Luận văn Xây dựng dịch vụ tính toán phân bố

Một vấn đề đang được nghiên cứu trong tính toán khoa học hiện nay là làm sao giải quyết các bài toán lớn một cách hiệu quả. Nhiều cơ chế đã được phát triển để tính toán qua các máy tính có cấu trúc khác nhau. Cơ chế phổ biến nhất là liên quan đến các thư viện phần mềm . Nhưng việc sử dụng các thư viện phần mềm này vẫn gặp phải nhiều khó khăn. Một vài thư viện đã mang lại hiệu quả tối ưu cho một số loại cấu trúc máy tính nào đó nhưng lại không cung cấp một giao tiếp thuận tiện cho hệ thống máy tính khác. Có những loại thư viện khác đòi hỏi người sử dụng có một nổ lực đáng kể trong việc lập trình nhưng chính những người này lại không có thời gian học những kỹ thuật lập trình cần thiết. Trong khi có một số ít những công cụ đã được phát triễn để làm giảm bớt những khó khăn này nhưng chính những công cụ này lại thường có sẵn trên một số ít các máy tính. Chính vì những lý do trên đã thúc đẩy sự ra đời của đề tài : " Xây dựng dịch vụ tính toán phân bố - Distributed Computing Enviroment -DCE ". DCE là một ứng dụng dựa trên một hình Client-Server và mô hình Group communications được thiết kế để giải quyết các bài toán tính toán khoa học qua mạng. Phần mềm tính toán cần nhấn mạnh ở đây là các ứng dụng về tính toán khoa học. DCE cũng quan tâm đến chiến luợc cân bằng tải để cải thiện các tài nguyên tính toán có sẵn. Đề tài này giới thiệu về cấu trúc và ý niệm đồng thời mô tả cách thức mà DCE được dùng để giải quyết các bài toán tính toán khoa học thông qua mạng mà tập trung là các bài toán đại số tuyến tính nhưng DCE cũng dễ dàng mở rộng để giải quyết nhiều loại bài toán khác ví dụ như bài toán biến đổi Fourier (FFT) là một điển hình.

doc151 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 1698 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Xây dựng dịch vụ tính toán phân bố, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên