Luận văn Xây dựng chiến lược kinh doanh tại ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam

1. Sự cần thiết lựa chọn đề tài nghiên cứu Trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, các doanh nghiệp Việt Nam không còn được Nhà nước bảo hộ nữa, thay vào đó, các doanh nghiệp phải đối diện với những vấn đề sống còn trong cạnh tranh. Ngành ngân hàng cũng không nằm ngoài môi trường đó. Các ngân hàng thương mại Việt Nam đang nổ lực hết sức để tồn tại và phát triển trong điều kiện cạnh tranh ngày càng gay gắt. Xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp với đặc điểm của từng ngân hàng nhằm tồn tại và phát triển trong cạnh tranh trở thành nhu cầu cấp thiết đối với mỗi ngân hàng. Xuất phát từ thực tiễn nêu trên, chúng tôi xin lựa chọn đề tài xây dựng chiến lược kinh doanh tại một ngân hàng TMCP ở Việt Nam, cụ thể là Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam (Southernbank) để nghiên cứu. 2. Mục đích nghiên cứu Mục đích của luận văn là phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động, từ đó xây dựng chiến lược kinh doanh cho ngân hàng TMCP Phương Nam đến năm 2015 và đề xuất các giải pháp thực hiện chiến lược này nhằm đưa Ngân hàng Phương Nam trở thành một trong những ngân hàng mạnh trong khu vực và trên thế giới. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu là các vấn đề về quản trị chiến lược (xây dựng chiến lược, thực hiện chiến lược), từ đó, áp dụng vào phân tích hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Phương Nam. Giới hạn trong phạm vi hoạt động của Ngân hàng Phương Nam có so sánh đối chiếu với một số đối thủ cạnh tranh. 4. Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng các phương pháp phân tích, tổng hợp, kết hợp với các công cụ ma trận đã học: quản trị chiến lược, lý thuyết hệ thống, marketing, tâm lý lãnh đạo, ứng dụng vào nghiên cứu xây dựng chiến lược kinh doanh cho một doanh nghiệp.

doc68 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 1966 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Xây dựng chiến lược kinh doanh tại ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan