Nghiên cứu tình hình quản lý hoạt động đầu tư nước ngoài của cục đầu tư nước ngoài trong những năm gần đây

Ngay sau khi giải phóng đất nước giành được độc lập chủ quyền dân tộc, đất nước ta bước vào công cuộc xây dựng và kiến thiết đất nước, và để phục vụ cho việc đẩy nhanh công cuộc xây dựng đất nước nhất thiết cần phải đưa ra được các định hướng để phấn đấu và để thực hiện công cuộc một cách có hiệu quả. Xuất phát từ nhu cầu cấp thiết này Bác Hồ của chúng ta đã cùng với Đảng và nhà nước nghiên cứu và đưa ra sắc lệnh thành lập Ngành Kế hoạch. Ngành Kế hoạch ra đời đã giúp cho mọi hoạt động từ Trung ương đến địa phương đều được thực hiên một cách có định hướng và mang lại hiệu quả cao. Ngành Kế hoạch đã tồn tại trong một thời gian dài từ sau cách mạng Tháng 8 đến năm 1988, và để phân công vai trò một cách chi tiết hơn nhằm từng bước thực hiện cơ chế mở cửa với các nước trên thế giới Đảng và nhà nước ta quyết định sửa đổi Ngành Kế hoạch thành Uỷ Ban nhà nước về Hợp tác và Đầu tư cho phù hợp với tình hình mới của đất nước. Và khi đó bộ máy của Uỷ ban này bao gồm: - Vụ thẩm định - Vụ quản lý dự án - Vụ Pháp luật và xúc tiến đầu tư - Vụ khu chế xuất; - Văn phòng Bộ;

doc34 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 1762 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Nghiên cứu tình hình quản lý hoạt động đầu tư nước ngoài của cục đầu tư nước ngoài trong những năm gần đây, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan