Luận văn Văn hóa kinh doanh chuỗi cà phê milano tại thành phố Hồ Chí Minh

Nghiên cứu “Văn hóa kinh doanh chuỗi cửa hàng cà phê Milano tại Thành phố Hồ Chí Minh” đã hệ thống lại hệ thống lại cơ sở lý thuyết và nội dung có liên quan về văn hoá kinh doanh. Làm rõ tầm quan trọng của văn hóa kinh doanh đối với sự phát triển của doanh nghiệp trong xu thế của nề kinh tế nước ta hội nhập ngày càng sâu, rộng vào nền kinh tế thế giới. Đưa ra đánh giá thực trạng văn hoá kinh doanh chuỗi Cà phê Milano tại Thành Phố Hồ Chí Minh trên cơ sở lý luận đã trình bày. Nghiên cứu dựa trên phương pháp phân tính định tính, phỏng vấn chuyên gia, thống kê mô tả, khảo sát chủ cửa hàng, nhân viên và khách hàng của chuỗi cửa hàng cà phê Milano tại thành phố Hồ Chí Minh. Từ kết quả đó cho thấy bên cạnh những mặt tích cực vẫn còn một số hạn chế, tồn tại cần phải được khắc phục trong thời gian tới. Cần có sự thay đổi từ chính nội bộ bên trong mỗi cửa hàng đến các cơ quan tổ chức có liên quan.

pdf93 trang | Chia sẻ: duongneo | Lượt xem: 1702 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Văn hóa kinh doanh chuỗi cà phê milano tại thành phố Hồ Chí Minh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỒNG BÀNG ----------------------------- ĐỖ THÀNH ĐỨC VĂN HÓA KINH DOANH CHUỖI CÀ PHÊ MILANO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH TP. Hồ Chí Minh – Năm 2016 ii BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỒNG BÀNG ----------------------------- ĐỖ THÀNH ĐỨC VĂN HÓA KINH DOANH CHUỖI CÀ PHÊ MILANO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số chuyên ngành : 116021070 LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS. NGUYỄN HOÀNG GIANG TP. Hồ Chí Minh – Năm 2016 iii CHUẨN Y CỦA HỘI ĐỒNG BẢO VỆ LUẬN VĂN Luận văn tựa đề: “Văn hóa kinh doanh chuỗi cà phê Milano tại thành phố Hồ Chí Minh”, công trình được học viên Đỗ Thành Đức thực hiện và nộp nhằm thỏa một phần yêu cầu tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Chủ tịch Hội đồng Giáo viên hướng dẫn Tác giả đã chỉnh sửa theo đúng ý kiến đóng góp của Hội đồng. TS. ĐINH KIỆM TS. NGUYỄN HOÀNG GIANG (Trường Đại học Lao động - Xã hội) (Trường Đại học Lao động - Xã hội) Ngày tháng năm 2016 Ngày tháng năm 2016 Ngày bảo vệ luận văn, Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 18 tháng 3 năm 2016 Viện Đào Tạo Sau Đại Học i LÝ LỊCH KHOA HỌC I. SƠ LƢỢC LÝ LỊCH Họ và Tên: ĐỖ THÀNH ĐỨC Giới tính: Nam Ngày sinh: 10/10/1988 Nơi sinh: Quảng Bình Quê quán: Quảng Bình Dân tộc: Kinh Địa chỉ: Ba Canh – Văn Thủy – Lệ Thủy – Quảng Bình Điện thoại: 0905883589 E-mail: dothanhduc@gmail.com II. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP  Từ năm 2004 đến 2007: Học trung học phổ thông, tại Trường Trung học phổ thông Bán công Lệ Thủy.  Từ năm 2007 đến 2012: Học lớp CT07-DD, ngành xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, khoa Kỹ thuật công trình, Đại học Quốc tế Hồng Bàng.  Từ năm 2013 đến nay: Học lớp QTKD K6.1, ngành Quản trị kinh doanh, Viện Đào tạo Sau đại học, Đại học Quốc tế Hồng Bàng. III. QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC  Từ năm 2012 đến nay, làm việc tại trường Đại học quốc tế Hồng Bàng IV. CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ Tôi cam đoan khai đúng sự thật. TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2016 Đỗ Thành Đức ii LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan rằng luận văn này “Văn hóa kinh doanh chuỗi cà phê Milano tại Thành phố Hồ Chí Minh” là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Những số liệu, tài liệu được sử dụng trong luận văn có chỉ rõ nguồn trích dẫn trong danh mục tài liệu tham khảo và kết quả khảo sát điều tra của cá nhân. Kết quả nghiên cứu này chưa từng được công bố bất kỳ công trình nghiên cứu nào từ trước đến nay. TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2016. Đỗ Thành Đức iii LỜI CẢM ƠN Tôi xin gửi lời tri ân chân thành và sâu sắc đến gia đình đã nuôi dưỡng, tạo điều kiện cho tôi trong suốt quá trình học tập vừa qua. Xin chân thành cảm ơn chân thành đến các Quý Thầy Cô Viện đào tạo Sau Đại Học, trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng đã giúp tôi có thêm được nhiều kiến thức, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi nhất trong suốt quá trình học tập và thực hiện luận văn này. Xin được tỏ lòng kính trọng đối với TS. Nguyễn Hoàng Giang, đã hướng dẫn, chỉ bảo tận tình, nghiêm túc cho tôi trong suốt quá trình thực hiện luận văn này. Xin chân thành cảm ơn các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, bạn bè đã hợp tác chia sẻ thông tin, cung cấp cho tôi nhiều nguồn tài liệu, tài liệu hữu ích phục vụ cho đề tài nghiên cứu, cũng như dành cho tôi những lời động viên khích lệ tinh thần. Một lần nữa, xin cho phép tôi được bày tỏ lòng tri ân đến tất cả những người đã dành cho tôi sự giúp đỡ vô giá trong suốt quá trình học tập và thực hiện luận văn tốt nghiệp này. Trân trọng. Đỗ Thành Đức iv TÓM TẮT Nghiên cứu “Văn hóa kinh doanh chuỗi cửa hàng cà phê Milano tại Thành phố Hồ Chí Minh” đã hệ thống lại hệ thống lại cơ sở lý thuyết và nội dung có liên quan về văn hoá kinh doanh. Làm rõ tầm quan trọng của văn hóa kinh doanh đối với sự phát triển của doanh nghiệp trong xu thế của nề kinh tế nước ta hội nhập ngày càng sâu, rộng vào nền kinh tế thế giới. Đưa ra đánh giá thực trạng văn hoá kinh doanh chuỗi Cà phê Milano tại Thành Phố Hồ Chí Minh trên cơ sở lý luận đã trình bày. Nghiên cứu dựa trên phương pháp phân tính định tính, phỏng vấn chuyên gia, thống kê mô tả, khảo sát chủ cửa hàng, nhân viên và khách hàng của chuỗi cửa hàng cà phê Milano tại thành phố Hồ Chí Minh. Từ kết quả đó cho thấy bên cạnh những mặt tích cực vẫn còn một số hạn chế, tồn tại cần phải được khắc phục trong thời gian tới. Cần có sự thay đổi từ chính nội bộ bên trong mỗi cửa hàng đến các cơ quan tổ chức có liên quan. Mặc dù trong quá trình nghiên cứu nhận được sự ủng hộ từ phía nhà trường, các đối tượng nghiên cứu, nhưng vì hạn chế về mặt thời gian nên việc thu thập dữ liệu vẫn còn bị giới hạn. v MỤC LỤC LÝ LỊCH KHOA HỌC ............................................................................................. i LỜI CAM ĐOAN ..................................................................................................... ii LỜI CẢM ƠN ......................................................................................................... iii TÓM TẮT ................................................................................................................ iv DANH MỤC BẢNG ................................................................................................. x DANH MỤC BIỂU ĐỒ ........................................................................................... xi CHƢƠNG 1: MỞ ĐẦU ............................................................................................ 1 1.1 Lý do chọn đề tài ................................................................................................. 1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu ........................................................................................... 3 1.2.1 Mục tiêu chung ................................................................................................ 3 1.2.2 Mục tiêu cụ thể ................................................................................................. 4 1.3 Tổng quan tài liệu liên quan đến đề tài ............................................................ 4 1.4 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu: .................................................................... 6 1.4.1 Đối tƣợng và khách thể nghiên cứu ............................................................... 6 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu ......................................................................................... 6 1.4.2.1 Phạm vi không gian ...................................................................................... 6 1.4.2.2 Phạm vi thời gian .......................................................................................... 6 1.5 Phƣơng pháp nghiên cứu ................................................................................... 6 1.6 Những đóng góp mới của Luận văn .................................................................. 7 1.7 Kết cấu nghiên cứu của đề tài ........................................................................... 7 Tóm tắt Chƣơng 1 ..................................................................................................... 8 CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VĂN HÓA KINH DOANH ....................... 9 2.1 Khái niệm chung về văn hóa và văn hóa kinh doanh...................................... 9 2.1.1 Văn hóa ............................................................................................................. 9 2.1.2 Văn hóa doanh nghiệp ................................................................................... 11 vi 2.1.2.1 Khái niệm .................................................................................................... 11 2.1.2.3 Các cấp độ của văn hóa doanh nghiệp ..................................................... 13 2.1.2.3 Các nhân tố ảnh hƣởng đến Văn hóa doanh nghiệp. .............................. 16 2.1.2.4 Các loại hình Văn hóa doanh nghiệp ........................................................ 17 2.1.3 Văn hóa kinh doanh ...................................................................................... 17 2.1.3.1 Khái niệm .................................................................................................... 17 2.1.3.3 Mối liên hệ giữa văn hóa doanh nghiệp và văn hóa kinh doanh ............ 19 2.1.3.4 Các yếu tố cấu thành văn hóa kinh doanh (Dƣơng Thị Liễu, 2012) ...... 20 2.1.3.5 Quá trình hình thành văn hóa kinh doanh: ............................................. 22 2.1.3.6 Vai trò của văn hóa kinh doanh đối với sự phát triển của Doanh nghiệp. .................................................................................................................................. 23 2.1.3.7 Văn hóa kinh doanh ở Việt Nam hiện nay ............................................... 24 2.2 Cơ sở lý thuyết về Cà phê ................................................................................ 25 2.2.1 Lƣợc sử Ngành Cà phê (Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam, 2013) ........ 25 2.2.1.1 Khám phá .................................................................................................... 25 2.2.1.2 Sự hình thành và phát triển ....................................................................... 26 2.2.1.3 Quá trình phát triển Cà phê ở Việt Nam ................................................. 27 2.2.2 Cây Cà phê ..................................................................................................... 28 2.2.2.1 Cà phê chè (Arabica) .................................................................................. 28 2.2.2.2 Cà phê vối (Robusta) .................................................................................. 29 2.2.2.3 Cà phê mít (Coffea liberica và Coffea excelsa) ........................................ 30 2.2.3 Thành phần trong Cà phê (Nguyễn Hữu Toàn, 2014) ............................... 30 2.2.4 Tác dụng của Cà phê ..................................................................................... 30 2.3 Văn hóa kinh doanh Cà phê ............................................................................ 31 2.4 Bài học kinh nghiệm về văn hóa kinh doanh Cà phê của Highlands Coffee, Cà phê Starbucks .................................................................................................... 31 vii Tóm tắt Chƣơng 2 ................................................................................................... 32 CHƢƠNG 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ......................................................................................................................... 34 3.1 Giới thiệu tồng quan về công ty TNHH Cà phê Lê Phan và chuỗi cửa hàng Cà phê Milano. ........................................................................................................ 34 3.2 Các sản phẩm của chuỗi cửa hàng Cà phê Milano ....................................... 34 3.3 Quy trình hợp tác nhƣợng quyền: .................................................................. 35 3.4 Phân tích đánh giá thực trạng về văn hóa kinh doanh chuỗi cửa hàng Cà phê Milano ............................................................................................................... 35 3.4.1 Cấp độ 1: Các giá trị văn hóa hữu hình ...................................................... 35 3.4.2 Cấp độ 2: Các giá trị đƣợc tuyên bố: ........................................................... 36 3.4.3 Đánh giá thực trạng qua các yếu tố cấu thành văn hóa kinh doanh ........ 37 3.5 Phƣơng pháp nghiên cứu ................................................................................. 38 3.5.1 Phƣơng pháp nghiên cứu .............................................................................. 38 3.5.2 Quy trình nghiên cứu .................................................................................... 38 3.5.3 Khung nghiên cứu ......................................................................................... 39 3.6 Phƣơng pháp thu thập và xử lý số liệu ........................................................... 40 3.6.1 Xác định mẫu nghiên cứu ............................................................................. 40 3.6.2 Khảo sát, điều tra, thu thập số liệu .............................................................. 41 3.6.3 Phƣơng pháp thực hiện:................................................................................ 41 Tóm tắt Chƣơng 3 ................................................................................................... 42 CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ............................. 43 4.1 Bối cảnh trong nƣớc và thế giới ...................................................................... 43 4.1.1 Những cơ hội .................................................................................................. 43 4.1.2 Những thách thức .......................................................................................... 43 4.2 Kết quả nghiên cứu........................................................................................... 44 viii 4.2.1 Đánh giá văn hóa kinh doanh cấp độ 1 - Những giá trị văn hóa hữu hình chuỗi cửa hàng Cà phê Milano .............................................................................. 44 4.2.2 Đánh giá văn hóa kinh doanh cấp độ 2 - Những giá trị đƣợc tuyên bố của chuỗi cửa hàng Cà phê Milano .............................................................................. 48 4.2.3 Đánh giá cấp độ 3 – Những quan niệm chung ............................................ 52 4.2.4 Đánh giá các kênh thông tin về cấp độ 1 - những giá trị văn hóa hữu hình và cấp độ 2 - những giá trị đƣợc tuyên bố của chuỗi cửa hàng Cà phê Milano53 4.2.4 Kết quả phỏng vấn sâu các chuyên gia ........................................................ 56 4.3 Đề xuất các giải pháp nâng cao văn hóa kinh doanh chuỗi cửa hàng Cà phê Milano. ..................................................................................................................... 57 4.3.1 Xây dựng, củng cố giá trị hữu hình chuỗi cửa hàng Cà phê Milano ........ 57 4.3.2 Khẳng định các giá trị đƣợc tuyên bố ......................................................... 59 4.3.3 Một số giải pháp khác ................................................................................... 60 5.1.2 Kiến nghị đối với doanh nghiệp ................................................................... 60 Cần có các chiến lƣợc để hoàn thiện, khắc phục các nội dung văn hóa kinh doanh còn thiếu, tiếp tục phát triển các yếu tố đã tốt. Khi nhƣợng quyền cần đào tạo và có các điều khoản ràng buộc để các cửa hàng trong chuỗi cũng nhau thực hiện một cách thống nhất. ................................................................... 60 Thƣờng xuyên có công tác kiểm tra, giám sát quá trình hoạt động của các cửa hàng trong chuỗi để luôn đảm bảo rằng không có một cửa hàng nào phá vỡ các điều khoản cam kết dù là vô tình hay hữu ý. Luôn đảm bảo chất lƣợng sản phẩm. ................................................................................................................. 60 Có các chính sách về sản phẩm để phục vụ nhiều hơn nữa thị hiếu của nhiều đối tƣợng khác nhau. .............................................................................................. 61 Tóm tắt Chƣơng 4 ................................................................................................... 61 CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ........................................................ 62 5.1 Đề xuất các kiến nghị ....................................................................................... 62 ix 5.1.1 Kiến nghị đối với nhà nƣớc ........................................................................... 62 5.2 Đánh giá những đóng góp và hạn chế của luận văn ...................................... 63 Kết luận ................................................................................................................... 64 Tóm tắt Chƣơng 5 ................................................................................................... 64 TÀI LIỆU THAM KHẢO ...................................................................................... 66 I.Tài liệ ệt ................................................................................................. 66 II.Tài liệ ............................................................................................... 66 III. Tài liệu internet ................................................................................................ 66 PHỤ LỤC ................................................................................................................ 68 x DANH MỤC BẢNG Bảng 4.1: Khảo sát chủ cửa hàng Cà phê Milano (là chủ các cửa hàng) cấp độ 1 - Những giá trị văn hóa hữu hình: ...................................................... 44 Bảng 4.2: Khảo sát nhân viên chuỗi cửa hàng Cà phê Milano cấp độ 1 - Những giá trị văn hóa hữu hình ..................................................................... 46 Bảng 4.3: Khảo sát khách hàng Cà phê Milano cấp độ 1 – Những giá trị văn hóa hữu hình .......................................................................................... 47 Bảng 4.4: Khảo sát chủ cửa hàng Cà phê Milano cấp độ 2 - Những giá trị được tuyên bố ............................................................................................... 49 Bảng 4.5: Khảo sát nhân viên Cà phê Milano cấp độ 2 - Những giá trị được tuyên bố ................................................................................................... 50 Bảng 4.6: Khảo sát khách hàng Cà phê Milano cấp độ 2 - Những giá trị được tuyên bố ............................................................................................... 51 Bảng 4.7: Khảo sát đánh giá cấp độ 3 – Những quan niệm chung ................. 52 Bảng 4.8: Khảo sát các kênh thông tin của chủ cửa hàng Cà phê Milano về giá trị văn hóa cấp độ 1 và 2 ........................................................... 53 Bảng 4.9: Khảo sát các kênh thông tin của nhân viên Cà phê Milano về giá trị văn hóa cấp độ 1 và 2 ........................................................................ 54 Bảng 4.10: Khảo sát các kênh thông tin của khách hàng Cà phê Milano về giá trị văn hóa cấp độ 1 và 2 ........................................................... 55 xi DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 4.1: Khảo sát quản lý và chủ chuỗi cửa hàng cà phê Milano cấp độ 1 - Những giá trị văn hóa hữu hình ....................................................... 45 Biểu đồ 4.2: Khảo sát nhân viên chuỗi cửa hàng Cà phê Milano cấp độ 1 - Những giá trị văn hóa hữu hình .................................................................. 47 Biểu đồ 4.3: Khảo sát khách hàng Cà phê Milano cấp độ 1 – Những giá trị văn hóa hữu hình .................................................................................... 48 Biểu đồ 4.4: Khảo sát Chủ cửa hàng Cà phê Milano cấp độ 2 - Những giá trị được tuyên bố ......................................................................................... 49 Biểu đồ 4.5: Khảo sát nhân viên Cà phê Milano cấp độ 2 - Những giá trị được tuyên bố ............................................................................................... 50 Biểu đồ 4.6: Khảo sát khách hàng Cà phê Milano cấp độ 2 - Những giá trị được tuyên bố ......................................................................................... 51 Biểu đồ 4.7: Khảo sát đánh giá cấp độ 3 – Những quan niệm chung ............. 52 Biểu đồ 4.8: Khảo sát các kênh thông tin của chủ cửa hàng Cà phê Milano về giá trị văn hóa cấp độ 1 và 2 ........................................................... 53 Biểu đồ 4.9: Khảo sát các
Luận văn liên quan