Nghiên cứu tình hình nhiếm độc Cadimi do tiếp xúc nghề nghiệp để đề xuất bổ sung vào danh mục bệnh nghề nghiệp

(Bản scan) Cadimi (Cd) là nguyên tố tự nhiên, có trong vỏ trái đất ở nồng độ khoảng 0,1mg/kg. Các hợp chất của Cd bắt đầu được sử dụng nhiều làm thương phẩm từ thế kỷ XX và khối lượng sử dụng ngày càng tăng mạnh mẽ cùng với sự phát triển rộng rãi của công nghiệp điện

pdf68 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 2932 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Nghiên cứu tình hình nhiếm độc Cadimi do tiếp xúc nghề nghiệp để đề xuất bổ sung vào danh mục bệnh nghề nghiệp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan