện Duy Xuyên, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan