Nghiên cứu marketing - Chương 2: Khái niệm về thông tin dữ liệu và các nghiên cứu marketing

(Bản scan) Nội dung: 1, Thông tin - sự kiện và dữ liệu; 2, Các loại nghiên cứu marketing; 3, Các phương pháp cơ bản trong nghiên cứu marketing; 4, Hướng dẫn viết tiểu luận môn học; Câu hỏi ôn tập và bài tập về nhà.

pdf40 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2902 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Nghiên cứu marketing - Chương 2: Khái niệm về thông tin dữ liệu và các nghiên cứu marketing, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan