Một số biện pháp hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại công ty cơ khí ôtô xe máy Thanh Xuân

Ngày nay, khi nền kinh tế nước ta chuyển sang nền kinh tế thị trường cú sự quản lý của nhà nước, thỡ cỏc doanh nghiệp đặc biệt quan tõm đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mỡnh. Họ phải quyết định từ sản xuất đến tiờu thụ sản phẩm. Vỡ thế việc xõy dựng và ngày càng hoàn thiện bộ mỏy quản lý phự hợp và hiệu quả để tồn tại và phỏt triển trong nền kinh tế thị trường đầy biến động và phức tạp là một cụng việc cấp bỏch của cỏc nhà lónh đạo và quản lý của doanh nghiệp. Bộ mỏy quản lý doanh nghiệp đươc coi là đầu nóo cho sự ra đời những đường lối, chủ trương, chiến lược, sỏch lược phỏt triển của doanh nghiệp. Là sinh viờn khoa Khoa học quản lý, được tiếp thu những kiến thức cơ bản về kinh tế, quản lý cựng với nghiờn cứu thực tế em nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này nờn em đó chọn đề tài: “Một số biện phỏp hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ mỏy quản lý tại cụng ty cơ khớ ụtụ xe mỏy Thanh Xuõn”. Kết cấu của bài viết tập trung vào những vấn đề chớnh: Chương I: Lý luận chung về cơ cấu tổ chức bộ mỏy quản lý doanh nghiệp. Chương II: Thực trạng về cơ cấu tổ chức bộ mỏy quản lý của Cụng ty cơ khớ ụtụ xe mỏy Thanh Xuõn. Chương III: Một số biện phỏp căn bản nhằm củng cố và hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ mỏy quản lý ở Cụng ty cơ khớ ụtụ xe mỏy Thanh Xuõn.

doc54 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 1818 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Một số biện pháp hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại công ty cơ khí ôtô xe máy Thanh Xuân, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan