Luận văn Ứng dụng bài toán nội suy Lagrange và khai triển Tatlor

Trong quá trình tính toán, nhiều khi ta cần phải xác định giá trị của một hàm số f(x) tại một điểm tùy ý cho trước trong khi đó điều kiện chỉ mới cho biết một giá trị (rời rạc) của hàm số và của đạo hàm số đến cáp napf đó của nó tại một điểm x1, x2,., xk cho trước

pdf58 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 3039 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Ứng dụng bài toán nội suy Lagrange và khai triển Tatlor, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên