Luận văn Vận dụng công cụ quyền chọn để kinh doanh và phòng ngừa rủi ro trong thị trường chứng khoán Việt Nam

1. Lí do chọn đề tài Với 8 năm đi vàohoạt động, TTCKViệt Nam có những bước chuyển mình đáng kể. Từ những ngày đầu thành lập rất ít nhà đầu tư quan tâm, cho đến nay thị trường đã chứng kiến những thời kì “nhà nhà chứng khoán, người người chứng khoán”, hình t hành những phố chứng khoán, quán cafe chứng khoán. Và để duy trì sự sôi động của thị trường cũng như thu hút nhà đầu tư , Nhà nước cần phải cung cấp thêm nhiều hàng hóađể tăng nguồn cung cho thị trường. Ngoài những chứngkhoánlà hàng hóa cơ bản cho các giao dịch của TTCK, trên thế giới còn có những sản phẩm phái sinh mà cổ phiếu là tài sản cơ sở cho các giao dịch này. Về cơ bản, đây là các công cụ phòng ngừa rủi ro, bảo vệ hữu hiệu cho các nhà đầu tư tài chính, đồng thời cũng là một trong những kênh đầu tư hiệu quả cho những nhà đầu tư ưa thích rủi ro. Bên cạnh đó, chúng cũng tạo ra môi trường kinh doanh hấp dẫn song song với TTCKcơ sở, thúc đẩy tính năng động cho thị trường tài chính và ảnh hưởng tích cực đến nền kinh tế quốc gia. Đây là lý do khiến tác giả chọn đề tài “Vận dụng công cụ quyền chọn để kinh doanh và phòng ngừa rủi ro trong TTCK” 2. Mục đích nghiên cứu - Nghiên cứu, làm rõ một số vấn đề cơ bản về quyền chọn - Sử dụng quyền chọn để phòng ngừa rủi ro, kinh doanh trong các trường hợp của thị trường - Nghiên cứu kinh nghiệm thực tiễn về tổ chức sàn giao dịch quyền chọn chứng khoán Úc nhằm triển khai công cụ này một cách có hiệu quả tại Việt Nam - Phân tích thực trạng của TTCKViệt Nam, nhận diện các yếu tố rủi ro trên thị trường và đề xuất một số giải pháp nhằm áp dụng các giao dịch quyền chọn chứng khoán tại Việt Nam. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu - Phần cơ sở lý luận về quyền chọn, đề tài sẽ đi vào giới thiệu, phân tích các chiến lược kinh doanh quyền chọn được giao dịch phổ biến trên thế giới. - Phần kinh nghiệm về tổ chức sàn giao dịch quyền chọn chứng khoán tại Úc và từ đó rút ra những kinh nghiệm cho TTCKViệt Nam khi triển khai quyền chọn chứng khoán - Từ những kinh nghiệm ở phần trên đề tài sẽ đi đưa ra giải pháp và kha năng ứng dụng giao dịch quyền chọn chứng khoán tại TTCK Việt Nam. - Do có sự giới hạn nên trong khuôn khổ của đề tài nghiên cứu, đề tài này không đi sâu vào kỹ thuật định giá quyền chọn . 4. Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng kết hợp các phương pháp nghiên cứu như phân tích –tổng hợp, so sánh –đối chiếu, và phương pháp quan sát từ thực tiễn để khái quát bản chất của các vấn đề cần nghiên cứu . Đề tài được xây dựng dựa trên các cơ sở lý thuyết chuyên ngành tài chính doanh nghiệp kết hợp với nguồn dữ liệu thông tin được tác giả sưu tầm, tập hợp từ các sách báo, tạp chí và các website có liên quan,. 5. Kết cấu của đề tài Ngoài các phần lời cam đoan , lời cám ơn, mục lục, danh mục các từ viết tắt, danh mục các bảng biểu và hình vẽ, lời mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phần phụ lục, đề tài được trình bày thành 4 chương như sau: Chương 1: Sơ lược về thị trường q uyền chọn Chương 2: Vận dụng các chiến lược quyền chọn để kinh doanh trong điều kiện thị trường chứng khoán . Chương 3: Thực trạng sử dụng quyền chọn trên TTCK Úcvà sự cần thiết của việc ứng dụng giao dịch quyền chọn ở TTC K Việt Nam Chương 4: Một số giải pháp để ứng dụng giao dịch quyền chọn chứng khoán vào TTCK Việt Nam

pdf97 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 1941 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Vận dụng công cụ quyền chọn để kinh doanh và phòng ngừa rủi ro trong thị trường chứng khoán Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan