Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, sinh hóa và kỹ thuật nuôi Nghêu Meretrix lyrata (Sowerby) đạt năng suất cao

Trong sản lượng khai thác thủy sản hàng năm trên thếgiới thì động vật Thân Mềm (Mollusca) đóng vai tròkháquan trọng. Theo ước tính tổng sản lượng thủy sản toàn thếgiới năm 1987, thì động vật Thân Mềm đứng thứhai với sản lượng hơn 7,5 triệu tấn trong đó7,25 triệu tấn thu được từbiển, phần còn lại rất nhỏ0,27 triệu tấn thu từcác thủy vực nước ngọt. Nhóm Hai Mảnh Vỏ(Bivalvia) chiếm đa số với 65,4% tổng sản lượng Molluscathu được, bao gồm các loài Trai (Clam), Sòvới 2,1 triệu tấn dẫn đầu trong trong nhóm Hai Mảnh Vỏ, Hầu (Oyster) 1 triệu tấn, Vẹm (Mussel) 0,9 triệu tấn (FAO, 1989). Cũng theo sốliệu của FAO (1996) tổng sản lượng thu được từnuôi trồng thủy sản của thếgiới đạt 25,46 triệu tấn với tổng giátrị 39,83 tỉ USD, trong đósản lượng nuôi trồng các loài thuộc Molluscađứng thứhai đạt 17,2% của tổng sản lượng vàđạt 12,2% tổng giátrị của toàn thếgiới (Hayashi, 1996).

pdf129 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 2139 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, sinh hóa và kỹ thuật nuôi Nghêu Meretrix lyrata (Sowerby) đạt năng suất cao, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan