Phân tích và đánh giá chiến lược của công ty cổ phần sữa quốc tế (idp) giai đoạn 2006 – 2010

Đề tài phân tích và đánh giá quá trình hoạch định chiến lược tại Công ty cổphần sữa Quốc tế(sau đây gọi tắt IDP) gồm 07 Chương, 10 phụlục. Chương I là: Nhận định vấn đềvới các nội dung cụthểlà: Lý do chọn đềtài, đối tượng và mục đích nghiên cứu, các nhiệm vụ nghiên cứu, tình hình nghiên cứu Đềtài, dựkiến kết quả đạt được từviệc nghiên cứu Đềtài. Chương II là: Tổng quan vềlý thuyết với mục đích là đưa ra các lý thuyết, công cụcơbản về quản trịchiến lược có liên quan đến đối tượng, mục tiêu nghiên cứu. Chương III là: Phương pháp nghiên cứu. Trong Phần này sẽnêu ra các phương pháp nghiên cứu trong đó đặc biệt trú trọng vào việc ứng dụng các lý thuyết, công cụ đã nêu ra tại Phần II đểthu thập, phân tích, đánh giá chiến lược của đối tượng nghiên cứu. Các nguồn dữliệu đầu vào đểphục vụ cho các hoạt động trên chủyếu được thu thập bằng phương pháp thứcấp. Chương IV là: Phân tích chiến lược hiện hành của IDP. Nội dung chính của Phần này là vẽlên bức tranh đầy đủ, trung thực vềhiện trạng chiến lược, trên cởsở đó xác định chính xác chiến lược và định vịcạnh tranh của doanh nghiệp trên, tập trung phân tích SWOT và các thếlực cạnh tranh trong ngành, phân tích nội lực của doanh nghiệp với các giác độtài chính, khách hàng, quá trình nội bộ, khảnăng học hỏi và phát triển của IDP. Chương V là: Đánh giá có phê phán chiến lược của IDP dựa trên kết quảcủa các phần trên với các nội dung cụthể: Nêu ra sựphù hợp và chưa phù hợp giữa sứmệnh với quá trình hoạch định và thực thi chiến lược tại IDP, tính hợp lý và hiệu quảcủa chiến lược của IDP trong quan hệtương tác với môi trường bên trong và bên ngoài của IDP, những khó khăn, tồn tại và hạn chếcủa IDP. Chương VI có nội dung là căn cứkết quảnhận xét, đánh giá trực tiếp tại Phần V và kết quảcác phần khác tiến hành đưa ra các đềxuất, gợi ý điều chỉnh chiến lược hiện hành của IDP với mục đích nhanh chóng giảm thiểu, triệt tiêu được các yếu kém, hạn chế đồng thời cải tiến, phát huy các thếmạnh, vượt qua được thách đố, nắm bắt và tận dụng được cơhội, qua đó đưa IDP đạt được mục tiêu trong giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến 2020 luôn là thương hiệu mạnh có khảnăng thâm nhập vào thịtrường các nước trong khu vực và đứng trong top 3 các doanh nghiệp sản xuất sữa hàng đầu của Việt Nam, là mã chứng khoán hấp dẫn và tin cậy với các nhà đầu tưtrên thịtrường chứng khoán. Chương VII là: Kết luận. Nội dung của Chương này là tổng kết các phát hiện, đánh giá và đềxuất chủyếu liên quan đến vấn đềquản trịchiến lược của IDP theo các lý luận, công cụcơbản đã tiếp thu được từMôn học MGT 501.

pdf68 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 2705 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Phân tích và đánh giá chiến lược của công ty cổ phần sữa quốc tế (idp) giai đoạn 2006 – 2010, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan