Một số giải pháp tạo việc làm cho người lao động ở nông thôn Việt Nam hiện nay

Thông tin gần đây cho thấy: thế giới đang ở giai đoạn khủng hoảng về việc làm. Người ta ước tính có khoảng 820 triệu người hiện lâm vào tình trạng thất nghiệp hoặc bán thất nghiệp. Ngay cả với nhiều nước phát triển, tỷ lệ thất nghiệp cũng khá cao- dao động từ 6% đến 21%. Ở các nước nghèo, tình hình còn bi đát hơn. Làn sóng di dân nông thôn- đô thị đang làm đau đầu nhiều nhà quản lý xã hội và Việt Nam cũng không nằm ngoài các nước đó. Như vậy, giải quyết việc làm là đề tài có tính toàn cầu, là một thách thức còn khá lâu dài với toàn thể nhân loại. Riêng ở các nước đang phát triển như nước ta, nơi nguồn lao động đang còn rất dồi dào và chủ yếu tập trung ở các vùng nông thôn, thì tạo việc làm ở đó bao giờ cũng là mối quan tâm hàng đầu của Chính phủ. Hiện nay, nông thôn nước ta có khoảng 10 triệu hộ gia đình sống trong 50.000 thôn, xóm, ấp, bản của 8.500 xã. Là khu vực đông dân nhất, chiếm 80% dân số và 76,88% lực lượng lao động xã hội. Hàng năm, khu vực này được bổ sung thêm khoảng 67 vạn lao động. Hơn nữa, đặc điểm kinh tế xã hội cũng như điều kiện tự nhiên ở mỗi vùng là khác nhau. Do vậy, không phải cứ ở nông thôn thì người lao động phải tham gia vào ngành nông, lâm, ngư nghiệp. Tuy nước ta là một nước đi lên từ nông nghiệp hay nói cách khác nông nghiệp là một thế mạnh nhưng sản xuất ở ngành này mang tính thời vụ nên nhiều lao động ở ngành này vẫn có nhiều thời gian rảnh rỗi. Điều đó cho ta thấy tình trạng thiếu việc làm của người lao động ở nông thôn đang rất lớn và có nguy cơ tiếp tục gia tăng. Vì vậy, một trong những mục tiêu quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước đến năm 2010: “giải quyết việc làm, nâng cao mức sống cho người lao động. Muốn vậy, phải phấn đấu đến năm 2010: giảm tỷ lệ tăng dân số từ 1,4% hiện nay xuống còn 1,1%; xoá hộ đói và về cơ bản không còn hộ nghèo; nâng cao tỷ lệ sử dụng quỹ thời gian lao động ở nông thôn lên 80-85%; nâng tỷ lệ người lao động được đào tạo nghề lên khoảng 40%”. (Văn kiện Đại hội IX của Đảng). Để đạt được mục tiêu này trước hết cần làm rõ thực trạng sử dụng lao động, thực trạng tạo việc làm cho lao động nông thôn trong thời gian qua đồng thời chỉ ra những thách thức, giới hạn cũng như khả năng tạo mở việc làm ở nông thôn trong thời gian tới. Đây cũng là mục đích khi em lựa chọn nghiên cứu đề tài: “Một số giải pháp tạo việc làm cho người lao động ở nông thôn Việt Nam hiện nay”. Ngoài phần mở bài và kết luận nội dung của luận văn gồm 3 phần: Phần I: Những lý luận cơ bản về việc làm và tạo việc làm cho người lao động. Phần II: Phân tích thực trạng tạo việc làm cho người lao động ở nông thôn Việt Nam hiện nay. Phần III: Một số giải pháp tạo việc làm cho người lao động nông thôn trong giai đoạn hiện nay.

doc70 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 1938 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Một số giải pháp tạo việc làm cho người lao động ở nông thôn Việt Nam hiện nay, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên