Luận văn Xây dựng chiến lược phát triển thẻ Đông Á giai đoạn 2006-2010

1. Ý nghĩa của đề tài: Trong bối cảnh chung của nền kinh tế hiện nay, khi hầu hết các quốc gia trên thế giới đang hướng đến nền kinh tế tri thức với các sảnphẩm mang hàm lượng khoa học kỹ thuật và công nghệ cao nhằm khắc phục những hạn chế về nguồn lực có giới hạn, thì Việt nam không phải là một ngoại lệ. Việc đột phá và triển khai các công nghệ kỹ thuật cao đang là vấn đề được chính phủ Việt Nam đặc biệt ưu tiên và là sự kiện nóng bỏng thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp và các nhà khoa học Việt Nam. Một trong những chương trình hiện đại hoá công nghệ mang tính định hướng chiến lược của ngành Ngân hàng nói chung; và các ngân hàng thương mại nói riêng; từ những năm 1999 đến nay là hiện đại hoá đồng loạt công nghệ thông tin ngân hàng và triển khai công nghệ thanh toán và phát hành thẻ. Nhiều ngân hàng đã áp dụng thành công công nghệ thông tin hiện đại, góp phần tạo tiền đề cho việc phát triển hệ thống thanh toán qua ngânhàng, đặc biệt là đáp ứng cho xu hướng phát triển mạnh hoạt động thanh toán và phát hành thẻ ngân hàng. Đồng hành cùng định hướngđó, ngân hàng TMCP Đông Á đã triển khai thành công nghiệp vụ Thẻ Đanăng Đông Á từ tháng 7/2002. Đây là một quyết định mang tính chiến lược nhằm đa dạng hóa dịch vụ tài chính ngân hàng và góp phần đa dạng hoá các loại hình thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam đồng thời phát triển thêm kênh huy động vốn với lãi suất thấp, nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng. Việc đưa thẻ thanh toán vào thị trường là một bước trong chiến lược phát triển nhằm đáp ứng tốt các yêu cầucủa thị trường khi Việt Nam hội nhập nền kinh tế thế giới. Việc triển khai công nghệthẻ không chỉ mang đến cho khách hàng thêm một phương thức thanh toán không dùng tiền mặt hiện đại, an toàn, chính xác hiệu quả, tiết kiệm thời gian mà còn góp phần hạn chế lưu thông tiền mặt, chống hoạt động rửa tiền và qua đó góp phầnổn định nền kinh tế- xã hội. Ở các nước phát triển thì nghiệp vụ thẻ ngân hàng là hết sức phổ biến đối với người dân, nhưng tại Việt nam hoạt động này không những hết sức mới mẻ đối với người dân mà ngay cả đốivới các ngân hàng Việt nam cũng là một nghiệp vụ mới. Vì vậy tôi mạnh dạn chọn đề tài “Xây dựng Chiến lược phát triển thẻ Đông Á giai đoạn 2006-2010” với mong muốn góp phần cho sự thành công của Thẻ Ngân hàng. Hy vọng việc nghiên cứu đề tài này sẽ có ý nghĩa thiết thực đối với công tác phát triển thẻ tại ngân hàng Đông Á nói riêng, và các ngân hàng Việt Nam nói chung. 2. Mục đích nghiên cứu: Thực hiện đề tài này, chúng tôi đặtra một số mục tiêu nghiên cứu sau: ? Nghiên cứu, hệ thống lại những vấn đề lý luận cơ bảnnhằm khẳng định việc phát triển thẻ Đông Á là một tất yếu đối với sự pháttriển của ngân hàng hiện nay và tương lai, trong đó việc xây dựng chiến lược phát triển thẻ phù hợp với môi trường kinh doanh mang tính quyết định cho sự thành công. ? Nghiên cứu thị trường thẻ quốc tế và Việt Nam trong thời gian gần đây nhằm đánh giá thị trường, xác định những thuận lợi; khó khăn và xu hướng phát triển. ? Đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh thẻ của ngân hàng Đông Á trong thời gian qua. Phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển; xác định rõ điểm mạnh, điểm yếu củathẻ Đông Á, những cơ hội và nguy cơ đe doạ trong quá trình phát triển. ? Nghiên cứu tìm hiểu nhu cầu và mong đợi của khách hàng phục vụ cho việc xây dựng chiến lược. ? Dựa vào kết quả nghiên cứu trên, xây dựng chiến lược phát triển thẻ Đông Á trong giai đoạn mơí 2006-2010. Chiến lược này phải đảm bảo phù hợp với chiến lược phát triển chung của toàn Ngân Hàng Đông Á và thoả mãn cao nhất nhu cầu của khách hàng, mở rộng thị phần, nâng cao hiệu quả hoạt động 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: Đề tài đề cập đến Thẻ thanh toán nội địa của các ngân hàng Việt Nam, trong đó tập trung nghiên cứu về thẻ của Ngân Hàng TMCP Đông Á với những thuận lợi và khó khăn trong quá trình pháttriển trên cơ sở nghiên cứu phân tích từ cơ sở dữ liệu của ngân hàng, phân tích thị trường và thực hiện điều tra nhu cầu của khách hàng sử dụng thẻ. Trong thời gian hạn hẹp chúng tôi giới hạn phạm vi nghiên cứu: -Về không gian: chỉ tập trung nghiên cứuthẻ của Ngân hàng Đông A, có so sánh với tất cả các loại thẻ nội địa do các ngân hàng Việt Nam phát hành trong đó chú trọng đến thẻ của 04 ngân hàng có thị phần lớn là VCB, VBARD, BIDV, ICB. Chúng tôi không có điều kiện nghiên cứu sâu tất cả cácloại thẻ đang được phát hành và chấp nhận trên cả nước và quốc tế. Đề tài chỉ tập trung nghiên cứu về thẻ ghi nợ chứ không nghiên cứu thẻtín dụng nội địa cũng như thẻ tín dụng quốc tế. -Về thời gian: đề tài tập trung nghiên cứu quá trình hình thành và phát triển của ngành thẻ ghi nợ nội địa Việt Nam từ 2001 đến nay trong đó nghiên cứu sâu về thẻ của Ngân hàng Đông Á từ khi hình thành năm 2002 đến nay. Trong thời gian hạn hẹp chúng tôi giới hạn phạm vi điều tra nhu cầu của khách hàng tại thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Nha Trang từ tháng 8 đến tháng 9/2005. 4. Phương pháp nghiên cứu: Trong quá trình thực hiện đề tài chúng tôi đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu chủ yếu sau: -Phương pháp duy vật biện chứng, phương pháp logic hình thức, phương pháp mô tả, thống kê, phương pháp phân tích, tổng hợp, phương pháp chuyên gia -Đặc biệt chúng tôi đã sử dụng phương pháp Điều tra xã hội học một cách công phu qua 3 giai đoạn: thiết lập mẫu Phiếu điều tra, thu thập ý kiến khách hàng và xử lý mẫu thu thập được bằng phần mềm SPSS. Trong thời gian hạn hẹp chúng tôi giới hạn phạm vi điều tra tại thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Nha Trang từ tháng 8 đến tháng 9/2005 với 400 phiếu phát ra; kết quả đã thu thập được 275 phiếu trả lời để tìm hiểu nhu cầu cuả khách hàng. 5. Tính mới của đề tài: Mặc dù thị trường thẻ tại Việt nam đã bắt đầu từ những năm 90 nhưng có thể nói thị trường này còn rất non trẻ so với các nước phát triển. Thẻ nội địa chỉ mới được phát hành từ năm 2001 đến nay. Giai đoạn này mới chỉ là giai đoạn mở đầu của thời kỳ phát triển. Hiện nay các tài liệu nghiên cứu, sách hướng dẫn về thẻ còn rất hạn chế. Các nghiên cứu mang tính định hướng trong lĩnh vực này còn rất ít. Đặc biệt, thói quen sử dụng thẻcủa người Việt Nam cũng như điều kiện phát triển thẻ ngân hàng tại Việt Nam có nhiều khác biệt so với các nước khác. Đề tài sẽ chú ý đến những đặc điểm này để xây dựng chiến lược phát triển một cách thích hợp. Vì vậy đề tài “Xây dựng Chiến lược phát triển thẻ Đông Á giai đoạn 2006-2010” ngoài việc góp phần phát triển thẻ Đông Á trong chiến lược phát triển chung của Ngân hàng còn hy vọng góp phần làm phong phú thêm tài liệu tham khảo về thẻ Thanh toán tại Việt Nam. 6. Kết cấu của luận văn: Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mụctài liệu tham khảo và phần phụ lục, nội dung Luận văn được trình bày trong 85trang, 19 bảng, 6 biểu đồ và hình vẽ. Luận văn được chia thành 3 chương như sau: ? Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bảnvề chiến lược phát triển thẻ thanh toán. ? Chương 2: Phân tích thực trạng hoạtđộng kinh doanh Thẻ Đông Á trong thời gian qua. ? Chương 3: Xây dựng chiến lược phát triển Thẻ Đông Átrong giai đoạn 2006-2010.

pdf103 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2269 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Xây dựng chiến lược phát triển thẻ Đông Á giai đoạn 2006-2010, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan