Nghiên cứu nâng cao chất lượng một số chế phẩm thuốc sản xuất trong nước

(Bản scan) Nguyên tắc chung của phương pháp định lượng SER là xác định hoạt lực phân giải casein của SER trên cơ sở định lượng tyrosin được tạo thành bằng phản ứng màu với thuốc thử folin rồi đo độ hấp thu ở bước sóng 660nm.

pdf336 trang | Chia sẻ: superlens | Lượt xem: 1274 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Nghiên cứu nâng cao chất lượng một số chế phẩm thuốc sản xuất trong nước, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan