Nhân bản vô tính động vật – Kỹ thuật cloning

Nhân bản (cloning) vô tính động vật: Sử dụng nhân của tế bào sinh dưỡng (tế bào soma) và tế bào trứng đã loại bỏ nhân để tạo phôi vô tính trong ống nghiệm. Sau đó cấy phôi này vào tử cung của con cái để nuôi phôi vô tính thành cơ thể hoàn chỉnh. Nhân bản vô tính động vật thành công đã chứng minh được tính toàn năng của tế bào động vật.

ppt12 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 2493 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nhân bản vô tính động vật – Kỹ thuật cloning, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan