Nghiên cứu Công nghệ sản xuất dịch đạm, bột cá từ phụ phẩm cá tra và cá basa

Cá tra và cá ba sa ở Việt Nam thường được gọi là cá bụng. Cá tra và cá ba sa là hai loại cá được nuôi phổ biến ở các tỉnh An Giang, Đồng Tháp và các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long khác. Do điều kiện nuôi và chi ohis thấp là yếu tố quan trọng đẫtọ nên sự gia tăng về sản lượng cá nhanh chóng, nhất là cơ hội về thj trường đã tạo nên sự gia tăng về sản lượng cá nhanh chóng, nhất là cơ hội về thị trường tiêu thụ phi lê các đông lạnh xuất khẩu được mở rộng ra

pdf82 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 4696 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Nghiên cứu Công nghệ sản xuất dịch đạm, bột cá từ phụ phẩm cá tra và cá basa, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên