Nâng cao khả năng cạnh tranh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam trong tiến trình hội nhập vào WTO

Trong nền kinh tế thị trường, doanh nghiệp nhỏ và vừa tồn tại như một sự đương nhiên và có một vai trò rất quan trọng trong việcthực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của một quốc gia. Doanh nghiệp nhỏ và vừa được đánh giá là hình thức tổ chức kinh doanh thích hợp ở trong những trường hợp cụ thể, lĩnh vực cụ thể nào đó vì có những ưu thế về tính năng động,linh hoạt, thích ứng nhanh với yêu cầu của thị trường trên nhiều mặt. Ở nước ta xu hướng ấy cũng không ngoại lệ. Việckhuyến khích phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa, tạo mọi điều kiện để đối tượng doanh nghiệp này tồn tại và cùng phát triển với các doanh nghiệp lớn là hếtsức cần thiết, phù hợp với chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp này còn có những hạn chế, do vậy để góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh, thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt trong bối cảnh nước ta đã gia nhập và nay đang trong tiến trình thực hiện các cam kết gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), tôi đã chọn đề tài "Nâng cao khả năng cạnh tranh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam trong tiến trình hội nhập vào WTO" cho luận văn Thạc sỹ của mình

pdf94 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2321 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Nâng cao khả năng cạnh tranh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam trong tiến trình hội nhập vào WTO, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan