Nghiên cứu sử dụng nước mắm làm nguồn đạm hữu cơ trong lên men công nghiệp glutamic Acid

(Bản scan) Ngày nay, len men công nghiệp tạo ra nhiều sản phẩm có ý nghĩa quan trọng đối với đời sống của con người (uj, bia, butanol, propanol, glycerine,...) Lên men công nghiệp là những qui trình nhằm khai thác triệt để hoạt đọng của sinh vật để tạo nên những sản phẩm có giá trị kinh tế

pdf114 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 1859 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Nghiên cứu sử dụng nước mắm làm nguồn đạm hữu cơ trong lên men công nghiệp glutamic Acid, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan