Luận văn Xây dựng ứng dụng dạng dịch vụ chạy trên Windows server 2003 domian controller để shutdown các nhà máy trong domain theo thời gian định trước

Ngày nay, để cùng hòa vào xu thế phát triển công nghệ thông tin của thế giới, bộ mặt thông tin của Việt Nam đang có những bước phát triển thật đáng mừng. Người dùng máy tính, nhà dùng máy tính, các tổ chức, công ty cũng đang bước từng bước tin học dần hệ thống làm việc của mình

pdf64 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 1687 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Xây dựng ứng dụng dạng dịch vụ chạy trên Windows server 2003 domian controller để shutdown các nhà máy trong domain theo thời gian định trước, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên