Nghiên cứu phát triển sản xuất chế phẩm nấm đối kháng Trichoderma có hoạt lực cao trừ bệnh hại cây trồng

(Bản scan) Trong hệ thống phòng trừ tổng hợp sâu bệnh hại cây trồng, biện pháp sinh học đóng vai trò quan trọng, bao gồm sử dụng các thiên địch tự nhiên, các chế phẩm sinh học như NPK, Beauveria, Metarrhizium, tuyến trùng, Bt.... trừ sâu hại cây trồng, đã đem lại cho sản suất những kết quản nhất định

pdf314 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 2065 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Nghiên cứu phát triển sản xuất chế phẩm nấm đối kháng Trichoderma có hoạt lực cao trừ bệnh hại cây trồng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan