Phân tích câu nói của Hồ Chí Minh “Đạo đức cách mạng không phải trên trời ra xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong” và vận dụng vào bản thân

Sinh thời chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm sâu sắc đến việc giáo dục về đạo đức, về nhân cách của người cán bộ cách mạng. Người nói có cán bộ tốt, việc gì cũng xong. Người khẳng định đó là một chân lý. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định đạo đức có vị trí quan trọng đặc biệt đối với mỗi con người. Đối với người cách mạng, nó là gốc, cái nền tảng của người cách mạng. Người đã khẳng định điều này trong tác phẩm: "Sửa đổi lề lối làm việc": "Cũng như sông có nguồn thì mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân ". Chủ tịch Hồ Chí Minh coi đạo đức là sức mạnh tinh thần to lớn. Vì đạo đức là bộ phận của thế giới quan, là hiện thực trực tiếp của tư tưởng, có tác dụng chỉ đạo trực tiếp hành vi ứng xử của con người trong thực tiễn. Người viết: "làm cách mạng để cải tạo xã hội cũ thành xã hội mới là một sự nghiệp vẻ vang, nhưng nó cũng là một nhiệm vụ nặng nề, một cuộc đấu tranh rất phức tạp, lâu dài, gian khổ. Sức có mạnh mới gánh được nặng và đi được xa. Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng mới hoàn thành được nhiệm vụ vẻ vang".

doc15 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 21590 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phân tích câu nói của Hồ Chí Minh “Đạo đức cách mạng không phải trên trời ra xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong” và vận dụng vào bản thân, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phân tích câu nói của Hồ Chí Minh: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời ra xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong.” Và vận dụng vào bản thân. Chủ tịch Hồ Chí Minh Bài làm I. Đặt vấn đề Sinh thời chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm sâu sắc đến việc giáo dục về đạo đức, về nhân cách của người cán bộ cách mạng. Người nói có cán bộ tốt, việc gì cũng xong. Người khẳng định đó là một chân lý. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định đạo đức có vị trí quan trọng đặc biệt đối với mỗi con người. Đối với người cách mạng, nó là gốc, cái nền tảng của người cách mạng. Người đã khẳng định điều này trong tác phẩm: "Sửa đổi lề lối làm việc": "Cũng như sông có nguồn thì mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân ". Chủ tịch Hồ Chí Minh coi đạo đức là sức mạnh tinh thần to lớn. Vì đạo đức là bộ phận của thế giới quan, là hiện thực trực tiếp của tư tưởng, có tác dụng chỉ đạo trực tiếp hành vi ứng xử của con người trong thực tiễn. Người viết: "làm cách mạng để cải tạo xã hội cũ thành xã hội mới là một sự nghiệp vẻ vang, nhưng nó cũng là một nhiệm vụ nặng nề, một cuộc đấu tranh rất phức tạp, lâu dài, gian khổ. Sức có mạnh mới gánh được nặng và đi được xa. Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng mới hoàn thành được nhiệm vụ vẻ vang". II. Giải quyết vấn đề 1. Đạo đức là gốc của người cách mạng Công tác xây dựng đảng về đạo đức cách mạng luôn là mối quan tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước lúc đi xa, Người viết trong Di chúc: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên là cán bộ phải thẩm nhuần đạo đức cách mạng: cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, người đày tớ trung thành của nhân dân”. Lời căn dặn vắn tắt của Người đã nói lên điều cốt tử nhất trong xây dựng Đảng cầm quyền, quyết định vận mệnh của đảng, của Nhà nước, vận mệnh của cả chế độ - đó là đạo đức cách mạng. Theo Người, đạo đức là “gốc” của người cách mạng. Cả cuộc đời Bác Hồ luôn rèn luyện mình để trở thành người có đạo đức cách mạng, làm giàu truyền thống đạo đức dân tộc Việt Nam. Trong thời kỳ hội nhập kinh tế, xây dựng công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước, những yêu cầu về đạo đức đối với cán bộ, đảng viên đòi hỏi phải được tăng cường rèn luyện, tu dưỡng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Có đạo đức cách mạng thì gặp khó khăn, gian khổ, thất bại, cũng không sợ sệt, rụt rè, lùi bước. Vì lợi ích chung của Đảng, của cách mạng, của giai cấp, của dân tộc và của loài người mà không ngần ngại hy sinh lợi ích riêng của cá nhân mình. Đó là biểu hiện cao quý của đạo đức cách mạng. Bác nói: Có đạo đức thì khi gặp thuận lợi và thành công cũng vẫn giữ vững tinh thần gian khổ, khiêm tốn, “lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”, lo hoàn thành nhiệm vụ cho tốt, chứ không tính toán, kèn cựa để hưởng thụ; không công thần, không quan liêu, không kiêu ngạo, hủ hoá. Người còn nói: Đạo đức cách mạng không phải từ trên trời rơi xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong. Ngày nay, trong các văn bản, Đảng và nhà nước ta đã nhiều lần khẳng định những phẩm chất tốt đẹp mới xuất hiện trong thời kỳ đổi mới, nhưng đồng thời cũng nghiêm khắc chỉ ra thực trạng và mức độ suy thoái về đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và trong xã hội, diễn ra rất tinh vi, ngày càng tăng, ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của cách mạng nước ta thể hiện dưới các dạng như: chủ nghĩa cá nhân, lối sống ích kỷ, vụ lợi … có xu hướng ngày càng phát triển; nạn tham nhũng, đưa và nhận hối lội, bòn rút của công diễn ra nhiều ngành, nhiều địa phương, nhiều lĩnh vực; tệ quan liêu, xa dân, lãnh đạm, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc, những yêu cầu chính đáng của nhân dân, của doanh nghiệp; sống thiếu trung thực... Thấy trước điều này, Người đã từng nhắc nhở; “Một dân tộc, một Đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: “Đảng ta vừa là đạo đức vừa là văn minh”, là người khởi xướng và lãnh đạo mọi sự đổi thay của đất nước qua các giai đoạn lịch sử của cách mạng. Muốn đưa sự nghiệp cách mạng tiến đến đích cuối cùng, trước hết Đảng phải thật sự đổi mới , tự chỉnh đốn. Tự đổi mới, tự chỉnh đốn là khẳng định sự vận động nội tại của Đảng cầm quyền trong quá trình lãnh đạo cách mạng, là sự nhận diện đúng quy lụt vận động, phát triển của Đảng. Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay, trước hết mỗi cán bộ, đảng viên phải tăng cường học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trên cơ sở đó nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân. 2. Đẩy mạnh tự giáo dục, tự rèn luyện đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”. Vì vậy, quá trình tự giáo dục, tự rèn luyện đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thực chất là một quá trình tự “luyện vàng”, để không ngừng hoàn thiện nhân cách người cán bộ, đảng viên. Theo quan điểm của Hồ Chí Minh thì người sức có mạnh mới gánh được nặng, đi được xa, người đảng viên phải có đạo đức cách mạng mới hoàn thành nhiệm vụ cách mạng vẻ vang. Do đó, cần giáo dục đạo đức cách mạng cho đảng viên nhận rõ được mục đích, động cơ vào Ðảng, tự nguyện phục vụ nhân dân và làm đúng chính sách của Ðảng. Người từng dạy: Mỗi cán bộ, đảng viên từ trên xuống dưới phải hiểu rằng mình vào Ðảng là để làm đầy tớ nhân dân. Bác nhấn mạnh: Làm đầy tớ nhân dân chứ không phải quan nhân dân. Người cộng sản chúng ta không một phút nào được quên lý tưởng cao cả của mình là phấn đấu cho Tổ quốc hoàn toàn độc lập, cho chủ nghĩa xã hội hoàn toàn thắng lợi trên đất nước ta và trên thế giới. Quan tâm lớn nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên là làm sao thấm nhuần đạo đức cách mạng. Người đặc biệt chú trọng đến giáo dục những phẩm chất: Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư... Người yêu cầu đảng viên phải luôn trau dồi đức tính khiêm tốn, giản dị, cần kiệm trong lao động, học tập, công tác, có đời tư trong sáng. Giáo dục đạo đức cách mạng cho đảng viên phải chú trọng cả rèn đức luyện tài để họ vừa có đạo đức, vừa có tài, vừa có phẩm chất vừa có năng lực. Có tài phải có đức. "Có tài không có đức tham ô có hại cho Nhà nước. Có đức không có tài như ông bụt ngồi trong chùa, không giúp ích gì cho ai". Bác là tấm gương tiêu biểu nhất về rèn luyện đạo đức cách mạng, suốt đời tận trung với nước, tận hiếu với dân, chịu đựng và chấp nhận mọi nguy nan để tìm đường cứu nước, cứu dân; đồng cam cộng khổ với nhân dân trong kháng chiến, kiến quốc, giành độc lập cho Tổ quốc, mưu cầu hạnh phúc cho đồng bào. Từ tấm gương rèn luyện đạo đức cách mạng của Bác Hồ, chúng ta thấy rằng, việc rèn luyện bền bỉ và luôn có ý thức trau dồi đạo đức cách mạng là việc làm cần thiết và quan trọng bậc nhất đối với cán bộ, đảng viên. Bởi vì, đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong. Cán bộ, đảng viên cũng là người, cho nên trong công tác, hoạt động cách mạng khó tránh khỏi sai lầm và khuyết điểm. Vì vậy, cán bộ, đảng viên phải luôn luôn học tập, tu dưỡng để hoàn thiện bản thân và việc làm thường xuyên, việc tu dưỡng đạo đức phải gắn với thực tiễn công tác, lao động, học tập. Rèn luyện mọi lúc, mọi nơi, trong mọi hoàn cảnh như là việc phải rửa mặt hằng ngày mà Bác đã chỉ ra. Vấn đề mấu chốt, quyết định trong giáo dục, rèn luyện đạo đức của người cán bộ, đảng viên là sự tự giáo dục, tự rèn luyện. Bởi vì cái tốt, cái xấu đều có trong mỗi con người. Mà học cái tốt thì khó, vì như "người ta leo núi phải vất vả khó nhọc mới lên đến đỉnh. Học cái xấu thì dễ như ở trên đỉnh chỉ trượt chân một cái là nhào xuống vực sâu". Vì thế việc phấn đấu tu dưỡng của người đảng viên kiên trì hằng ngày, để gạt bỏ những tính xấu như bệnh tham lam, thiếu kỷ luật, gây hại cho Ðảng, cho dân. Bác dạy: Mắc phải bệnh tham lam, người cán bộ, đảng viên không đặt lợi ích của Ðảng, của dân tộc lên trên mà chỉ tự tư, tự lợi, dùng của công làm việc tư; dựa vào thế lực của Ðảng để theo đuổi mục đích riêng của mình, chỉ vun vén cho quyền lợi của bản thân, không cần quan tâm xem điều đó có hại cho dân, cho nước hay không; thậm chí, còn chà đạp lên lợi ích của dân tộc, của nhân dân một khi bị đụng chạm đến quyền lợi cá nhân. Tác hại của bệnh tham lam rất lớn. Nó làm cho công quỹ Nhà nước bị hao mòn, nhân dân căm ghét cán bộ, dân mất lòng tin với Ðảng, Nhà nước. Vì vậy, người có đạo đức cách mạng phải quyết tâm chống tham nhũng, lãng phí. Cán bộ, đảng viên, người có cương vị giữ các trọng trách càng phải nêu gương chống tham nhũng, lãng phí. Biến quyết tâm chính trị chống tham nhũng của Ðảng thành hành động, việc làm thiết thực và cần kịp cho mỗi đảng viên, đặc biệt là trong đội ngũ cán bộ, công chức, nhằm góp phần xây dựng Ðảng, Nhà nước trong sạch, củng cố sức mạnh đất nước. Bệnh thiếu kỷ luật cũng là căn bệnh hết sức nguy hiểm, do cán bộ, đảng viên đó không chịu rèn luyện trong tổ chức, không đặt mình vào guồng máy hoạt động của tổ chức, vi phạm Ðiều lệ Ðảng, quy định, nguyên tắc Ðảng. Theo Hồ Chí Minh, tất cả những bệnh đó là biểu hiện của bệnh cá nhân chủ nghĩa. Người còn nhấn mạnh, nếu cán bộ, đảng viên mà mắc phải một trong các bệnh này, tức là đồng nghĩa với sự thất bại, tức là hỏng việc; họ sẽ bị nhân dân xa rời. Trong công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa, chúng ta đã giành được thắng lợi to lớn có ý nghĩa lịch sử. Ðảng đã giáo dục, nâng cao ý thức, nhiệt tình cách mạng cho đội ngũ đảng viên, đồng thời phần đông đảng viên cũng đã cố gắng vươn lên, tự rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng trong điều kiện mới. Tuy nhiên, công tác xây dựng Ðảng, công tác giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên chưa ngăn chặn được tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống ở một bộ phận cán bộ, đảng viên. Vì thế, việc bồi dưỡng, nâng cao đạo đức cách mạng của Ðảng là vấn đề quan trọng và cấp bách. Hiện nay, Ðảng ta đang lãnh đạo đẩy mạnh công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, mở cửa, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động. Sự nghiệp đó là của toàn Ðảng, toàn dân. Ðể lãnh đạo thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đòi hỏi cán bộ, đảng viên không những phải có những kiến thức mới, nhất là kiến thức kinh tế, mà còn phải có đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng để không chỉ thích nghi, mà còn làm chủ được cơ chế thị trường, biết phát huy mặt tích cực và hạn chế mặt tiêu cực của nó. Bộ Chính trị phát động cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đã chỉ ra những yêu cầu về việc xây dựng Ðảng trong sạch, vững mạnh, trong đó phải chú trọng "nâng cao đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân" là cấp thiết và rất quan trọng. Góp phần thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", cấp ủy các cấp cần thật sự quan tâm giáo dục đảng viên thông qua chương trình hành động. Trong đó cần xác định việc tu dưỡng hằng ngày của đảng viên về nâng cao đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân. Vì kinh tế thị trường càng phát triển, giao lưu hợp tác quốc tế càng mở rộng thì chủ nghĩa cá nhân càng có cơ hội phát triển. Do đó, các tổ chức đảng cần phải coi trọng chống chủ nghĩa cá nhân biểu hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, nhất là đối với đảng viên có chức vụ, quyền hành; chống sự lạm quyền và lộng quyền của cán bộ, công chức để hạn chế mặt trái, mặt tiêu cực của cơ chế thị trường, chống suy thoái về đạo đức, lối sống. Cần vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Ðảng, trong đó đặt vấn đề giáo dục đạo đức là biện pháp quan trọng hàng đầu và thường xuyên, với chương trình, kế hoạch cụ thể và không chỉ trong học tập nghị quyết, chủ trương của Ðảng mà ngay cả trong sinh hoạt đảng thường kỳ của các tổ chức đảng; trong cơ quan nhà nước và đoàn thể nhân dân. Ðặc biệt chú trọng tự phê bình và phê bình đối với đảng viên và tổ chức cơ sở đảng nhằm ngăn ngừa và chống lại những biểu hiện tiêu cực về đạo đức. Phát huy và thực hành dân chủ rộng rãi trong sinh hoạt đảng, góp phần vào việc nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ. Thực hiện tốt việc phân công, hướng dẫn, kiểm tra đảng viên chấp hành nhiệm vụ, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu trong công tác, học tập và lối sống, giữ mối liên hệ với quần chúng nơi công tác với chi bộ và nhân dân nơi cư trú. Trong sinh hoạt Ðảng quan tâm nêu gương tổ chức đảng, đảng viên trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, ngăn ngừa suy thoái đạo đức, chống tham nhũng, lãng phí. Ðồng thời xử lý nghiêm tổ chức đảng, đảng viên vi phạm kỷ luật Ðảng, để củng cố, chỉnh đốn Ðảng. Xây dựng cơ chế và những quy định khả thi, quản lý chặt chẽ đối với các đảng viên có quan hệ nhiều đến tiền bạc, hàng hóa, tài sản của Nhà nước, của nhân dân, thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra của Ðảng và giám sát của dân. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, mỗi người đảng viên cần thực hiện lời khuyên của Người "dù công tác to hay nhỏ, địa vị cao hay thấp, ở đâu cũng phải làm gương mẫu cho quần chúng". Bởi lẽ, muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước, phải xung phong làm gương mẫu. Ðiểm nổi bật trong tư tưởng đạo đức và hành vi đạo đức của Bác Hồ là yêu thương, kính trọng nhân dân, hòa với nhân dân, đoàn kết, tổ chức nhân dân thực hiện những mục tiêu của cách mạng, đem lại lợi ích cho nhân dân. Vì thế, hiện nay giáo dục, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức của người đảng viên là phải hòa mình với nhân dân, làm cầu nối giữa dân với Ðảng để hiểu quần chúng, lắng nghe ý kiến của quần chúng, làm cho dân tin, tổ chức tuyên truyền vận động quần chúng hăng hái thực hiện chính sách và nghị quyết của Ðảng. Vấn đề có ý nghĩa thiết thực trong rèn luyện đạo đức hiện nay là sự tự giác của đảng viên, cán bộ. Người cán bộ, đảng viên phải tự mình phấn đấu rèn luyện đạo đức, đồng thời chi bộ đảng phải có quy chế quản lý đối với đảng viên, thường xuyên kiểm tra việc rèn luyện đạo đức nhằm giúp đảng viên tu dưỡng, xứng đáng với danh hiệu đảng viên - Ðảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh xây dựng và rèn luyện. 3. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Việc làm cần thiết và phải thường xuyên đối với cán bộ, đảng viên Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, chiến sỹ lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, danh nhân văn hóa thế giới đã hiến dâng tất cả tình cảm, trí tuệ và cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Người đã để lại cho Đảng và nhân dân ta một di sản tinh thần vô giá là tư tưởng và tấm gương đạo đức trong sáng, mẫu mực, kết tinh văn hóa của nhân loại và thời đại. Ở Hồ Chí Minh tư tưởng đạo đức luôn gắn với hành vi đạo đức, động cơ luôn gắn với hiệu quả, luôn nói đi đôi với làm, nhiều khi ít nói nhưng làm nhiều hoặc làm nhưng không cần nói. Đây là điều mà không phải bất cứ nhà tư tưởng, nhà lãnh đạo nào cũng làm được.. Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương sáng để mọi người Việt Nam suốt đời học tập và noi theo. Sự nghiệp đổi mới của đất nước đã và đang đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với sự hình thành, phát triển tư tưởng và những phẩm chất đạo đức tốt đẹp của con người Việt Nam, đồng thời cũng tạo ra những thuận lợi và thử thách mới đối với toàn Đảng, toàn dân ta trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức. Bởi vậy, hơn lúc nào hết, mỗi chúng ta thường xuyên tự giác, nỗ lực học tập, rèn luyện, tu dưỡng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và coi đó là một trong những biện pháp quan trọng để khắc phục sự suy thoái về tư tưởng đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm lành mạnh nền đạo đức xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xã hội, tạo động lực cho sự phát triển nhanh, hiệu quả, bền vững. Đặc biệt đối với mỗi cán bộ, đảng viên, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ rất quan trọng và thường xuyên, qua đó để giáo dục, rèn luyện mình, xứng đáng là người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, “là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân” Hơn nữa, học tập và, tu dưỡng đạo đức thường xuyên là cơ sở để hoàn thiện mỗi cá nhân, vì đạo đức của mỗi người không phải tự nhiên xuất hiện, mà do mỗi người học tập, tu dưỡng rèn luyện trong hoạt động thực tiễn và tiếp thu sự giáo dục, quản lý của tổ chức, tập thể, cộng đồng, gia đình và xã hội. Vì vậy, đề giữ gìn và phát huy những giá trị cao đẹp, đòi hỏi mỗi người phải thường xuyên học tập, tu dưỡng; nếu xa rời sự quản lý, giáo dục của tập thể, cộng đồng và toàn thể gia đình là con đường dẫn tới hư hỏng, đánh mất chính bản thân của mình. Trước thực trạng cũng như yêu cầu thực tế đặt ra. việc giáo dục, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là việc làm cần thiết, cần phải đẩy mạnh, thường xuyên trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Cùng với nhân dân cả nước, cán bộ, đảng viên phải tiên phong, có sự nhận thức đúng đắn về đạo đức cách mạng, gương mẫu, đi đầu trong các hoạt động, thực hiện thường xuyên và có hiệu quả cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức của chủ tịch Hồ Chí Minh triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; từng ngành, từng cấp phải thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn của Đảng và nhà nước giao, đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đi vào cuộc sống. Có vậy, hành vi, phong cách và đạo đức của từng cán bộ, đảng viên ngày càng được hoàn thiện trong mọi lĩnh vực công tác, sinh hoạt của mình. III. Sinh viên học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta theo định hướng xã hội chủ nghĩa đã và đang đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ quan trọng cho thế hệ trẻ hiện nay là phải có kiến thức chuyên môn cao, có tư tưởng chính trị vững vàng, có năng lực tư duy độc lập để giải quyết những vấn đề khoa học - kỹ thuật, sản xuất, văn hóa, giáo dục... đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Như vậy, hơn lúc nào hết đòi hỏi chúng ta- thế hệ trẻ của dân tộc ngoài việc chăm lo giáo dục tri thức, chuyên môn, cần phải tăng cường quan tâm giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng theo Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Từ cuộc đời Bác và quan điểm của Bác về đạo đức cách mạng, dựa trên quan điểm của Đảng ta về những phẩm chất cơ bản của con người Việt Nam trong giai đoạn mới, căn cứ vào tình hình thực tiễn của đất nước, trong giai đoạn hiện nay chúng ta cần tăng cường giáo dục, rèn luyện các phẩm chất đạo đức cách mạng cơ bản.  Đối với thanh niên nói chung và sinh viên nói riêng, nhiều lần Bác Hồ đã đặt câu hỏi: Mục đích học tập của thanh niên là để làm gì? Và Người chỉ rõ: Thanh niên học tập để phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, làm cho dân giàu, nước mạnh, tức là làm tròn bổn phận là người làm chủ của nước nhà. Thanh niên phải ham làm những việc ích quốc, lợi dân, phải đặt công việc chung, lợi ích chung lên trên hết, trước hết; các sự hy sinh khó nhọc thì mình làm trước người ta, còn sự sung sướng thanh nhàn thì mình nhường người ta hưởng trước. Bác đặc biệt nhấn mạnh: Nhiệm vụ của thanh niên không phải là đòi hỏi nước nhà đã cho mình những gì. Mà mình phải tự hỏi đã làm gì cho nước nhà? Mình phải làm thế nào cho lợi ích nước nhà nhiều hơn? mình đã vì lợi ích nước nhà mà hy sinh phấn đấu chừng nào? Bởi vậy, thanh niên chúng ta cần giáo dục lòng “Trung với nước, hiếu với dân” chính là giáo dục lòng yêu quê hương, đất nước, tự cường dân tộc, kiên đ
Luận văn liên quan