Những giải pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp công nghiệp nhà nước tại TP Hồ Chí Minh hiện nay

Về phương diện thời gian, vấn đề hiệu quả sư dụng vốn trong các doanh nghiệp khong phải là một vấn đề mới mẻ. Trong mấy năm qua, công cuộc đổi mới kinh tế nói chung, đổi mới chính sách tài chính tiền tệ nói riêng theo cơ chế thị trường

pdf27 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 1789 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Những giải pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp công nghiệp nhà nước tại TP Hồ Chí Minh hiện nay, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan