Luận văn Xử lý asen trong nước ngâm bằng phôi sắt

(Bản scan) Nước bao phủ 2/3 bề mặt trái đất nhưng chỉ có 2.5% là nước ngọt, 2% bị đóng băng ở hai cực của trái đất. Nếu trừ đi nguồn nước bị ô nhiễm, nước bay hơi thì chỉ còn khoảng 0.1% nước ngọt dùng cho 6-8 tỷ người trên trái đất hiện nay và trong những năm tới. Trên thế giới có khoảng 3 tỷ người không được cung cấp nước sạch cho đời sống sinh hoạt hàng ngày

pdf37 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2191 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Xử lý asen trong nước ngâm bằng phôi sắt, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf4.PDF
  • pdf0.PDF
  • pdf1.PDF
  • pdf2.PDF
  • pdf3.PDF
  • pdf5.PDF
  • pdf6.PDF
  • pdf7.PDF
Luận văn liên quan