Ngoại thương Trung Quốc trước thời kỳ cải cách mở cửa

Hiện nay, chúng ta biết đến Trung Quốc tuy là một nứơc đông dân nhất thế giới nhưng lại có nền kinh tế chính trị xã hội vững mạnh. Đó là kết quả của hơn 20 năm Trung Quốc thực hiện chính sách cải cách mở cửa. Trong đó hoạt động ngoại thương là một nhân tố quan trọng góp phần lớn thành công của cuộc cải cách, có thể nới nền kinh tế thị trường ở Trung Quốc tương đối hoàn thiện và chín muồi và chính sách cải cách mở cửa là một tất yếu khách quan trên con đường phát triển của xã hội Trung Quốc. Hoạt động ngoại thương đã giúp Trung Quốc từ một nước có cơ sở kinh tế là nền kinh tế tự nhiên ở đó nông nghiệp là nền tảng kinh tế, thủ công nghiêp phát triển phụ thuộc vào Nông nghiệp và tồn tại chủ yếu với tư cách là nghề phụ trong các gia đình nông dân, do đó về cơ bản mọi hoạt động kinh tế và các quan hệ kinh tế vẫn diễn ra trong khuôn khổ của nền kinh tế tự cung tự cấp, lên một nước có nền công nghiêp phát triển kịp trình độ kỹ thuật thế giới nhờ tranh thủ được vốn và trình độ kỹ thuật của 220 quốc gia có quan hệ buôn bán, hoạt động ngoại thương luôn ở trạng thái xuất siêu. Qua đó ta thấy được tầm quan trọng của hoạt động ngoại thương ở Trung Quốc từ đó có thể chọn lọc các kinh nghiệm phù hợp với nền kinh tế của Việt Nam, đưa Việt Nam phát triển đi lên theo đúng hướng XHCN.

doc23 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 1966 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Ngoại thương Trung Quốc trước thời kỳ cải cách mở cửa, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên