Nghiên cứu thị trường Đài Loan phục vụ hoạt động xuất khẩu hàng đồ gỗ thủ công mỹ nghệ của Công ty PROCOM

Trong nền kinh tế thị trường các doanh nghiệp muốn tồn tại va phát triển được phải có phương án kinh doanh có hiệu quả kinh tế cao. Để đứng vững và phát triển, doanh nghiệp phải nắm bắt và đáp ứng được tâm lý và nhu cầu của người tiêu dùng với sản phẩm chất lượng cao, giá thành hạ, mẫu mã phong phú, đa chủng loại. Muốn vậy các doanh nghiệp phải giám sát tất các quy trình từ khâu mua hàng đến khâu tiêu thụ hàng hóa để đảm bảo việc bảo toàn, tăng nhanh tốc độ luân chuyển vốn, giữ uy tín với bạn hàng, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước, cải thiện đời sống tinh thần và vật chất của cán bộ công nhân viên, doanh nghiệp đảm bảo có lợi nhuận để tích lũy mở rộng phát triển sản xuất và kinh doanh. Để đạt được mục tiêu tăng lợi nhuận và mở rộng sản xuất và kinh doanh, doanh nghiệp cần tiến hành đồng bộ các biện pháp như phân phối nhanh, nâng cao chất lượng của sản phẩm và phải phân tích thị trường cho dù đó là thị trường truyền thống hay là thị trường mới, tính toán và xác định hiệu quả của từng hoạt động sản xuất kinh doanh làm cơ sở để vạch ra các chiến lược kinh doanh có hiệu quả sau thời gian tìm hiểu thực trạng sản xuất kinh doanh cũng như bộ máy quản lý của công ty, em nhận thấy thị trường đài loan là một trong những thị trường trọng điểm, và đài loan cũng là bạn hàng lâu dài của công ty vì vậy em quyết định lựa chọn đề tài chuyên ngành là : “Nghiên cứu thị trường Đài Loan phục vụ hoạt động xuất khẩu hàng đồ gỗ thủ công mỹ nghệ của công ty PROCOM

doc57 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 2670 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Nghiên cứu thị trường Đài Loan phục vụ hoạt động xuất khẩu hàng đồ gỗ thủ công mỹ nghệ của Công ty PROCOM, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 3 CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ 5 I. Lý luận chung về nghiên cứu thị trường quốc tế 5 1. Các khái niệm 5 2. Tầm quan trọng của nghiên cứu thị trường 7 3. Phương pháp nghiên cứu thị trường 7 4. Quy trình nghiên cứu thị trường 9 5. Các nguồn dữ liệu trong phân tích thị trường 12 II. Nội dung nghiên cứu thị trường xuất nhập khẩu 14 1. Khái niệm nghiên cứu thị trường xuất khẩu 14 2. Các yếu tố của thị trường xuất khẩu 14 3. Nội dung nghiên cứu thị trường xuất khẩu 17 4 Các bước nghiên cứu thị trường xuất nhập khẩu 18 CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG ĐÀI LOAN PHỤC VỤ CHO XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY PROCOM 29 I. Quá trình hình thành và phát triển 29 1. Quá trình hình thành của công ty 29 2. cơ cấu, chức năng, nhiệm cụ của các phòng ban 34 3. những đặc điểm cơ cấu nhân viên trong công ty 40 4. Những đặc điểm về nguồn vốn trong công ty 41 II. Nghiên cứu thị trường Đài Loan phục vụ cho xuất khẩu của công ty PROCOM 41 1. Đặc điểm của thị trường Đài Loan 41 2. Tầm quan trọng phải nghiên cứu thị trường Đài Loan 43 3. Nội dung nghiên cứu thị trường Đài Loan 43 CHƯƠNG 3 : ĐỀ XUẤT VỚI CÔNG TY PROCOM 51 1. Nghiên cứu và nắm vững hệ thống luật của Đài Loan 51 2. Đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn về chất lượng của mặt hàng 52 3. Lựa chọn mức giá tối ưu 52 4. Áp dụng các phương pháp kỹ thuật mới để đa dang hóa các mặt hàng 53 5. Mở rộng nghiên cứu thị trường nhằm tìm kiếm thị trường mới và giữ vững thị trường hiện có 54 KẾT LUẬN 56 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 57 LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong nền kinh tế thị trường các doanh nghiệp muốn tồn tại va phát triển được phải có phương án kinh doanh có hiệu quả kinh tế cao. Để đứng vững và phát triển, doanh nghiệp phải nắm bắt và đáp ứng được tâm lý và nhu cầu của người tiêu dùng với sản phẩm chất lượng cao, giá thành hạ, mẫu mã phong phú, đa chủng loại. Muốn vậy các doanh nghiệp phải giám sát tất các quy trình từ khâu mua hàng đến khâu tiêu thụ hàng hóa để đảm bảo việc bảo toàn, tăng nhanh tốc độ luân chuyển vốn, giữ uy tín với bạn hàng, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước, cải thiện đời sống tinh thần và vật chất của cán bộ công nhân viên, doanh nghiệp đảm bảo có lợi nhuận để tích lũy mở rộng phát triển sản xuất và kinh doanh. Để đạt được mục tiêu tăng lợi nhuận và mở rộng sản xuất và kinh doanh, doanh nghiệp cần tiến hành đồng bộ các biện pháp như phân phối nhanh, nâng cao chất lượng của sản phẩm và phải phân tích thị trường cho dù đó là thị trường truyền thống hay là thị trường mới, tính toán và xác định hiệu quả của từng hoạt động sản xuất kinh doanh làm cơ sở để vạch ra các chiến lược kinh doanh có hiệu quả sau thời gian tìm hiểu thực trạng sản xuất kinh doanh cũng như bộ máy quản lý của công ty, em nhận thấy thị trường đài loan là một trong những thị trường trọng điểm, và đài loan cũng là bạn hàng lâu dài của công ty vì vậy em quyết định lựa chọn đề tài chuyên ngành là : “Nghiên cứu thị trường Đài Loan phục vụ hoạt động xuất khẩu hàng đồ gỗ thủ công mỹ nghệ của công ty PROCOM “ 2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài : - Vận dụng lý thuyết về phân tích thị trường quốc tế nhằm phục vụ tốt cho công việc xuất khẩu của công ty, từ đó tìm ra những ưu điểm và những tồn tại cần phải khắc phục nhằm giúp công đạt được những mục tiêu mà công ty đã đề ra. - Nghiên cứu thị trường Đài loan - Đề xuất các giải pháp xuất khẩu hàng đồ gỗ thủ công mỹ nghệ của công ty vào thị trường Đài Loan 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đề tài nghiên cứu các vấn đề đặc điểm thị trường đồ gỗ thủ công mỹ nghệ Đài Loan, kênh phân phối, một số thị trường xuất nhập khẩu hàng thủ công mỹ nghệ vào Đài Loan 4. Kết cấu của đề tài Chuyên đề gồm 3 chương Chương 1: Lý luận chung về nghiên cứu thị trường quốc tế Chương 2 : Nghiên cứu thị trường Đài Loan phục vụ xuất khẩu cho công ty PROCOM Chương 3 : Đề xuất đối với công ty PROCOM Kết Luận CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ I. Lý luận chung về nghiên cứu thị trường quốc tế 1.Các khái niệm Thị trường : Theo trường phái cổ điển thì :” thị trường là nơi diễn ra mua bán hàng hóa “. Theo trường phái này thì thị trường là nơi có đầy đủ không gian và thời gian, dung lượng cụ thể, xong nó chỉ phù hợp với thời kỳ sản xuất chưa phát triển các hình thức mua bán trao đổi còn đơn giản. Khi nền kinh tế thị trường, nền kinh tế hàng hoá phát triển lên trình độ cao thì các hình thức mua bán trao đổi trở lên phức tạp hơn thì khái niệm này không còn phù hợp nữa. Theo khái niệm hiện đại :”thị trường là một quá trình mà trong đó người mua và người bán một thứ hàng hóa tác động qua lại với nhau để xác định giá cả và số lượng hàng hóa “. Theo khái niệm này thì thị trường là tổng thể các quan hệ lưu thông hàng hóa, lưu thông tiền tệ, các giao dịch mua bán và các dịch vụ. Khái niệm này đã lột tả được bản chất của thị trường trong thời kỳ phát triển này, song nó chỉ mới đứng trên khía cạnh của nhà phân tích kinh tế nói về thị trường chưa giúp cho doanh nghiệp xác định được mục tiêu chính của mình. Theo quan điểm của các nhà marketing “ thị trường bao gồm các cá nhaanhay tổ chức, thích thú và mong muốn mua một sản phẩm cụ thể nào đó để nhận được chính những lợi ích thỏa mãn một nhu cầu, ước muốn cụ thể và có khả năng ( tài chính và thời gian) để tham gia vào việc trao đổi này”. Nhà marrketing thường xem những người bán tạo thành ngành kinh doanh và những người mua tạo thành thị trường. Sự khác nhau về khái niệm thị trường giữa nhà kinh tế và nhà marketing là do cách tiếp cận để phân tích thị trường. Nhà kinh tế đứng ở vị trí bên ngoài thị trường để phân tích thị trường, vì thế họ nhìn thị trường bao gồm người bán và người mua. Đối với nhà marketing thi họ đứng ở vị trí người bán ( họ là một trong những người bán) để nhìn thị trường, nên thị trường là tập hợp người mua. Nghiên cứu thị trường quốc tế: Nghiên cứu thị trường được định nghĩa như là các hoạt nhằm nắm bắt các nhu cầu thị trường để xác lập các biện pháp thoả mãn tối đa các nhu cầu đó, qua đó mang lại lợi nhuận tối đa cho doanh nghiệp. Và như vậy nghiên cứu thị trường quốc tế thực chất chỉ là sự tận dụng những nguyên lý, nguyên tắc, các phương pháp và kỹ thuật tiến hành của nghiên cứu thị trường trong điều kiện của thị trường nước ngoài Sự khác biệt của nghiên cứu thị trường quốc tế và nghiên cứu thị trường nói chung chỉ ở chỗ là hàng hoá và dịch vụ được tiêu thụ không phải trên thị trường nội địa mà là trên thị trường nước ngoài. Nội dung của nghiên cứu thị trường quốc tế: - Phân tích và dự báo thị trường trên cơ sở phân tích nhu cầu khách hàng, tình hình cạnh tranh, các trung gian phân phối, phân tích môi trường chính trị, kinh tế, công nghệ, văn hoá xã hội... - Làm thích ứnh chính sách kinh doanh của doanh nghiệp với nhu cầu và điều kiện thị trường và ở một chừng mực nào đó tác động đến nhu cầu thị trường thông qua chính sách sản phẩm, giá cả, phân phối và giao tiếp, khuyếch trương. Theo định nghĩa của hiệp hội Marketing Hoa Kỳ định nghĩa nghiên cứu thị trường là “ chức năng liên kết giữa nhà sản xuất với người tiêu dùng , khách hàng và cộng đồng thông qua thông tin”. Thông tin được sử dụng để : - Nhận dạng, xác định các cơ hội và vấn đề marketing - Thiết lập, điều chỉnh và đánh giá các hoạt động marketing - Theo dõi việc thực hiện marketing và phát triển sự nhận thức về marketing là một quá trình. Trong nghiên cứu ứng dụng của marketing ( nghiên cứu để ra quyết định marrketing ) khái niệm nghiên cứu thị trường và nghiên cứu marrketing có nghĩa như nhau. Khái niệm nghiên cứu thị trường được sử dụng phổ biến hơn trong thị trường và khái niệm nghiên cứu marketing được sử dụng rộng trong các trường đại học 2. Tầm quan trọng của nghiên cứu thị trường Nghiên cứu thị trường có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. nó sẽ đánh giá quy mô tiềm năng thị trường. Và là cơ sở để lựa chọn thị trường và đoạn thị trường quốc tế Nghiên cứu thị trường giúp các công ty xác lập chính sáchmarketing thích ứng với từng thị trường và môi trường riêng biệt Nghiên cứu thị trường giúp các công ty giảm bớt rủi ro, tránh những sai lầm, xác định các cơ hội quốc tế Nghiên cứu thị trường là một hoạt động rất quan trọng bởi nó có liên quan tới mọi hoạt động marketing như phân khúc thị trường hay định đoạt sản phẩm, giá cả phân phối trên thị trường của từng sản phẩm 3. Phương pháp nghiên cứu thị trường Các phương pháp nghiên cứu thị trường sau: a. Dựa vào nguồn dữ liệu ( thứ cấp hay sơ cấp) - Nghiên cứu tại bàn các nghiên cứu mà dữ liệu cần thu thập cho nghiên cứu là dữ liệu thứ cấp. Dữ liệu này được thu thập và xử lý cho mục đích nào đấy. Nhà nghiên cứu thị trường sử dụng lại chúng để phục vụ cho việc nghiên cứu của mình. Ví dụ như để biết tốc độ tăng trưởng của các nước trong khu vực đông nam á trong những năm 2005 – 2006 thì ta có thể tìm hiểu thông qua các báo cáo tăng trưởng của các nước trên mạng internet, tài liệu của các tạp chí chuyên ngành - Nghiên cứu tại hiện trường là các nghiên cứu khi dữ liệu cần thu thập cho nghiên cứu là các dữ liệu sơ cấp. Dữ liêụ sơ cấp do nhà nghiên cứu thu thập trực tiếp từ nguồn để phục vụ cho mục đích nghiên cứu của mình. Ví dụ như để tìm hiểu thái độ của người tiêu dùng đối với các đoạn quảng cáo của công ty, hay mức độ nhận biết nhãn hiệu của người tiêu dùng thì các nhà nghiên cứu có thể trực tiếp thảo luận hoặc phỏng vấn họ để thu thập dữ liệu. b. Dựa vào đặc điểm của dữ liệu (định tính hay định lượng) - Nghiên cứu định tính là các nghiên cứu trong đó dữ liệu cần thu thập ở dạng định tính. Dữ liệu định tính là các dữ liệu chính nó không thể đo lường bằng số lượng. Dữ liệu định tính là các dữ liệu trả lời cho câu hỏi : thế nào ? cái gì ? tại sao ? Ví dụ như khi chúng ta cần biết thái độ của người của người tiêu dùng đối với một nhãn hiệu nào đó và chúng ta hỏi thông qua câu hỏi và trả lời có dạng : vì sao anh/ chị lại thích sử dụng nhãn hiệu đó ? - Nghiên cứu định lượng là các nghiên cứu trong đó dữ liệu cần thu thập ở dạng định lượng. Các dữ liệu định lượng là các dữ liệu cho phép chúng ta đo lường chúng bằng số lượng. Dữ liệu định lượng là dữ liệu trả lời cho câu hỏi : bao nhiêu ? Ví dụ như khi muốn hỏi người tiêu dùng lượng tiêu thụ lượng trung bình trong một tháng bao nhiêu cân xà phòng, chúng ta có thể hỏi : trung bình một tháng gia đình anh / chị tiêu thu hết bao nhiêu kg xà phòng ? c. Dựa vaò mức độ tìm hiểu thị trường ( khám phá, mô tả, hay nhân quả) -Nghiên cứu khám phá là bước đầu tiên trong nghiên cứu. Mục đích của nghiên cứu khám phá là để tìm hiểu sơ bộ vấn đề cần nghiên cứu cũng như khẳng định lại các vấn đề nghiên cứu. Trong nghiên cứu ứng dụng, nghiên cứu khám phá là công cụ hữu hiệu cho việc thiết lập các giả thiết nghiên cứu. Nghiên cứu khám thường được thực hiện bằng phương pháp nghiên cứu tại bàn, nghiên cứu kinh nghiệm và các kỹ thuật trong nghiên cứu định tính như thảo luận nhóm, thảo luận tay đôi . - Nghiên cứu mô tả là dạng nghiên cứu phổ biến nhất trong các dạng nghiên cứu. Nghiên cứu mô tả được dùng để mô tả thị trường.Ví dụ như mô tả đặc tính của người tiêu dùng, thói quen tiêu dùng của họ và thái độ của họ đối với các thành phần marketing và đối thủ cạnh tranh...Nghiên cứu mô tả thường được thực hiện thường thông qua các kỹ thuật nghiên cứu định lượng. - Nghiên cứu nhân quả là các nghiên cứu nhằm mục đích tìm mối quan hệ nhân quả giữa các biến thị trường. Ví dụ như là chúng ta tìm hiểu mối quan hệ giữa quảng cáo và mức độ nhận biết thương hiệu đó của người tiêu dùng. Nghiên cứu nhân quả thường được thực hiện thông qua các kỹ thuật thực nghiệm. d. Dựa vào mức độ thường xuyên - Nghiên cứu đột xuất là các nghiên cứu thực hiện để giải quyết vấn đề marketing mà công ty đang vướng phải. Khi một công ty gặp khó khăn một vấn đề marketing (có thể là một cơ hội hoặc là một thách thức ) nào đó đòi hỏi sự cần thiết của một nghiên cứu thì nghiên cứu được thực hiện và không biết lúc nào thì thực hiện lại nó. Kết quả của các nghiên cứu đột xuất là sản phẩm riêng của từng công ty. - Nghiên cứu liên tục là nghiên cứu được thực hiện liên tục nhằm theo dõi thị trường. Các nghiên cứu này thường được thực hiện sẵn để bán cho khách hàng. Dữ liệu thu thập ở dạng này thường được gọi là dữ liệu tổ hợp. Thông tin tổ hợp phục vụ cho nhiều khách hàng nên các nghiên cứu này cũng ở dạng nghiên cứu cho nhiều khách hàng. Ví dụ như theo dõi doanh thu, số lượng hàng bán của các cửa hàng bán lẻ... - Nghiên cứu kết hợp là các nghiên cứu thực hiện cho nhiêug khách hàng khác nhau và mỗi khách hàng cần những loại thông tin khác nhau phục vụ cho mục tiêu riêng của mình. Nhà nghiên cứu kết hợp các nhu cầu nghiên cứu của từng khách hàng (công ty cần nghiên cứu ) để thực hiện trong cùng một dự án. Các dự án kết hợp thường được thực hiện định kỳ 3 tháng, 6 tháng .... 4. Quy trình nghiên cứu thị trường Nghiên cứu thị trường chia làm 3 giai đoạn chính là : thiết lập mục tiêu nghiên cứu, thiết kế nghiên cứu và thực hiện nghiên cứu, a. Thiết lập mục tiêu nghiên cứu Điều đầu tiên trong quá trình nghiên cứu thị trường là phải thiết lập mục tiêu nghiên cứu. Xác định vấn đề cần nghiên cứu là bước quan trọng nhất trong quá trình nghiên cứu thị trường. Nếu nhà nghiên cứu chưa xác định rõ ràng, cụ thể được vấn đề nghiên cứu thì các công việc tiếp theo sẽ không còn ý nghĩa. Thực tế thì các nhà nghiên cứu và quản trị marketing thường không quan tâm đúng mức đến khâu này vì vậy nên chúng ta thường nhầm lẫn giữa vấn đề thực và triệu chứng của nó. Các dự án nghiên cứu khám phá sẽ giúp các nhà nghiên cứu xác định đúng đắn vấn đề nghiên cứu. b. Thiết kế nghiên cứu Thiết kế nghiên cứu là quá trình hoạch định dự án nghiên cứu khi thiết kế nghiên cứu phải trả lời được 2 câu hỏi sau: - Tại sao phải thực hiện nghiên cứu và nên thực hiện nghiên cứu gì ? - Giá trị nghiên cứu đó có xứng đáng với chi phí phải bỏ ra hay không ? Để trả lời 2 câu hỏi trên nhà nghiên cứu phải có một thiết kế nghiên cứu thích hợp vì không bao giờ có một thiết kế nghiên cứu hoàn hảo cho tất cả các dự án nghiên cứu. Bản thiết kế nghiên cứu là cơ sở giúp nhà quản trị trả lời hai câu hỏi trên một cách rõ ràng và đầy đủ nhất. Thiết kế nghiên cứu là quá trình hoạch định dự án nghiên cứu. Hay nói cách khác thiết kế là một chiến lược để đạt được mục tiêu nghiên cứu. Thiết kế nghiên cứu liên quan đến hai bước công việc. Đó là nhà nghiên cứu phải xác định một cách cụ thể cái gì mình muốn đạt được. Và nhà nghiên cứu phải xác định phương cách tối ưu để đạt được nó. Một khi mục tiêu nghiên cứu đã được xác định, thì kế hoạch nghiên cứu sẽ được xây dựng và sau đó là chương trình thực hiện cụ thể. Thiết kế nghiên cứu liên quan đến nhiều vấn đề liên quan mật thiết với nhau. Với dựa vào thông tin cần thiết, nhà nghiên cứu xác định dạng nghiên cứu như khám phá, mô tả hay nhân quả, định tính hay định lượng, dạng nghiên cứu một lần hay liên tục...Tuỳ theo dạng nghiên cứu, nhà nghiên cứu sẽ xác định cụ thể về nguồn dữ liệu, công cụ thu thập dữ liệu, thiết kế theo mẫu, cách thức thu thập, xử lý dữ liệu, hình thức báo cáo ... Sản phẩm của khâu thiết kế nghiên cứu là một kế hoạch nghiên cứu trong đó xác định đầy đủ và chi tiết các nội dung như làm gì, ai thực hiện, khi nào thực hiện , tại đâu, kiểm soát như thế nào, chi phí thực hiện. c. Thực hiện nghiên cứu Sau khi thiết kế nghiên cứu nhà nghiên cứu có một kế hoạch nghiên cứu cụ thể thì khâu tiếp theo sẽ tiến hành thực hiện nghiên cứu. Khi nguồn dữ liệu là thứ cấp thì việc tổ chức thu thập thường đơn giản và nhanh chóng hơn so với nguồn sơ cấp nếu chúng hiện diện.Tuy nhiên như chúng ta đã biết không phải là lúc nào nguồn dữ liệu cũng là thứ cấp và phù hợp với mục đích nghiên cứu cũng như tính cập nhật. Vì vậy, các nhà nghiên cứu thị trường bao giờ thường thu thập dữ liệu sơ cấp. Một khi dữ liệu đã được thu thập thì dữ liệu này sẽ được hiệu chỉnh , mã hoá, và nhập vào chương trình máy tính thích hợp để thực hiện tóm tắt, phân tích và tìm ý nghĩa của nó. Trong quá trình thiết kế nghiên cứu, nhà nghiên cứu đã xác định rõ phương pháp phân tích dữ liệu cũng như dự đoán dạng thức của kết quả nghiên cứu. Bước cuối cùng của dự án nghiên cứu là viết báo cáo và trình bày kết quả nghiên cứu. Khâu viết báo cáo và trình bày kết quả của nghiên cứu cũng không kém phần quan trọng trong quy trình nghiên cứu thị trường. Nếu kết quả nghiên cứu không được trình bày đầy đủ rõ ràng và dễ hiểu thì nhà quản trị marketing không thể sử dụng nó một cách có hiệu quả được. Nội dung của một báo cáo kết quả nghiên cứu thị trường thường có nhiều hình thức khác nhau. Một cách tổng quát nhất một báo cáo bao gồm các phần chính sau: - Tóm tắt cho nhà quản trị - Giới thiệu cơ sở, mục đích nghiên cứu. - Phương pháp nghiên cứu. - Kết quả nghiên cứu và ý nghĩa của chúng. - Các hạn chế - Kết luận và kiến nghị - Phụ lục và tài liệu tham khảo nếu cần 5. Các nguồn dữ liệu trong phân tích thị trường a. Nguồn dữ liệu thứ cấp Nguồn dữ liệu thứ cấp là nguồn dữ liệu đã được thu thập và xử lý với mục đích nào đó, nhà nghiên cứu thị trường dử dụng lại cho việc nghiên cứu của mình.và đữ liệu thứ cấp chia làm 2 phần : + Dữ liệu bên trong bao gồm : các báo cáo của bộ phận chức năng trong công ty như báo cáo về chi phí, doanh thu, hoạt động phân phối.... + Dữ liệu bên ngoài bao gồm 2 nguồn chính : thư viện và tổ hợp. Nguồn thư viện bao gồm các dữ liệu đã được xuất bản như trong sách báo, tạp chí, đặc san, các báo cáo nghiên cứu, niên giám thống kê....Nguồn tổ hợp bao gồm các dữ liệu tổ hợp do công ty nghiên cứu thị trường thực hiện sẵn để bán cho khách hàng chứ không được xuất bản. Ở những nước có ngành nghiên cứu thị trường phát triển, các thông tin tổ hợp rất phong phú và đa dạng như thông tin về người tiêu dùng, bán buôn, bán lẻ, thông tin về các kênh truyền thông đại chúng... b. Nguồn dữ liệu sơ cấp Dữ liệu sơ cấp là dữ liệu mà nhà nghiên cứu thị trường thu thập trực tiếp tại nguồn dữ liệu và xử lý nó để phục vụ cho việc nghiên cứu của mình. Dữ liệu sơ cấp được thu thập bằng nhiều phương pháp khác nhau, các kỹ thuật chính để thu thập dữ liệu sơ cấp bao gồm: +Quan sát: là phương pháp thu thập dữ liệu trong đó nhà nghiên cứu dùng mắt để quan sát đối tượng nghiên cứu. ví dụ quan sát cách bố trí, bày đặt của một sản phẩm trong một cửa hàng, quan sát thói quen tiêu dùng của một số người tiêu dùng... + Thảo luận: bao gồm 2 hình thức : một là thảo luận tay đôi giữa nhà nghiên cứu với đối tượng cần thu thập dữ liệu về chủ đề nghiên cứu. Thảo luận nhóm trong đó một nhóm đối tượng cần thu thập dữ liệu thảo luận với nhau theo một chủ đề nghiên cứu nào đó thông qua sự điều khiển chương trình của nhà nghiên cứu. Thảo luận nhóm và thảo luận tay đôi là 2 phương pháp chính để thu thậpdữ liệu định tính. Thảo luận nhóm thường được dùng trong nghiên cứu thị trường sản phẩm tiêu dùng và thảo luận tay đôi thường được dùng trong thị trường sản phẩm công nghiệp. + Phỏng vấn : là phương pháp thu thập dữ liệu trong đó nhà nghiên cứu phỏng vấn đối tượng nghiên cứu để thu thập dữ liệu. Có nhiều hình thức phỏng vấn. phỏng vấn trực tiếp, phỏng vấn viên có thể đến tại nhà để phỏng vấn hoặc mời họ đến một trung tâm phỏng vấn để phỏng vấn . Hoặc là phỏng vần qua điện thoại. Hoặc có thể phỏng vấn là gửi thư và phỏng vấn thông qua mạng internet. phỏng vấn là phương pháp chính để thu thập dữ liệu định lượng. Với hai loại dữ liệu trên thì dữ liệu sơ cấp được thu thập trực tiếp tại nguồn nhằm giải quyết vấn đề nghiên cứu cho nên về nguyên tắc thì chúng luôn luôn phù hợp với mục tiêu nghiên cứu và có độ tin cậy cao. Hơn nữa, tính hiện hữu và cập nhật của dữ liệu cũng cao hơn. Nhưng để thu thập dữ liệu sơ cấp tốn kém nhiều thời gian và chi phí, cho nên tốc độ thu thập chậm và tính kinh tế thấp. Trong các nguồn dữ liệu thứ cấp, nguồn dữ liệu tổ hợp là nguồn có những đặc tính trên gần với dữ liệu sơ cấp nhất. II. Nội dung nghiên cứu thị trường xuất nhập khẩu 1. Khái niệm nghiên cứu thị trường xuất khẩu Nghiên cứu thị trường xuất khẩu là một
Luận văn liên quan