Luận văn Xây dựng quy trình phát hiện đột biến kháng lamivudine 180rt - 204rt và đột biến basal core promoter của virus viêm gan b (hepatitis s virus) bằng kỹ

(Bản scan) Sinh học phân tử đã phát triển vượt bậc từ thập niên 70 của thế kỷ trước. Có thể nói lĩnh vực sinh học phân tử ngày càng phát triển với sự hình thành liên tục và không ngừng đổi mới của các phương pháp nghiên cứu hiện đại. Những phương pháp này đang đem lại các ứng dụng thiết thực phục vụ cho khoa học và đời sống

pdf42 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 1964 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Xây dựng quy trình phát hiện đột biến kháng lamivudine 180rt - 204rt và đột biến basal core promoter của virus viêm gan b (hepatitis s virus) bằng kỹ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf5.PDF
  • pdf0.PDF
  • pdf1.PDF
  • pdf2.PDF
  • pdf3.PDF
  • pdf4.PDF
  • pdf6.PDF
  • pdf7.PDF
  • pdf8.PDF
Luận văn liên quan