Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty cổ phần thủy sản cafatex – Hậu Giang

Việt Nam đang thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường với sự quản lý của nhà nước theo định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa. Đó là nền kinh tế mà mọi sản phẩm sản xuất ra đều được tiêu thụ trên thị trường theo quy luật giá trị và quy luật cung cầu. Điều này càng thể hiện rõ hơn trong hoàn cảnh hôm nay khi Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên của tổ chức Thương Mại Thế Giới (WTO) và các tổ chức kinh tế khác, đòi hỏi các doanh nghiệp ở nước ta phải tự cải thiện mình hơn nữa khi hội nhập vào nền kinh tế Thế Giới. Quá trình hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế đặt ra cho các doanh nghiệp nước ta nhiều cơ hội và thách thức. Trước thực tế đó, ngành thủy sản nước ta cũng đang đứng trước những cơ hội và thách thức rất lớn. Đó là cơ hội thu hút vốn đầu tư, kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, tiếp thu cách làm việc, kinh doanh, quản lý khoa học của nước ngoài, có cơ hội đưa sản phẩm của mình đến nhiều nước trên thế giới Bên cạnh những thuận lợi như điều kiện tự nhiên sẵn có, trình độ công nghệ ngày càng được nâng cao và thị trường được mở rộng thì đòi hỏi các doanh nghiệp phải tự hoàn thiện mình để nâng cao sức mạnh cạnh tranh là điều thực sự cần thiết. Trong nền kinh tế thị trường, một khi không còn sự bảo hộ của Nhà nước, các doanh nghiệp nước ta phải tự điều hành, quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh một cách có hiệu quả để đứng vững trên thị trường và ngày càng phát triển. Muốn vậy, các doanh nghiệp phải tạo được doanh thu và có lợi nhuận, đồng thời phải thường xuyên kiểm tra, đánh giá mọi diễn biến và kết quả của quá trình sản xuất kinh doanh. Bởi vì thách thức lớn nhất hiện nay không chỉ là tăng đầu tư hay tăng sản lượng mà là tăng cường hiệu quả kinh doanh. Như vậy, thường xuyên quan tâm phân tích hiệu quả kinh doanh nói chung, doanh thu, lợi nhuận nói riêng trở thành một nhu cầu thực tế cần thiết đối với bất kỳ doanh nghiệp nào

pdf96 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 6153 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty cổ phần thủy sản cafatex – Hậu Giang, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ & QTKD  LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CAFATEX – HẬU GIANG Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: LÊ PHƯỚC HƯƠNG PHẠM NGỌC GIÀU MSSV:4054087 Lớp: Kinh tế nông nghiệp 01 K31 Cần Thơ 2/2009 -i- LỜI CẢM TẠ  Qua 4 năm học tập, nghiên cứu và tiếp thu những kiến thức được truyền đạt, chỉ dạy từ thầy cô Trường Đại Học Cần Thơ đặc biệt là thầy cô Khoa Kinh Tế & QTKD cũng như từ những kiến thức thực tế. Hôm nay, em đã hoàn thành tốt luận văn tốt nghiệp, em xin chân thành cảm ơn đến: Trước hết, em xin chân thành cảm ơn đến quý thầy cô Khoa Kinh Tế & QTKD Trường ĐH Cần Thơ đã truyền đạt những kiến thức quý báu để từ đó em có thể vận dụng những kiến thức ấy vào luận văn của mình. Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn Cô Lê Phước Hương đã tận tình hướng dẫn, giải đáp những khó khăn, vướng mắc giúp em hoàn thành luận văn một cách tốt nhất. Bên cạnh đó, em cũng xin chân thành cảm ơn sâu sắc Ban lãnh đạo và toàn thể nhân viên Công ty Cổ Phần Thủy Sản Cafatex đã tạo điều kiện cho em được thực tập tại công ty. Kính chúc quý thầy cô Trường ĐH Cần Thơ cùng quý thầy cô Khoa Kinh Tế & QTKD lời chúc sức khỏe và thành công trong công tác giảng dạy của mình. Kính chúc Ban lãnh đạo và toàn thể nhân viên Công ty Cổ Phần Thủy Sản Cafatex được dồi dào sức khỏe và công tác tốt. Em xin chân thành cảm ơn ! Ngày 02 tháng 05 năm 2009 Sinh viên thực hiện Phạm Ngọc Giàu -ii- LỜI CAM ĐOAN  Tôi cam đoan rằng đề tài này là do chính tôi thực hiện, các số liệu thu thập và kết quả phân tích trong đề tài là trung thực, đề tài không trùng với bất kỳ đề tài nghiên cứu khoa học nào. Ngày 02 tháng 05 năm 2009 Sinh viên thực hiện Phạm Ngọc Giàu -iii- NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP  ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. Ngày …. tháng …. năm … Thủ trưởng đơn vị -iv- NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN  ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. Ngày …. tháng …. năm … Giáo viên hướng dẫn Lê Phước Hương -v- NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN  ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. Ngày …. tháng …. năm … Giáo viên phản biện -vi- MỤC LỤC Chương 1:GIỚI THIỆU ................................................................................ 1 1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ............................................................. 1 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ................................................................. 2 1.2.1. Mục tiêu chung............................................................................... 2 1.2.2. Mục tiêu cụ thể .............................................................................. 2 1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU .................................................................... 2 1.3.1. Phạm vi không gian ........................................................................ 2 1.3.2. Phạm vi thời gian............................................................................ 3 1.3.3. Phạm vi về nội dung ....................................................................... 3 Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN....................................................................... 4 2.1.1. Mô hình nghiên cứu........................................................................ 4 2.1.2. Khái niệm, nội dung và vai trò của lợi nhuận .................................. 6 2.1.2.1. Khái niệm lợi nhuận ................................................................. 6 2.1.2.2. Vai trò của lợi nhuận ................................................................ 6 2.1.3. Các bộ phận cấu thành lợi nhuận .................................................... 7 2.1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận ............................................... 8 2.1.4.1. Phân tích các yếu tố dựa trên các công thức tuyệt đối ............... 9 2.1.4.2. Phân tích dựa vào các chỉ tiêu tương đối ................................ 13 2.1.5. Một số chỉ tiêu về lợi nhuận.......................................................... 15 2.1.5.1. Tổng mức lợi nhuận ............................................................... 15 2.1.5.2. Tỉ suất lợi nhuận .................................................................... 15 2.1.5.3. Chỉ tiêu khác .......................................................................... 15 2.1.6. Ý nghĩa của việc phân tích lợi nhuận ............................................ 15 2.2. PHÂN TÍCH TỶ SUẤT LỢI NHUẬN .................................................. 16 2.2.1. Tỷ suất lợi nhuận – doanh thu (LN/DT)........................................ 16 2.2.2. Tỷ suất lợi nhuận – giá vốn hàng bán (LN/GVHB)....................... 17 2.2.3. Tỷ suất lợi nhuận – tổng tài sản (LN/TTS).................................... 17 2.2.4. Tỷ suất lợi nhuận – chi phí bán hàng (LN/CPBH)......................... 17 Trang -vii- 2.2.5. Chính sách phân phối lợi nhuận .................................................... 17 2.3. PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG SINH LỜI................................................... 18 2.3.1. Tỷ suất lợi nhuận / doanh thu (ROS)............................................. 18 2.3.2. Tỷ suất lợi nhuận / tổng tài sản (ROA).......................................... 18 2.3.3. Tỷ suất lợi nhuận / vốn chủ sở hữu (ROE) .................................... 18 2.4. CHÍNH SÁCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY .............. 18 2.5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .......................................................... 20 2.5.1. Phương pháp thu thập số liệu ........................................................ 20 2.5.2. Phương pháp phân tích số liệu ...................................................... 20 2.5.2.1. Phương pháp so sánh.............................................................. 20 2.5.2.2. Phương pháp thay thế liên hoàn.............................................. 21 2.5.2.3. Phương pháp số chênh lệch .................................................... 23 Chương 3: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CAFATEX – HẬU GIANG 3.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY ............................................................................... 25 3.2. CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY ........... 25 3.2.1. Cơ cấu tổ chức .......................................................................... 25 3.2.2. Bộ máy quản lý......................................................................... 27 3.2.3. Chức năng của các phòng ban................................................... 28 3.3. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG VÀ NĂNG LỰC SẢN XUẤT ................ 31 3.3.1. Lĩnh vực hoạt động của công ty ................................................ 31 3.3.2. Năng lực sản xuất của công ty ................................................... 31 3.4. CƠ CẤU TỔ CHỨC SẢN XUẤT KINH DOANH ............................ 32 3.4.1. Cơ cấu tổ chức .......................................................................... 32 3.4.2. Loại hình và phương thức tổ chức sản xuất kinh doanh ............. 34 3.5. CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG VÀ MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG .. 35 3.6. THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA CÔNG TY .............................. 36 3.6.1. Thuận lợi................................................................................... 36 3.6.2. Khó khăn .................................................................................. 36 3.7. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY ....................... 37 -viii- 3.8. MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN QUA .................................................................................................... 38 Chương 4: PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CAFATEX - HẬU GIANG 4.1. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH DOANH THU, CHI PHÍ, LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CAFATEX........................................... 40 4.1.1. Tình hình biến động doanh thu ..................................................... 40 4.1.2. Tình hình biến động chi phí .......................................................... 42 4.1.3. Tình hình biến động lợi nhuận ...................................................... 43 4.1.4. Phân tích doanh thu – chi phí – lợi nhuận ..................................... 45 4.2. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỢI NHUẬN ........ 46 4.2.1. Khối lượng hàng hóa tiêu thụ........................................................ 46 4.2.2. Nhân tố giá vốn ............................................................................ 53 4.2.3. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp.................................... 54 4.2.4. Tình hình tổng chi phí................................................................... 55 4.2.5. Nhân tố kết cấu hàng hóa tiêu thụ ................................................. 56 4.2.6. Mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến lợi nhuận của công ty Cổ Phần Thủy Sản Cafatex ................................................................................... 58 4.3. ĐÁNH GIÁ CÁC TỶ SUẤT LỢI NHUẬN .......................................... 59 4.3.1. Tỷ suất lợi nhuận / doanh thu (ROS)............................................. 59 4.3.2. Tỷ suất lợi nhuận / tổng tài sản (ROA).......................................... 61 4.3.3. Tỷ suất lợi nhuận / vốn chủ sở hữu (ROE) .................................... 63 4.3.4. Tỷ suất lợi nhuận / giá vốn hàng bán (LN/GVHB)........................ 65 4.3.5. Tỷ suất lợi nhuận / chi phí bán hàng (LN/CPBH).......................... 66 4.4. TÌNH HÌNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CAFATEX ................................................................................ 67 Chương 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CAFATEX 5.1. ỔN ĐỊNH DOANH THU ....................................................................... 71 5.2. QUẢN LÝ TỐT CHI PHÍ ...................................................................... 72 5.3. CÁC GIẢI PHÁP KHÁC....................................................................... 73 -ix- 5.3.1. Thi đua khen thưởng..................................................................... 73 5.3.2. Marketing hướng về chất lượng .................................................... 73 5.4. MỤC TIÊU VÀ KẾ HOẠCH TRONG NĂM 2009............................... 74 Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 6.1. KẾT LUẬN ......................................................................................... 76 6.2. KIẾN NGHỊ ........................................................................................ 77 6.2.1. Đối với Nhà nước ......................................................................... 77 6.2.2. Đối với công ty ............................................................................. 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO............................................................................. 79 PHỤ LỤC ...................................................................................................... 80 -x- DANH MỤC BIỂU BẢNG Bảng 3.1: Cơ cấu lao động tại Công ty .............................................................. 26 Bảng 4.1: Tình hình doanh thu ......................................................................... 40 Bảng 4.2: Tình hình chi phí ............................................................................... 43 Bảng 4.3: Tình hình lợi nhuận ........................................................................... 44 Bảng 4.4: Doanh thu – chi phí – lợi nhuận......................................................... 45 Bảng 4.5: Tình hình tiêu thụ theo từng mặt hàng ............................................... 46 Bảng 4.6: Tình hình tiêu thụ theo hình thức xuất khẩu....................................... 47 Bảng 4.7: Tình hình doanh thu theo từng mặt hàng ........................................... 48 Bảng 4.8: Tình hình doanh thu theo hình thức xuất khẩu ................................... 50 Bảng 4.9: Doanh thu – sản lượng – giá cả mặt hàng tôm ................................... 50 Bảng 4.10: Các yếu tố ảnh hưởng đến doanh thu mặt hàng tôm......................... 51 Bảng 4.11: Doanh thu – sản lượng – giá cả mặt hàng cá.................................... 51 Bảng 4.12: Các yếu tố ảnh hưởng đến doanh thu mặt hàng cá ........................... 52 Bảng 4.13: Chi phí giá vốn hàng bán................................................................. 53 Bảng 4.14: Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp........................... 54 Bảng 4.15: Tình hình tổng chi phí .................................................................... 55 Bảng 4.16: Tỷ suất lãi gộp/doanh thu ................................................................ 56 Bảng 4.17: Kết quả hoạt động kinh doanh ......................................................... 57 Bảng 4.18: Tổng kết các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh ................................................................................................................ 58 Bảng 4.19: Phân tích tỷ suất lợi nhuận/doanh thu .............................................. 59 Bảng 4.20: Tổng hợp các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ suất LN/DT....................... 61 Bảng 4.21: Phân tích tỷ suất lợi nhuận/tổng tài sản............................................ 62 Bảng 4.22: Tổng hợp các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ suất LN/TTS ..................... 63 Bảng 4.23: Phân tích tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu ..................................... 64 Bảng 4.24: Tổng hợp các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ suất LN/VCSH ................. 65 Bảng 4.25: Phân tích tỷ suất lợi nhuận/giá vốn hàng bán ................................... 65 Bảng 4.26: Tổng hợp các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ suất LN/GVHB ................. 66 Bảng 4.27: Phân tích tỷ suất lợi nhuận/chi phí bán hàng.................................... 66 Bảng 4.28: Tổng hợp các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ suất LN/CPBH.................. 67 Trang -xi- Bảng 4.29: Tình hình phân phối lợi nhuận của Công ty CPTS Cafatex qua 3 năm từ năm 2006 – 2008........................................................................................... 68 Bảng 4.30: Tỷ suất LN/Vốn Nhà Nước ............................................................. 69 -xii- DANH MỤC HÌNH Hình 2.1: Mô hình lợi nhuận và các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận................. 4 Hình 3.1: Sơ đồ bộ máy tổ chức của Công ty Cổ Phần Thủy Sản Cafatex.......... 27 Hình 3.2: Sơ đồ quy trình chế biến tôm đông lạnh ............................................. 33 Hình 4.1: Biểu đồ biểu diễn doanh thu của Công ty Cổ Phần TS Cafatex .......... 42 Hình 4.2: Biểu đồ tốc độ giảm doanh thu qua 3 năm ......................................... 42 Hình 4.3: Biểu đồ biểu diễn doanh thu theo từng mặt hàng của Công ty Cổ Phần Thủy Sản Cafatex .............................................................................................. 49 Trang Luận văn tốt nghiệp GVHD: Lê Phước Hương 1 SVTH:Phạm Ngọc Giàu CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU 1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Việt Nam đang thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường với sự quản lý của nhà nước theo định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa. Đó là nền kinh tế mà mọi sản phẩm sản xuất ra đều được tiêu thụ trên thị trường theo quy luật giá trị và quy luật cung cầu. Điều này càng thể hiện rõ hơn trong hoàn cảnh hôm nay khi Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên của tổ chức Thương Mại Thế Giới (WTO) và các tổ chức kinh tế khác, đòi hỏi các doanh nghiệp ở nước ta phải tự cải thiện mình hơn nữa khi hội nhập vào nền kinh tế Thế Giới. Quá trình hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế đặt ra cho các doanh nghiệp nước ta nhiều cơ hội và thách thức. Trước thực tế đó, ngành thủy sản nước ta cũng đang đứng trước những cơ hội và thách thức rất lớn. Đó là cơ hội thu hút vốn đầu tư, kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, tiếp thu cách làm việc, kinh doanh, quản lý khoa học của nước ngoài, có cơ hội đưa sản phẩm của mình đến nhiều nước trên thế giới…Bên cạnh những thuận lợi như điều kiện tự nhiên sẵn có, trình độ công nghệ ngày càng được nâng cao và thị trường được mở rộng thì đòi hỏi các doanh nghiệp phải tự hoàn thiện mình để nâng cao sức mạnh cạnh tranh là điều thực sự cần thiết. Trong nền kinh tế thị trường, một khi không còn sự bảo hộ của Nhà nước, các doanh nghiệp nước ta phải tự điều hành, quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh một cách có hiệu quả để đứng vững trên thị trường và ngày càng phát triển. Muốn vậy, các doanh nghiệp phải tạo được doanh thu và có lợi nhuận, đồng thời phải thường xuyên kiểm tra, đánh giá mọi diễn biến và kết quả của quá trình sản xuất kinh doanh. Bởi vì thách thức lớn nhất hiện nay không chỉ là tăng đầu tư hay tăng sản lượng mà là tăng cường hiệu quả kinh doanh. Như vậy, thường xuyên quan tâm phân tích hiệu quả kinh doanh nói chung, doanh thu, lợi nhuận nói riêng trở thành một nhu cầu thực tế cần thiết đối với bất kỳ doanh nghiệp nào. Vì thế lợi nhuận không chỉ phản ánh kết quả sản xuất kinh doanh mà còn là cơ sở để tính ra các chỉ tiêu chất lượng khác nhằm đánh giá đầy đủ hơn hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong từng thời kỳ hoạt động. Thông qua việc phân tích này, các nhà quản lý sẽ nắm được thực trạng của doanh Luận văn tốt nghiệp GVHD: Lê Phước Hương 2 SVTH:Phạm Ngọc Giàu nghiệp, phát hiện những nguyên nhân và sự ảnh hưởng của các yếu tố đến lợi nhuận doanh nghiệp. Từ đó, chủ động đưa ra những giải pháp thích hợp khắc phục những mặt tiêu cực, phát huy mặt tích cực của các yếu tố ảnh hưởng và huy động tối đa các nguồn lực nhằm làm tăng lợi nhuận và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Xuất phát từ những vấn đề trên đây, nên tôi chọn Công ty cổ phần thủy sản Cafatex – Hậu Giang để thực tập và tìm hiểu thêm về vấn đề này, đó là lý do đề tài “Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty Cổ phần Thủy Sản Cafatex - Hậu Giang” được chọn để làm luận văn tốt nghiệp. 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1. Mục tiêu chung Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty Cổ phần Thủy Sản Cafatex – Hậu Giang để nắm được thực trạng của công ty, phát hiện những nguyên nhân và sự ảnh hưởng của các yếu tố đến lợi nhuận của công ty. Từ đó đưa ra những giải pháp thích hợp nhằm làm tăng lợi nhuận và hiệu quả kinh doanh của công ty. 1.2.2. Mục tiêu cụ thể - Phân tích về doanh thu, chi phí, lợi nhuận của công ty qua 3 năm 2006, 2007, 2008. - Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận.  Nhâ
Luận văn liên quan