Luận văn Tổng hợp và phân tích tính chất hóa lý của xúc tác trên cơ sở Ni+Ca/Al2O3+SiO2 cho phản ứng Metan hóa co trong khí giàu H2

(Bản scan) Cacbon monoxit là sản phẩm sơ cấp của hầu hết các quá trình của công nghiệp dầu khí và hóa dầu. Trong nhiều trường hợp, CO là sản phẩm không mong muốn vì nó độc hại khi thải ra ngoài môi trường, đầu độc xúc tác và ăn mòn các thiết bị. Do đó, người ta phải loại CO ra khỏi hỗn hợp khí bằng nhiều phương pháp khác nhau như: phương pháp hấp phụ, hấp thụ, xúc tác và nhiệt... Tuy nhiên, các phương pháp này không cho hiệu quả cao ở nồng độ CO thấp ppm và chỉ thích hợp cho xử lý môi trường. Cho đến nay, phản ứng metan hóa CO được xem là phản ứng quan trọng để loại khí CO trong hỗn hợp khí, đặc biệt là trong khí giàu Hidro, tạo thành khí metan là một trong những sản phẩm có giá trị cao.

pdf58 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2187 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Tổng hợp và phân tích tính chất hóa lý của xúc tác trên cơ sở Ni+Ca/Al2O3+SiO2 cho phản ứng Metan hóa co trong khí giàu H2, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf6.PDF
  • pdf0.PDF
  • pdf1.PDF
  • pdf2.PDF
  • pdf3.PDF
  • pdf4.PDF
  • pdf5.PDF
  • pdf7.PDF
  • pdf8.PDF
  • pdf9.PDF
Luận văn liên quan