Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh tại xí nghiệp tháng 8

Trong thời kỳ đất nước đẩy mạnh công cuộc công nghiệp hoá và hiện đại hoá .Với sự cạnh tranh gay gắt như hiện nay các doanh nhiệp muốn tồn tại và phát triển được thì vấn đề quản lý và sử dụng nguồn vốn có hiệu quả được đạt ra một cách cấp thiết đối với các nghành ,các cấp và các doanh nghiệp . Đối với các doanh nghiệp ở việt nam quá trình quản lý và sử dụng vốn ở các doanh nghiệp đã có nhiều thay đổi kể từ khi chúng ta chuyển đổi cơ chế tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường.Trong thời kỳ bao cấp các doanh nghiệp hoạt động theo sự chỉ đạo tập trung ,thống nhất của nhà nước ,vốn do nhà nước bao cấp ,vì thế vai trò khai thác ,thu hồi vốn ,sử dụng vốn như thế nào đã không đựơc đặt ra như một nhu cầu cấp bách đối với các doanh nghiệp .Từ khi chuyển sang cơ chế thị trường do không được bâo cấp như trước nữa nên vấn đề nóng bỏng đặt ra cho các doanh nghiệp thời kỳ này là vốn và sử dụng vốn . Từ thực tế như vậy đòi hỏi các nhà quản lý phải luôn tìm ra các hướng đi nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh .Để thực hiện được điều đócác nhà quản lý phải biết tình hình vốn hiện tại của doanh nghiệp mình ,nhằm đề ra các biện pháp sử dụng vốn ,tạo nguồn vốn cùng các giải pháp để giải quyết vấn đề nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Nhận thức được tầm quan trọng của vốn đối với các doanh nghiệp vì vậy qua thời gian thực tập tại xí nghiệp Tháng 8 ,được sự giúp đỡ của cán bộ cùng lãnh đạo trong cơ quan và đặc biệt là thầy giáo - TS Nguyễn Ngọc Huyền đã giúp em nghiên cứu đề tài : MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI XÍ NGHIỆP THÁNG 8 Ngoài phần mở đàu và phần kết luận .Chuyên đề được chia làm 3 phần chính : Phần I : Cơ sở lý luận về vốn và hiệu quả sử dụng vốn . Phần II : Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tại xí nghiệp Tháng 8 Phần III : Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại xí nghiệp Tháng 8

doc75 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 1630 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh tại xí nghiệp tháng 8, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan