Luận văn Xây dựng ứng dụng bản đồ trực tuyến trên công nghệ CartoWeb

Hệ thống thông tin địa lý (GIS ư Geographic Information System) là một trong những ứng dụng rất có giá trị của công nghệ tin học trong ngành địa lý, điều tra cơ bản, quy hoạch đô thị, cảnh báo môi trường,. Sự phát triển không ngừng của công nghệ thông tin đã đưa tin học thâm nhập sâu vào nhiều lĩnh vực khoa học và đời sống, mở ra một giai đoạn mới trong quá trình phát triển khoa học, đặc biệt là sự phát triển của GIS trong việc khai thác thông tin địa lý. ở nước ta, trong những năm gần đây đã ứng dụng hệ thống thông tin địa lý trong nhiều lĩnh vực, chủ yếu trong lĩnh vực quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường: quản lý đất đai, đo đạc bản đồ, môi trường, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn, địa chất khoáng sản. Cùng với sự phát triển đó, việc đưa thông tin địa lý lên Internetlà điều dễ hiểu và đang được phát triển khá mạnh. Tuy nhiên cũng chưa có nhiều tổ chức xây dựng được một hệ thống giúp cho việc tra cứu thông tin địa lý được dễ dàng, nhanh chóng và chính xác. Hướng đi nói chung để xây dựng hệ thống giúp cho việc tra cứu thông tin GIS trực tuyến một cách hiệu quả và nhanh chóng là xây dựng một website, trong đó người sử dụng có thể tra cứu các thông tin GIS trực tiếp trên bản đồ của khu vực mà họ quan tâm. Đứng trước yêu cầu thực tế đó, em đã chọn cho mình đề tài để làm luận văn tốt nghiệp là “Xây dựng ứng dụng bản đồ trực tuyến trên công nghệ CartoWeb”. Luận văn gồm: Phần I: Giới thiệu chung về đồ án Phần II: Những khái niệm cơ bản liên quan đến hệ thống bản đồ trực tuyến Phần III: Khảo sát các công nghệ trên thế giới và lựa chọn công nghệ để xây dựng đề tài Phần IV: Phân tích và xây dựng ứng dụng bản đồ trực tuyến bằng công nghệ CartoWeb

pdf87 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 1910 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Xây dựng ứng dụng bản đồ trực tuyến trên công nghệ CartoWeb, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên