Nghiên cứu sử dụng phân đoạn 300 - 500 độ C của dầu Việt Nam để sản xuất dầu nhờn và farapin

(Bản scan) Dầu mỏ Việt Nam bước đầu được đánh giá thuộc loại dầu mỏ nhiều parafin, it lưu huỳnh, ít nhựa, có thể trích dẫn nột vài tính chất chủ yếu để xác nhận ý kiến này như sau: Hàm lượng parafin (% khối lượng đầu) và nhiệt độ nóng chảy của Parafin

pdf256 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 1659 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Nghiên cứu sử dụng phân đoạn 300 - 500 độ C của dầu Việt Nam để sản xuất dầu nhờn và farapin, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan