Một số giải pháp nhằm nâng cao hoạt động Marketing ở Xí nghiệp Vật liệu cách điện Hải Phòng

Đến năm 2020 nước ta phấn đấu trở thành một nước công nghiệp. Có đạt được chiến lược đó hay không, đất nước ta có tiến kịp trình độ chung của nhân loại được hay sẽ tụt hậu, tất cả đều phụ thuộc vào ngày hôm nay chúng ta sử dụng các nguồn lực, tài nguyên đất đai (tài nguyên thiên nhiên), nguồn lực lao động, tiền vốn và khoa học kỹ thuật như thế nào để phục vụ tốt nhất cho tăng trưởng kinh tế. Sự phát triển kinh tế của đất nước phải bắt đầu từ phát triển kinh doanh của doanh nghiệp. Nhưng không phải tất cả mọi doanh nghiệp đều kinh doanh thành công và đều gặp những hoàn cảnh thuận lợi. Trong điều kiện sản xuất hàng hoá và có sự cạnh tranh trên thị trường đòi hỏi các doanh nghiệp muốn tồn tại và vươn lên trong nền kinh tế thị trường thì phải sản xuất và kinh doanh có hiệu quả. Và Marketing ngày càng trở thành một hệ thống chức năng có vị trí trọng yếu, góp phần quyết định đến tính chất và hiệu quả của hoạt động kinh doanh đối với doanh nghiệp trên tất cả các góc độ. Marketing làm cho sự tiêu thụ, sự lựa chọn, sự thoả mãn của người tiêu dùng và chất lượng cuộc sống được cải thiện tối đa. Marketing giúp cho doanh nghiệp linh hoạt trong kinh doanh nắm bắt được thời cơ, nhu cầu của người tiêu dùng từ đó có thể đáp ứng đúng, đủ và chính xác những nhu cầu đó, thu lợi nhuận tối đa, chiến thắng trong cạnh tranh tạo, được vị thế xứng đáng trên thị trường. Với ý nghĩa trên là một sinh viên kinh tế được thực tập tại Xí nghiệp vật liệu cách điện Hải Phòng, trước tình hình kinh doanh và hiệu quả sản xuất kinh doanh của xí nghiệp, cùng với những kiến thức đã học, đào tạo tại trường Đại học Kinh tế quốc dân em đã chọn đề tài: “Một số giải pháp nhằm nâng cao hoạt động Marketing ở Xí nghiệp Vật liệu cách điện Hải Phòng.

doc70 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 1466 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Một số giải pháp nhằm nâng cao hoạt động Marketing ở Xí nghiệp Vật liệu cách điện Hải Phòng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan