Luận văn Xây dựng hệ thống theo dõi giảng dạy giáo viên trường ĐHDLHP

Sau gần 12 năm xây dựng và phát triển, Trường ĐHDLHP trở thành thương hiệu có uy tín không chỉ ở Hải Phòng mà còn ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Sinh viên trường ĐHDLHP được học tập, hướng dẫn bởi đội ngũ giảng viên có trình độ học vấn cao, nhiệt tình với sự nghiệp “trồng người”. Từ buổi ban đầu chỉ có 7 cán bộ, giảng viên cơ hữu, toàn bộ khâu giảng dạy phải thuê giảng viên thỉnh giảng, giờ đây nhà trường đã có đội ngũ giảng viên khá hùng hậu cả về số lượng và chất lượng, với hơn 400 giảng viên, trong đó 82% là Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ có năng lực chuyên môn cao, có kinh nghiệm giảng dạy và tận tâm với sinh viên. Với số lượng sinh viên và giáo viên nhiều, số lớp học hàng kỳ lên đến gần 500 lớp môn học.Trong đó, yêu cầu của ban lãnh đạo về việc kiểm tra theo dõi giáo viên hàng ngày là rất cần thiết. - Do đó đề tài này giải quyết được vấn đề: + Cuối mỗi ngày, mỗi tuần ban Thanh tra phải có báo cáo chi tiết cho ban lãnh đạo về việc ra vào lớp ngày hôm đó của giáo viên. Hiện tại ban Thanh tra vẫn thực hiện phương pháp báo cáo thủ công hoặc thực hiện tổng hợp báo cáo bằng excel. Điều này dẫn đến một bất cập về thời gian và độ chính xác trong công tác tổng hợp, báo cáo. + Đối với việc theo dõi tiến độ giảng dạy của giáo viên với các lớp môn học trong kỳ ở một thời điểm bất kỳ nào đó, phòng Đào tạo thực hiện tương đối khó khăn trong việc tính toán để báo cho các giáo viên được biết số tiết đã giảng dạy được và số tiết còn lại trong kỳ so với kế hoạch đầu kỳ đặt ra để cân đối việc giảng dạy (có phương án dạy bù trước) để đảm bảo tiến độ đề ra

pdf76 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 2229 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Xây dựng hệ thống theo dõi giảng dạy giáo viên trường ĐHDLHP, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG…………….. LUẬN VĂN Xây dựng hệ thống theo dõi giảng dạy giáo viên trường ĐHDLHP Đồ án tốt nghiệp Xây dựng hệ thống theo dõi giảng dạy giáo viên trường ĐHDLHP Sinh viên: Phạm Thị Linh, Khoá 10, Ngành Công nghệ thông tin 1 LỜI CẢM ƠN Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất tới thầy giáo ThS. Vũ Anh Hùng, thầy đã tận tình hướng dẫn và giúp đỡ em trong suốt quá trình làm tốt nghiệp. Với sự chỉ bảo của thầy, em đã có những định hướng tốt trong việc triển khai và thực hiện các yêu cầu trong quá trình làm đồ án tốt nghiệp. Em xin chân thành cảm ơn sự dạy bảo và giúp đỡ của các thầy giáo, cô giáo Khoa Công Nghệ Thông Tin – Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng đã trang bị cho em những kiến thức cơ bản nhất để em có thể hoàn thành tốt báo cáo tốt nghiệp này. Xin cảm ơn tới những người thân trong gia đình quan tâm, động viên trong suốt quá trình học tập và làm tốt nghiệp. Xin gửi lời cảm ơn tất cả bạn bè, đặc biệt là các bạn trong lớp CT1002 đã giúp đỡ và đóng góp ý kiến để mình hoàn thành chương trình. Em xin chân thành cảm ơn ! Hải Phòng, ngày 10 tháng 7 năm 2010 Sinh viên : Phạm Thị Linh Đồ án tốt nghiệp Xây dựng hệ thống theo dõi giảng dạy giáo viên trường ĐHDLHP Sinh viên: Phạm Thị Linh, Khoá 10, Ngành Công nghệ thông tin 2 MỤC LỤC CHƢƠNG 1: MÔ TẢ BÀI TOÁN VÀ GIẢI PHÁP ........................................ 4 1.1.Giới thiệu về trường Đại học Dân lập Hải Phòng ....................................... 4 1.2. Mô tả hoạt động quản lý việc giảng dạy của giáo viên .............................. 5 1.3.Giải pháp ................................................................................................... 11 CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG ............................ 12 2.1. Mô hình nghiệp vụ ................................................................................... 12 2.1.1. Bảng phân tích xác định tác nhân, chức năng và hồ sơ .................... 12 2.1.2. Biểu đồ ngữ cảnh............................................................................... 13 2.1.3. Sơ đồ phân rã chức năng ................................................................... 13 2.1.3.1. Nhóm dần các chức năng ............................................................... 13 2.1.3.2. Sơ đồ phân rã chức năng ................................................................ 14 2.1.4. Danh sách hồ sơ dữ liệu .................................................................... 16 2.1.5. Ma trận thực thể chức năng quản lí giảng dạy .................................. 16 2.2. Sơ đồ luồng dữ liệu .................................................................................. 17 2.2.1. Sơ đồ luồng dữ liệu mức 0 ................................................................ 17 2.2.2. Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1 ................................................................ 18 2.2.2.1.Biểu đồ của tiến trình cập nhật thông tin ........................................ 18 2.2.2.2.Biểu đồ của tiến trình theo dõi giáo viên ........................................ 18 2.2.2.3.Biểu đồ của tiến trình lập báo cáo giảng dạy .................................. 19 2.2.2.4.Biểu đồ của tiến trình lập hợp đồng giảng dạy và bảng thanh toán giảng dạy ............................................................................................................. 20 2.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu ............................................................................... 20 2.3.1. Mô hình liên kết thực thể (ER) ......................................................... 20 2.3.2. Mô hình quan hệ ................................................................................ 24 2.3.3. Các bảng dữ liệu vật lý: .................................................................... 27 CHƢƠNG 3: CƠ SỞ LÝ THUYẾT ................................................................ 33 3.1. Phân tích thiết kế hệ thống hướng cấu trúc .............................................. 33 Đồ án tốt nghiệp Xây dựng hệ thống theo dõi giảng dạy giáo viên trường ĐHDLHP Sinh viên: Phạm Thị Linh, Khoá 10, Ngành Công nghệ thông tin 3 3.1.1. Các khái niệm về hệ thống thông tin................................................. 33 3.1.2.Tiếp cận phát triển hệ thống thông tin định hướng cấu trúc .............. 38 3.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ ................................................................. 40 3.2.1 Mô hình liên kết thực thể E-R ............................................................ 40 3.2.2 Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ ........................................................... 42 3.3. Công cụ để cài đặt chương trình .............................................................. 45 3.3.1. Hệ QTCSDL SQL SERVER ............................................................. 45 3.4. NGÔN NGỮ ASP.NET ........................................................................... 49 3.4.1 Lý do chọn ASP.NET ........................................................................ 49 3.4.2 Các đặc điểm mới của ASP.NET ....................................................... 50 3.4.3 Mô hình biên dịch của ASP.NET ....................................................... 52 3.4.4 Cấu trúc của trang ASP.NET ............................................................. 53 3.4.5 Ngôn ngữ lập trình trong ASP.NET .................................................. 53 CHƢƠNG 4: CÀI ĐẶT CHƢƠNG TRÌNH ................................................... 57 4.1. Một số giao diện chính ............................................................................. 57 4.1.1. Giao diện chính ................................................................................. 57 4.1.2. Giao diện cập nhật dữ liệu ................................................................ 57 4.1.3. Giao diện xử lý dữ liệu ...................................................................... 66 4.1.4. Một số báo cáo .................................................................................. 71 KẾT LUẬN ........................................................................................................ 74 TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................ 75 Đồ án tốt nghiệp Xây dựng hệ thống theo dõi giảng dạy giáo viên trường ĐHDLHP Sinh viên: Phạm Thị Linh, Khoá 10, Ngành Công nghệ thông tin 4 CHƢƠNG 1 MÔ TẢ BÀI TOÁN VÀ GIẢI PHÁP 1.1.Giới thiệu về trƣờng Đại học Dân lập Hải Phòng Sau gần 12 năm xây dựng và phát triển, Trường ĐHDLHP trở thành thương hiệu có uy tín không chỉ ở Hải Phòng mà còn ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Sinh viên trường ĐHDLHP được học tập, hướng dẫn bởi đội ngũ giảng viên có trình độ học vấn cao, nhiệt tình với sự nghiệp “trồng người”. Từ buổi ban đầu chỉ có 7 cán bộ, giảng viên cơ hữu, toàn bộ khâu giảng dạy phải thuê giảng viên thỉnh giảng, giờ đây nhà trường đã có đội ngũ giảng viên khá hùng hậu cả về số lượng và chất lượng, với hơn 400 giảng viên, trong đó 82% là Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ có năng lực chuyên môn cao, có kinh nghiệm giảng dạy và tận tâm với sinh viên. Với số lượng sinh viên và giáo viên nhiều, số lớp học hàng kỳ lên đến gần 500 lớp môn học.Trong đó, yêu cầu của ban lãnh đạo về việc kiểm tra theo dõi giáo viên hàng ngày là rất cần thiết. - Do đó đề tài này giải quyết được vấn đề: + Cuối mỗi ngày, mỗi tuần ban Thanh tra phải có báo cáo chi tiết cho ban lãnh đạo về việc ra vào lớp ngày hôm đó của giáo viên. Hiện tại ban Thanh tra vẫn thực hiện phương pháp báo cáo thủ công hoặc thực hiện tổng hợp báo cáo bằng excel. Điều này dẫn đến một bất cập về thời gian và độ chính xác trong công tác tổng hợp, báo cáo. + Đối với việc theo dõi tiến độ giảng dạy của giáo viên với các lớp môn học trong kỳ ở một thời điểm bất kỳ nào đó, phòng Đào tạo thực hiện tương đối khó khăn trong việc tính toán để báo cho các giáo viên được biết số tiết đã giảng dạy được và số tiết còn lại trong kỳ so với kế hoạch đầu kỳ đặt ra để cân đối việc giảng dạy (có phương án dạy bù trước) để đảm bảo tiến độ đề ra. Bởi vậy cần có một hệ thống phần mềm để quản lý việc giảng dạy của giáo viên. Đồ án tốt nghiệp Xây dựng hệ thống theo dõi giảng dạy giáo viên trường ĐHDLHP Sinh viên: Phạm Thị Linh, Khoá 10, Ngành Công nghệ thông tin 5 1.2. Mô tả hoạt động quản lý việc giảng dạy của giáo viên a, Mô tả Việc theo dõi giảng dạy của giáo viên được thực hiện như sau: Mỗi giáo viên thỉnh giảng sẽ phải chuyển lý lịch trích ngang ban đầu một lần duy nhất cho phòng đào tạo trừ khi có thông tin thay đổi. Phòng đào tạo sẽ lưu lại thông tin về giáo viên đó vào lý lịch giáo viên. Theo từng kỳ học phòng đào tạo gửi cho ban thanh tra thời khóa biểu giảng dạy phân cho giáo viên . Ban thanh tra nhận thời khóa biểu và lập sổ theo dõi giảng dạy. Hàng ngày ban thanh tra sẽ dựa trên giấy đăng kí đổi giờ để theo dõi và ghi lại thông tin giảng dạy vào sổ theo dõi giảng dạy của giáo viên gồm: việc theo dõi ra sớm, vào muộn, nghỉ dạy , dạy thay, dạy bù.Sau đó dựa vào sổ theo dõi giảng dạy ban thanh tra sẽ lập báo cáo hàng ngày và báo cáo mỗi tuần. Sau đó, ban thanh tra và phòng đào tạo sẽ đối chiếu sổ theo dõi và lập các báo cáo chuyển tới các đơn vị trong trường. Từ sổ theo dõi giảng dạy hàng ngày,ban thanh tra lập ra các báo cáo: + Ra sớm vào muộn + Nghỉ dạy (có lý do và không lý do). + Dạy thay dạy bù của giảng viên. Từ đó, dựa vào kết quả báo cáo nghỉ dạy,báo cáo dạy thay dạy bù của ban thanh tra kết hợp với kế hoạch phân công giảng dạy đầu kỳ, thời khóa biểu giảng dạy , phòng đào tạo sẽ lập báo cáo về tiến độ giảng dạy của giảng viên. Và cuối mỗi kì học, phòng đào tạo sẽ lập hợp đồng giảng dạy và bảng thanh toán giảng dạy cho mỗi giáo viên dựa vào lý lịch giáo viên, quy định thanh toán giảng dạy, bảng kế hoạch phân công giảng dạy. Từ hợp đồng giảng dạy, các báo cáo giảng dạy của ban thanh tra, phòng đào tạo lập được bảng thanh toán giảng dạy cho mỗi giáo viên. Đồ án tốt nghiệp Xây dựng hệ thống theo dõi giảng dạy giáo viên trường ĐHDLHP Sinh viên: Phạm Thị Linh, Khoá 10, Ngành Công nghệ thông tin 6 b , Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ Tiến trình nghiệp vụ cập nhật thông tin + Mô tả tiến trình nghiệp vụ cập nhật thông tin: Mỗi giáo viên thỉnh giảng sẽ chuyển lý lịch trích ngang một lần duy nhất cho phòng đào tạo.Phòng đào tạo sẽ lưu lại thông tin đó vào lý lịch giáo viên. Sau đó, phòng đào tạo chuyển thời khóa biểu giảng dạy cho ban thanh tra.Ban thanh tra nhận thời khóa biểu và lập sổ theo dõi giảng dạy. Ban thanh tra Giáo viên Phòng đào tạo Hồ sơ dữ liệu 1.1.Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ cập nhật thông tin Tiếp nhận thông tin Tiếp nhận kế hoạch phân công giảng dạy Lập sổ theo dõi giảng dạy Lý lịch giáo viên Chuyển lý lịch Thời khóa biểu giảng dạy Tiếp nhận thời khóa biểu giảng dạy Sổ theo dõi giảng dạy Đồ án tốt nghiệp Xây dựng hệ thống theo dõi giảng dạy giáo viên trường ĐHDLHP Sinh viên: Phạm Thị Linh, Khoá 10, Ngành Công nghệ thông tin 7 Tiến trình nghiệp vụ theo dõi giảng dạy + Mô tả tiến trình nghiệp vụ theo dõi giảng dạy Hàng ngày ban thanh tra sẽ thực hiện các theo dõi giảng dạy của giáo viên: theo dõi ra sớm vào muộn, nghỉ dạy, dạy thay dạy bù và ghi lại vào sổ theo dõi giảng dạy. Cuối mỗi ngày và cuối mỗi tuần , dựa vào sổ theo dõi giảng dạy ban thanh tra sẽ lập báo cáo ngày và báo cáo tuần về tình hình giảng dạy của giáo viên. Các đơn vị Ban thanh tra Hồ sơ dữ liệu 1.2.Sơ đồ tiến trình theo dõi giảng dạy Giấy đề nghị đổi giờ Theo dõi ra sớm,vào muộn Theo dõi nghỉ dạy Theo dõi dạy thay,dạy bù Ghi sổ theo dõi giảng dạy Lập báo cáo ngày Lập báo cáo tuần Sổ theo dõi giảng dạy Sổ theo dõi giảng dạy Báo cáo ngày Báo cáo tuần Báo cáo ngày Tiếp nhận báo cáo ngày Tiếp nhận báo cáo tuần Đồ án tốt nghiệp Xây dựng hệ thống theo dõi giảng dạy giáo viên trường ĐHDLHP Sinh viên: Phạm Thị Linh, Khoá 10, Ngành Công nghệ thông tin 8 Tiến trình nghiệp vụ lập báo cáo + Mô tả tiến trình nghiệp vụ lập báo cáo Ban thanh tra thực hiện đối chiếu sổ theo dõi lập các báo cáo gửi cho các đơn vị liên quan + Báo cáo ra sớm vào muộn + Báo cáo nghỉ dạy + Báo cáo dạy thay dạy bù Các đơn vị Ban thanh tra Hồ sơ dữ liệu 1.3.Sơ đồ tiến trình lập báo cáo Lập báo cáo nghỉ dạy Lập báo ra sớm vào muộn Lập báo cáo dạy thay,dạy bù Đối chiếu sổ theo dõi giảng dạy Sổ theo dõi giảng dạy Sổ theo dõi giảng dạy Báo cáo dạy thay dạy bù Báo cáo nghỉ dạy Báo cáo ra sớm vào muộn Tiếp nhận các báo cáo Đồ án tốt nghiệp Xây dựng hệ thống theo dõi giảng dạy giáo viên trường ĐHDLHP Sinh viên: Phạm Thị Linh, Khoá 10, Ngành Công nghệ thông tin 9 Tiến trình nghiệp vụ lập hợp đồng giảng dạy và bảng thanh toán giảng dạy + Mô tả tiến trình nghiệp vụ lập hợp đồng giảng dạy và bảng thanh toán giảng dạy - Phòng đào tạo lập báo cáo tiến độ giảng dạy dựa trên báo cáo dạy thay dạy bù,báo cáo nghỉ dạy,thời khóa biểu giảng dạy, kế hoạch phân công giảng dạy Sau đó, với mỗi giáo viên phòng đào tạo sẽ lập một hợp đồng giảng dạy dựa vào lý lịch giáo viên, kế hoạch phân công giảng dạy, quy định thanh toán giảng dạy. Kết hợp báo cáo nghỉ dạy, báo cáo dạy thay dạy bù với hợp đồng giảng dạy lập được phòng đào tạo lập ra bảng thanh toán giảng dạy gửi cho các đơn vị liên quan. Đồ án tốt nghiệp Xây dựng hệ thống theo dõi giảng dạy giáo viên trường ĐHDLHP Sinh viên: Phạm Thị Linh, Khoá 10, Ngành Công nghệ thông tin 10 Phòng KHT C Giáo viên Bộ môn Phòng đào tạo Hồ sơ dữ liệu 1.4. Sơ đồ tiến trình lập hợp đồng giảng dạy và bảng thanh toán giảng dạy Nhận báo cáo tiến độ giảng dạy Nhận báo cáo tiến độ giảng dạy Quy định thanh toán giảng dạy Lí lịch giáo viên Hợp đồng giảng dạy Lập báo cáo tiến độ giảng dạy Lập hợp đồng giảng dạy Lập bảng thanh toán giảng dạy Báo cáo dạy thay dạy bù Thời khóa biểu giảng dạy Kế hoạch phân công giảng dạy Báo cáo nghỉ dạy Kế hoạch phân công giảng dạy Hợp đồng giảng dạy Báo cáo dạy thay dạy bù Báo cáo nghỉ dạy Báo cáo tiến độ giảng dạy Bảng thanh toán giảng dạy Nhận hợp đồng giảng dạy Đồ án tốt nghiệp Xây dựng hệ thống theo dõi giảng dạy giáo viên trường ĐHDLHP Sinh viên: Phạm Thị Linh, Khoá 10, Ngành Công nghệ thông tin 11 1.3.Giải pháp Xây dựng phần mềm quản lý giảng dạy hàng ngày của giáo viên thông qua website, được thực hiện như sau: - Hàng ngày sau khi có thông tin về tình hình giảng dạy của giảng viên ở các lớp thì thông tin này sẽ được nhập vào phần mềm để lưu trữ trên máy tính. Từ đó phần mềm sẽ lập ra các báo cáo theo yêu cầu. Đồ án tốt nghiệp Xây dựng hệ thống theo dõi giảng dạy giáo viên trường ĐHDLHP Sinh viên: Phạm Thị Linh, Khoá 10, Ngành Công nghệ thông tin 12 CHƢƠNG 2 PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 2.1. Mô hình nghiệp vụ 2.1.1. Bảng phân tích xác định tác nhân, chức năng và hồ sơ Cụm động từ +Bổ ngữ Cụm danh từ Nhận xét 1.Chuyển lý lịch giáo viên 2.Tiếp nhận thông tin giáo viên 3.Tiếp nhận kế hoạch phân công giảng dạy 4.Tiếp nhận thời khóa biểu giảng dạy 5.Lập sổ theo dõi giảng dạy 6.Theo dõi ra sớm,vào muộn 7.Theo dõi nghỉ dạy 8.Theo dõi dạy thay 9.Theo dõi dạy bù 10.Ghi sổ theo dõi giảng dạy 11.Đối chiếu sổ theo dõi giảng dạy 12Lập báo cáo ra sớm vào muộn 13Lập báo cáo nghỉ dạy 14Lập báo cáo dạy thay dạy bù 15Lập báo cáo dạy bù 16Lập báo cáo tiến độ giảng dạy 17Lập hợp đồng giảng dạy 18Lập bảng thanh toán lương giáo viên 1.Giáo viên 2.Phòng đào tạo 3.Lý lịch giáo viên 4.Kỳ học 5.Quy định thanh toán giảng dạy 6.Thời khóa biểu giảng dạy 7.Kế hoạch phân công giảng dạy 8.Ban thanh tra 9.Sổ theo dõi giảng dạy 10.Giấy đề nghị đổi giờ 11.Báo cáo ra sớm vào muộn. 12.Báo cáo nghỉ dạy 13.Báo cáo dạy thay 14.Báo cáodạy bù 15.Báo cáo tiến độ giảng dạy 16.Hợp đồng giảng dạy 17.Bảng thanh toán giảng dạy (tác nhân) (tác nhân) Hồ sơ DL = Hồ sơ DL Hồ sơ DL Hồ sơ DL (tác nhân) Hồ sơ DL Hồ sơ DL Hồ sơ DL Hồ sơ DL Hồ sơ DL Hồ sơ DL Hồ sơ DL Hồ sơ DL Hồ sơ DL Đồ án tốt nghiệp Xây dựng hệ thống theo dõi giảng dạy giáo viên trường ĐHDLHP Sinh viên: Phạm Thị Linh, Khoá 10, Ngành Công nghệ thông tin 13 2.1.2. Biểu đồ ngữ cảnh 2.1.Biểu đồ ngữ cảnh 2.1.3. Sơ đồ phân rã chức năng 2.1.3.1. Nhóm dần các chức năng Các chức năng chi tiết lá Nhóm lần 1 Nhóm lần 2 1.Tiếp nhận thông tin giáo viên Cập nhật thông tin Quản lí theo dõi giảng dạy của giáo viên 2.Tiếp nhận kế hoạch giảng dạy 3.Tiếp nhận thời khóa biểu 4.Lập sổ theo dõi giảng dạy 5.Theo dõi ra sớm,vào muộn Theo dõi giảng dạy 6.Theo dõi nghỉ dạy 7.Theo dõi dạy thay 8.Theo dõi dạy bù 9.Lập báo cáo ra sớm vào muộn Lập báo cáo giảng dạy 10.Lập báo cáo nghỉ dạy 11.Lập báo cáo dạy thay 12.Lập báo cáo dạy bù 13. Lập báo cáo tiến độ giảng dạy 14. Lập hợp đồng giảng dạy Lập bảng thanh toán giảng dạy 15.Lập bảng thanh toán giảng dạy Thông tin ra vào lớp hàng ngày Báo cáo ngày Báo cáo tuần Bảng thanh toán giảng dạy GIÁO VIÊN CÁC BỘ MÔN 0 HỆ THỐNG QUẢN LÝ GIẢNG DẠY Lý lịchgiáoviên Báo cáo nghỉ dạy Báo cáo dạy thay dạy bù Hợp đồng giảng dạy Báo cáo tiến độ giảng dạy Báo cáo ra sớm vào muộn PHÕNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH LÃNH ĐẠO Báo cáo Báo cáo tiến độ giảng dạy Hợp đồng giảng dạy Yêu cầu báo cáo Báo cáo ra vào lớp Đồ án tốt nghiệp Xây dựng hệ thống theo dõi giảng dạy giáo viên trường ĐHDLHP Sinh viên: Phạm Thị Linh, Khoá 10, Ngành Công nghệ thông tin 14 2.1.3.2. Sơ đồ phân rã chức năng a) Sơ đồ 2.2.Sơ đồ phân rã chức năng 1.Cập nhật thông tin Quản lý theo dõi giảng dạy 1.1.Tiếp nhận thông tin giáo viên 2.1.Ra sớm vào muộn 1.2.Tiếp nhận bảng phân công giảng dạy 2.2. Nghỉ dạy 2.4.Dạy bù 3.1.Báo cáo ra sớm,vào muộn 3.3. Báo cáo dạy thay 3.2Báo cáo nghỉ dạy 3.5. Báo cáo tiến độ giảng dạy 4.2.Bảng thanh toán giảng dạy 4.1. Hợp đồng giảng dạy 2.3.Dạy thay 3.4.Báo cáo dạy bù 2.Theo dõi giảng dạy 3.Lập báo cáo giảng dạy 4.Lập bảng thanh toán giảng dạy 1.3.Tiếp nhận thời khóa biểu 1.4.Lập sổ theo dõi giảng dạy Đồ án tốt nghiệp Xây dựng hệ thống theo dõi giảng dạy giáo viên trường ĐHDLHP Sinh viên: Phạm Thị Linh, Khoá 10, Ngành Công nghệ thông tin 15 b) Mô tả chi tiết các chức năng 1.Cập nhật thông tin 1.1.Tiếp nhận thông tin giáo viên:công việc do phòng đào tạo thực hiện lưu lại thông tin do giáo viên thỉnh giảng chuyển cho phòng đào tạo vào lý lịch giáo viên 1.2.Tiếp nhận thời khóa biểu cho ban thanh tra: ban thanh tra tiếp nhận thời khóa biểu từ phòng đào tạo để dựa vào đó ban thanh tra lập sổ theo dõi giảng dạy. 1.3.Tiếp nhận bảng phân công giảng dạy:ban thanh tra tiếp nhận thời bảng phân công giảng dạy từ phòng đào tạo . 1.4.Lập sổ theo dõi giảng dạy:ban thanh tra lập sổ theo dõi giảng dạy để ghi lại các thông tin trong quá trình theo dõi. 2.Theo dõi giảng dạy 2.1.Theo dõi ra sớm,vào muộn:Hàng ngày ban thanh tra theo dõi việc ra sớm vào muộn của giáo viên trong mỗi buổi học và ghi lại vào sổ theo dõi giảng dạy. 2.2Theo dõi nghỉ dạy:Hàng ngày ban thanh tra theo dõi việc nghỉ dạy và ghi lại trong sổ theo dõi giảng dạy. 2.2Theo dõi dạy thay, dạy bù : Hàng ngày ban thanh tra theo dõi việc dạy thay, dạy bù và ghi lại trong sổ theo dõi giảng dạy. 3.Lập báo cáo giảng dạy 3.1.Lập báo cáo ra sớm vào muộn: ban thanh tra lập báo cáo việc ra sớm, vào muộn của giáo viên. 3.2. Lập báo cáo nghỉ dạy: ban thanh tra lập báo cáo việc nghỉ dạy của giáo viên. 3.3.Lập báo cáo dạy thay: ban thanh tra lập báo cáo dạy thay gồm thông tin dạy thay của giáo viên. 3.4.Lập báo cáo dạy thay dạy bù: ban thanh tra lập báo cáo dạy bù gồm thông tin dạy bù của giáo viên. 3.5.Lập báo cáo t