Nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh lớp 2 tại trường tiểu học Hoàng Văn Thụ ở tỉnh Gia Lai

Chúng ta đang sống ở thế kỷ XXI, thế kỷ của khoa học và công nghệ, thế kỷ của nền kinh tế tri thức được đặt lên hàng đầu. Nhất là trong tình hình hiện nay, đất nước ta đang bước vào thời kỳ đổi mới, phát triển mạnh mẽ nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Đòi hỏi mỗi người công dân Việt Nam chẳng những có tri thức khoa học hiện đại, mà còn có nhân cách của con người CNXH, cho nên đòi hỏi hệ thống giáo dục phải giáo dục một cách toàn diện. Muốn giáo dục một cách toàn diện trước tiên phải đặt việc chăm lo bồi dưỡng đạo đức lên hàng đầu, coi đó là cái căn bản, cái gốc cho sự phát triển nhân cách. Trẻ em là tương lai của đất nước. Vì vậy trong nhiệm vụ giáo dục hiện nay, việc giáo dục đạo đức cho học sinh là một vấn đề hết sức quan trọng. Muốn trở thành người có ích cho xã hội thì cần phải hội đủ cả hai điều kiện: đức và tài, như Bác Hồ từng nói: “có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó, còn có tài mà không có đức thì là người vô dụng”. Muốn xây dựng con người có đạo đức tốt cho thế hệ mai sau thì không phải dễ. Vì vậy ngay từ bây giờ các em còn trẻ thơ, trong trắng, chúng ta phải giáo dục thật tốt để các em trở thành một học sinh ngoan, trò giỏi. Để hoàn thành nhiệm vụ to lớn ấy không phải một sớm một chiều mà đòi hỏi phải có thời gian và lòng kiên trì của mỗi giáo viên chúng ta. Việc giáo dục đạo đức cho học sinh là hết sức cần thiết và phải được tiến hành một cách thường xuyên, liên tục, có hệ thống. Việc giáo dục đạo đức cho học sinh đặc biệt quan trọng đối với học sinh tiểu học, vì ở lứa tuổi này các em rất dễ hấp thu những cái mới, cái tiến bộ, bắt chước theo mọi người xung quanh để làm những việc tốt; nhưng ở lứa tuổi này cũng dễ có những nhận thức lệch lạc, nếu không có sự định hướng giáo dục đúng đắn của nhà trường, gia đình, xã hội.

doc15 trang | Chia sẻ: baohan10 | Lượt xem: 1072 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh lớp 2 tại trường tiểu học Hoàng Văn Thụ ở tỉnh Gia Lai, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG NAM Họ và tên: LÊ THỊ THU HÀ Lớp: TC12SGT04 Khóa: 2012-2014 Đề tài nghiên cứu: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH LỚP 2 TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀNG VĂN THỤ Ở TỈNH GIA LAI Học phần: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn: Th.S.GVC Hoàng Ngọc Thức Quảng Nam, ngày 03, tháng 04 năm 2014 PHẦN I. PHẦN MỞ ĐẦU Lý do chọn đề tài Chúng ta đang sống ở thế kỷ XXI, thế kỷ của khoa học và công nghệ, thế kỷ của nền kinh tế tri thức được đặt lên hàng đầu. Nhất là trong tình hình hiện nay, đất nước ta đang bước vào thời kỳ đổi mới, phát triển mạnh mẽ nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Đòi hỏi mỗi người công dân Việt Nam chẳng những có tri thức khoa học hiện đại, mà còn có nhân cách của con người CNXH, cho nên đòi hỏi hệ thống giáo dục phải giáo dục một cách toàn diện. Muốn giáo dục một cách toàn diện trước tiên phải đặt việc chăm lo bồi dưỡng đạo đức lên hàng đầu, coi đó là cái căn bản, cái gốc cho sự phát triển nhân cách. Trẻ em là tương lai của đất nước. Vì vậy trong nhiệm vụ giáo dục hiện nay, việc giáo dục đạo đức cho học sinh là một vấn đề hết sức quan trọng. Muốn trở thành người có ích cho xã hội thì cần phải hội đủ cả hai điều kiện: đức và tài, như Bác Hồ từng nói: “có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó, còn có tài mà không có đức thì là người vô dụng”. Muốn xây dựng con người có đạo đức tốt cho thế hệ mai sau thì không phải dễ. Vì vậy ngay từ bây giờ các em còn trẻ thơ, trong trắng, chúng ta phải giáo dục thật tốt để các em trở thành một học sinh ngoan, trò giỏi. Để hoàn thành nhiệm vụ to lớn ấy không phải một sớm một chiều mà đòi hỏi phải có thời gian và lòng kiên trì của mỗi giáo viên chúng ta. Việc giáo dục đạo đức cho học sinh là hết sức cần thiết và phải được tiến hành một cách thường xuyên, liên tục, có hệ thống. Việc giáo dục đạo đức cho học sinh đặc biệt quan trọng đối với học sinh tiểu học, vì ở lứa tuổi này các em rất dễ hấp thu những cái mới, cái tiến bộ, bắt chước theo mọi người xung quanh để làm những việc tốt; nhưng ở lứa tuổi này cũng dễ có những nhận thức lệch lạc, nếu không có sự định hướng giáo dục đúng đắn của nhà trường, gia đình, xã hội. Từ xưa, con người Việt Nam đã có rất nhiều truyền thống tốt đẹp trong đó có truyền thống “tôn sư trọng đạo” là một trong những truyền thống quý báu của dân tộc ta. Người thầy được kính trọng, đề cao. Song do du nhập của nhiều nguồn văn hóa không lành mạnh và do cơ chế thị trường kinh tế chạy theo lợi nhuận nên việc giáo dục đạo đức có ít nhiều ảnh hưởng. Trước đây trong trường tiểu học, vô lễ với thầy cô, nói tục là rất hiếm, ý thức kỷ luật, tinh thần đoàn kết, giúp đỡ bạn bè của học sinh cao; trong gia đình con cháu yêu thương ông bà, cha mẹ. Thật đáng buồn là hiện nay chất lượng giáo dục đạo đức đang suy giảm, ý thức của học sinh ngày càng đi xuống, lười học... Ngoài xã hội ngày càng nhiều tiêu cực, tệ nạn xã hội ngày càng tăng lên. Nhiều gia đình không quan tâm đến con cái chỉ lo làm ăn để con ngày càng hư hỏng, sa vào các tệ nạn xã hội... Vì vậy, việc giáo dục đạo đức là rất cần thiết và quan trọng. Thế hệ trẻ hôm nay là tương lai của đất nước ngày mai, nếu các em không được giáo dục một cách toàn diện thì trong tương lai đất nước của chúng ta sẽ ra sao? Lúc đó, đất nước của chúng ta sẽ không thể tiến bộ, không phát triển được, nhân cách của con người cũng ngày càng đi xuống. Xuất phát từ những lý do khách quan, chủ quan như đã phân tích, là người giáo viên trong tương lai nên tôi chọn đề tài “ nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh lớp 2 tại trường tiểu học Hoàng Văn Thụ ở tỉnh Gia Lai” để làm đề tài nghiên cứu. 2. Mục đích và ý nghĩa           Việc giáo dục đạo đức là vấn đề cấp thiết không chỉ ở một quốc gia nào. Đảng và nhà nước ta cũng xác định được rằng giáo dục đạo đức cho học sinh Tiểu học là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Để giáo dục đạo đức cho các em nhiệm vụ đó trước hết là của các thầy cô giáo. Trên cơ sở điều tra chất lượng giáo dục đạo đức của trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, tôi xin đề xuất một số biện pháp giáo dục đạo đức nhằm nâng cao chất lượng đạo đức cho học sinh lớp 2 của trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ; làm tài liệu tham khảo cho giáo viên, phụ huynh, học sinh Có thể áp dụng vào công tác giáo dục đạo đức của các trường tiểu học nói chung và trường tiểu học Hoàng Văn Thụ nói riêng. 3. Đối tượng và khách thể - Đối tượng nghiên cứu: - Khách thể nghiên cứu: học sinh lớp 2 4. Giả thuyết khoa học Nếu biết cách vận dụng các con đường giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học vào việc giáo dục đạo đức cho học sinh lớp 2 tại trường tiểu học Hoàng VănThụ thì sẽ đem lại hiệu quả cao trong việc nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh. 5. Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu về cơ sở lí luận của việc nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh lớp 2 tại trường tiểu học Hoàng Văn Thụ ở tỉnh Gia Lai. - Tìm hiểu thực trạng trong giáo dục đạo đức cho học sinh trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ tỉnh Gia Lai. - Đề ra các giải pháp để giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học. 6. Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp phân tích và tổng hợp lí thyết: Đọc, phân tích các tài liệu có liên quan về vấn đề đạo đức và giáo dục đạo đức cho học sinh Tiểu học. - Phương pháp điều tra giáo dục: Điều tra thực trạng trong công tác giáo dục đạo đức cho học sinh. Lấy ý kiến của giáo viên và học sinh để thu thập thông tin nghiên cứu. - Phương pháp quan sát: Dự giờ và quan sát giờ dạy của giáo viên. Quan sát cử chỉ, thái độ, hành động, sự biểu hiện phẩm chất đạo đức qua hành vi của học sinh trong học tập, giao tiếp thông qua các tiết học trên lớp. Quan sát các hoạt động ngoại khóa trên sân trường, hoạt động tập thể ngoài giờ lên lớp, để từ đó điều chỉnh hành vi và ý thức đạo đức cho học sinh.                                                 - Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia           - Phương pháp thực nghiệm - Phương pháp toán học. 7. Lịch sử nghiên cứu Trong công cuộc đổi mới, vấn đề giáo dục đạo đức cho học sinh Tiểu học được đặt ra với yêu cầu bức thiết. Nhà trường, gia đình và các tổ chức xã hội cần nhận thức đầy đủ và có trách nhiệm cùng với các nhà quản lý giáo dục tiến hành các hoạt động giáo dục thiết thực để giáo dục đạo đức cho học sinh Tiểu học. Vấn đề giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học là rất cần thiết và quan trọng, có nhiều tác giả đã tìm hiểu, nghiên cứu làm đề tài về việc giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học. Mỗi đề tài đề cập đến một mảng khác nhau nhưng cùng chung mục đích nhằm giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học. Đề tài: “Quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh ở trường tiểu học” của Nguyễn Văn Nhớ đề cập đến mảng quản lý công tác giáo dục đạo đức cho học sinh. Với các biện pháp làm thay đổi quan điểm nhận thức qua đó cán bộ - giáo viên của trường tự thấy rõ trách nhiệm, nghĩa vụ đối với công tác giáo dục đạo đức cho học sinh, tăng cường kỹ năng quản lý công tác giáo dục đạo đức cho HS, đổi mới tổ chức và quản lý công tác giáo dục đạo đức cho học sinh. Bùi Bình Tây, sinh viên trường Đại học Quảng Nam với bài viết Giáo dục đạo đức – nhân cách cho học sinh tiểu học bằng ca dao, tục ngữ thông qua môn học Tiếng Việt. Nguyễn Thị Bình với bài viết: “Một số biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh trường Tiểu học”, tác giả đưa ra các biện pháp như giáo dục đạo đức thông qua hoạt động dạy học, thông qua hoạt động ngoài giờ lên lớp, vận động mọi lực lượng tham gia giáo dục đạo đức cho học sinh. Phan Viết Học với đề tài: “ Giáo dục đạo đức, truyền thông cho học sinh thông qua hoạt động ngoài giờ lên lớp”, đề cập đến việc giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp như: hoạt động xã hội và nhân văn, hoạt động văn hóa – nghệ thuật, hoạt động lao động Các tác giả trên đều đề cập đến việc giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học nhưng mỗi tác giả đề cập đến một mảng khác nhau. Riêng tôi cũng quan tâm đến việc giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học nhưng đề tài của tôi là nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học thông qua các con đường giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học. Có 4 con đường giáo dục cho học sinh tiểu học: giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học trong hoạt động, giáo dục đạo đức trong gia đình, giáo dục đạo đức trong tập thể lớp học và tự giáo dục. Theo tác giả Nguyễn Sinh Hùng (Tài liệu Đạo đức và phương pháp dạy đạo đức ở trường Tiểu học, 1992) muốn nghiên cứu và giảng dạy đạo đức, dù ở cấp độ nào vấn đề đầu tiên là phải xác định rõ được các nguyên lý đạo đức và các phạm trù cơ bản của đạo đức, với một quan điểm phương pháp luận khoa học chân chính; Các vấn đề như bản chất của đạo đức, sự phát sinh và phát triển của đạo đức, các tiêu chuẩn khoa học của đạo đức, vai trò của đạo đức trong đời sống xã hội. Chính là phạm trù cơ bản của đạo đức học Mác-Lê nin, đã được Mác và F.Anggen trình bày, luận giả theo quan điểm của triết học duy vật biện chứng và duy vật lịch sử. Cho đến nay, trong quá trình đổi mới, mặc dù trong nội hàm của từng vấn đề đó đã có những dấu hiệu phát triển, phong phú thêm những giá trị, chuẩn mực cơ bản của nó vẫn còn nguyên giá trị lịch sử và vẫn còn ý nghĩa thực tiễn sắc bén của nó. Vài nét về lịch sử nghiên cứu vấn đề: Ở phương Tây, nhà triết học Socrat (470-399-TCN) đã cho rằng đạo đức và sự hiểu biết quy định lẫn nhau. Có được đạo đức là nhờ ở sự hiểu biết, do vậy chỉ sau khi có hiểu biết mới trở thành có đạo đức. Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Có tài mà không có đức thì là người vô dụng”. Người coi trọng mục tiêu, nội dung giáo dục đạo đức trong các nhà trường như: “Đoàn kết tốt”, “Kỷ luật tốt”, “Khiêm tốn, thật thà dũng cảm”, “Con người cần có bốn đức tính: cần - kiệm - liêm - chính, mà nếu thiếu một đức thì không thành người”. Kế thừa tư tưởng của Người, có rất nhiều tác giả nước ta đã nghiên cứu về vấn đề này như: Phạm Minh Hạc, Hà Thế Ngữ, Nguyễn Đức Minh, Phạm Hoàng Gia và nhiều tác giả khác. 8. Giới hạn phạm vi nghiên cứu - Phạm vi về nội dung: nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học thông qua các con đường giáo dục như: giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học trong hoạt động, giáo dục đạo đức trong gia đình, giáo dục đạo đức trong tập thể lớp học, tự giáo dục. - Phạm vi về địa bàn nghiên cứu: học sinh lớp 2 tại trường tiểu học Hoàng Văn Thụ, thuộc thành phố pleiku, tỉnh Gia lai. 9. Cấu trúc tổng quan của đề tài nghiên cứu - Đề tài gồm có 3 phần: phần mở đầu, phần nội dung, phần kết luận và khuyến nghị. - Phần mở đầu gồm có: lí do chọn đề tài, mục đích nghiên cứu, khách thể và đối tượng nghiên cứu, giả thuyết khoa học, nhiệm vụ nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, lịch sử vấn đề nghiên cứu, giới hạn phạm vi nghiên cứu, cấu trúc tổng quan của đề tài nghiên cứu. - Phần nội dung: + Chương 1: Cơ sở khoa học của việc nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh trường tiểu học nói chung và trường tiểu học Hoàng Văn Thụ nói riêng. + Chương 2: Thực trạng vấn đề giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học tại trường tiểu học Hoàng Văn Thụ ở tỉnh Gia Lai. + Chương 3: Biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh lớp 2 tại trường tiểu học Hoàng Văn Thụ ở tỉnh Gia Lai. - Phần kết luận và khuyến nghị: kết luận, khuyến nghị, tài liệu tham khảo, phụ lục. PHẦN II. PHẦN NỘI DUNG Chương 1: Cơ sở khoa học của việc nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh trường tiểu học nói chung và trường tiểu học Hoàng Văn Thụ nói riêng. 1.1. Cơ sở lí luận 1.2. Cơ sở thực tiễn 1.3.Các khái niệm liên quan đến đề tài nghiên cứu: 1.3.1. Đạo đức 1.3.2. Giáo dục đạo đức 1.3.3. Tự giáo dục 1.3.4. Gia đình 1.3.5. Tập thể 1.4. Kết luận chung về chương 1 Chương 2: Thực trạng vấn đề giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học tại trường tiểu học Hoàng Văn Thụ ở tỉnh Gia Lai. 2.1. Đặc điểm tình hình chung của nhà trường: 2.1.1. Nhà trường 2.1.2. Giáo viên 2.1.3. Học sinh 2.2. Thực trạng đạo đức của học sinh hiện nay ở trường tiểu học Hoàng Văn Thụ: 2.2.1. Thực trạng đạo đức của học sinh ở nhà trường 2.2.2. Thực trạng đạo đức của học sinh ở gia đình 2.2.3. Thực trạng đạo đức của học sinh ngoài xã hội 2.3. Chất lượng đạo đức của học sinh lớp 2 tại trường tiểu học Hoàng Văn Thụ: 2.3.1. Thực trạng đạo đức của học sinh ở lớp 2.3.2. Thực trạng đạo đức của học sinh ở gia đình 2.3.3. Thực trạng đạo đức của học sinh ngoài xã hội 2.4. Vai trò của việc giáo dục đạo đức trong trường tiểu học: 2.4.1. Đối với học sinh trường tiểu học 2.4.2. Đối với học sinh lớp 2 tại trường tiểu học Hoàng Văn Thụ ở tỉnh Gia Lai 2.5. Kết luận chung về chương 2 Chương 3: Biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh lớp 2 tại trường tiểu học Hoàng Văn Thụ ở tỉnh Gia Lai. 3.1. Giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học trong hoạt động: 3.1.1. Hoạt động học tập 3.1.2. Các hoạt động khác: hoạt động vui chơi, hoạt động lao động, hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động văn nghệ 3.2. Giáo dục đạo đức trong gia đình: 3.2.1. Vai trò của gia đình trong việc giáo dục đạo đức 3.2.2. Giáo dục đạo đức trong gia đình 3.3. Giáo dục đạo đức trong tập thể lớp học: 3.3.1. Vai trò của tập thể lớp học trong việc giáo dục đạo đức 3.3.2. Giáo dục đạo đức trong tập thể lớp học 3.4. Tự giáo dục (yếu tố quyết định trực tiếp trình độ đạo đức của học sinh): 3.4.1. Vấn đề tự giáo dục 3.4.2. Tự tu dưỡng 3.4.3. Những điều kiện để học sinh có khả năng tự giáo dục 3.4.4. Để giúp việc tự tu dưỡng đạo đức của học sinh thuận lợi người giáo viên cần giúp học sinh những vấn đề sau 3.5. Mối quan hệ giữa các biện pháp 3.6. Bài học kinh nghiệm 3.7. Kết luận chung về chương 3 PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 1. Kết luận Từ thực tiễn cho thấy việc giáo dục đạo đức cho thế hệ trẻ nói chung, cho học sinh Tiểu học nói riêng là hết sức cần thiết và quan trọng. Đó là trách nhiệm của mỗi tổ chức xã hội, mọi người, mọi gia đình, đồng thời là trách nhiệm nặng nề của ngành giáo dục trong đó vai trò của các trường học rất quan trọng. Giáo dục đạo đức cho học sinh bậc tiểu học góp phần không nhỏ vào việc hình thành nhân cách, phẩm chất đạo đức cho học sinh.       Trong bối cảnh kinh tế, xã hội hiện nay, khi giáo dục đào tạo trở thành quốc sách hàng đầu, bậc tiểu học trở thành bậc học nền tảng, cần nhanh chóng được phổ cập và nâng cao chất lượng, góp phần tích cực đào tạo nguồn nhân lực cho sự nghiệp Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Một trong những mục tiêu cơ bản trong chiến lược giáo dục đào tạo là phát triển nhân cách nguồn nhân lực. Nhân cách đó phải định hướng đúng đắn ngay từ bậc giáo dục tiểu học. Các nhà quản lý giáo dục nắm chắc mục tiêu này để có kế hoạch, biện pháp trong quá trình tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục để hình thành nhân cách và giáo dục đạo đức cho học sinh Tiểu học. Cần quan tâm giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học thông qua 4 con đường giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học: giáo dục đạo đức cho học sinh trong hoạt động, giáo dục đạo đức trong gia đình, giáo dục đạo đức trong tập thể lớp học và tự giáo dục. Trong đó, tự giáo dục là yếu tố quyết định trực tiếp trình độ đạo đức của học sinh. Để học sinh hình thành khả năng tự giáo dục, người giáo viên cần có kế hoạch, có biện pháp giúp các em có nhận thức đúng, biết làm việc có kế hoạch và phương pháp, biết tự kiểm tra đánh giá thường xuyên. Tuy nhiên do điều kiện thời gian có hạn, cộng với lý do khách quan và chủ quan khác, nên đề tài chỉ mới đề cập đến việc nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh lớp 2 tại trường tiểu học Hoàng Văn Thụ thông qua các con đường giáo dục. 2. Khuyến nghị: - Đối với phòng giáo dục và đào tạo: + Có sự chỉ đạo kiên quyết hơn trong việc thực hiện các nhiệm vụ của nhà trường, cán bộ, giáo viên trong trường. + Quan tâm đến việc giáo dục nhân cách toàn diện cho học sinh. - Đối với ban lãnh đạo nhà trường: + Có sự chỉ đạo kiên quyết hơn trong việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, giáo viên trong đó có nhiệm vụ giáo dục đạo đức cho học sinh. + Tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, giáo viên của trường học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. + Có chế độ khen thưởng, động viên kịp thời đối với những cán bộ, giáo viên tích cực, có nhiều đóng góp trong đổi mới phương pháp giảng dạy. + Cần phối hợp với gia đình, xã hội để giáo dục đạo đức cho học sinh. - Đối với giáo viên: + Phối hợp với phụ huynh học sinh để giáo dục đạo đức cho học sinh. + Người giáo viên cần có kế hoạch, có biện pháp giúp các em có nhận thức đúng, biết làm việc có kế hoạch và phương pháp, biết tự kiểm tra đánh giá thường xuyên. + Không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nêu gương tốt cho người học. - Đối với phụ huynh học sinh: + Cần chủ động phối hợp với giáo viên chủ nhiệm và nhà trường để nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh. + Phụ huynh phải là tấm gương tốt để học sinh noi theo. + Quan tâm đến học sinh. Đối với học sinh: + Phải cố gắng học tập, rèn luyện để phát triển nhân cách toàn diện. + Có động cơ học tập, rèn luyện đúng đắn từ đó có ý thức tự hoàn thiện bản thân theo các chuẩn mực xã hội quy định. * Tài liệu tham khảo: Phan Hồng Dương (2010), “ Tăng cường giáo dục pháp luật và đạo đức trong các trường”. Vũ Cao Đàm (2003), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, NXB khoa học và kĩ thuật. Trần Đăng Hạnh (2012), Lí luận giáo dục tiểu học, Quảng Nam. Nguyễn Sinh Huy, Nguyễn Hữu Dũng (1998), Giáo dục học, NXB Giáo dục, Hà Nội. Nguyễn Văn Lê (2001), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học giáo dục, NXB Trẻ. Mai Ngọc Luông, Lý Minh Tiên (2006), Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục, NXB Giáo dục. Nguyễn Thị Quy, Nguyễn Thị Bích Hạnh, Hồ Văn Liên, Mai Ngọc Luông, Vũ Khắc Tuân (2007), Giáo dục học, NXB Giáo dục. Dương Thị Thu Thảo (2011), Đạo đức và phương pháp dạy học đạo đức ở tiểu học, Quảng Nam. Lưu Thu Thủy (2012), Vở bài tập đạo đức lớp 2, NXB Giáo dục. Hoàng Ngọc Thức (2013), Phương pháp nghiên cứu khoa học, Quảng Nam. Phạm Thị Ngọc Trang (2013), Tâm lí học lứa tuổi tiểu học và tâm lí học sư phạm, Quảng Nam. Nguyễn Thị Ánh Tuyết (1997), Tâm lí trẻ em lứa tuổi mầm non, NXB Đại học quốc gia Hà Nội. Nguyễn Quang Uẩn, Nguyễn Kế Hào, Phan Thị Hạnh Mai (2007), Tâm lí học, NXB Giáo dục. * Phụ lục: Phiếu điều tra. Bảng xếp loại hạnh kiểm năm học 2012 – 2013.
Luận văn liên quan