Phương châm hoạt động của Hải Quan Việt Nam trong giai đoạn hiện tại

Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh thời đã từng đưa ra những lời dạy vô cùng quí báu đối với CBCC từng ngành, từng công việc, chẳng hạn như sáu điều dạy lực lượng công an nhân dân, hay dạy cán bộ ngành giáo dục: “Thầy giáo như mẹ hiền”; ngành y tế:”Lương y như từ mẫu”;hay đối với người Đảng viên, người cán bộ ở bất kỳ vị trí công tác nào cũng cần phải giữ vững: “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”.Những lời dạy đó của Bác có thể coi là qui tắc ứng xử hay những nguyên tắc cơ bản mà mọi CBCC ở các cơ quan nhà nước phải tuân theo. Ngành HQVN trên bước đường hoạt động và phát triển luôn nỗ lực, rèn luyện, noi gương và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ. Trong công tác hàng ngày CBCC ngành HQ đang thực hiện phương châm: “ Thuận lợi, Tận tụy, Chính xác” Để giúp ngăn chặn tệ gây phiền hà sách nhiễu, tiêu cực trong CBCC ngành HQ, ngày 17/06/2004 Tổng cục trưởng TCHQ Lê Mạnh Hùng đã ký QĐ số 517/TCHQ/QĐ/THCQ với 10 giải pháp được đưa ra. Những giaỉ pháp được qui định rõ tại qđ này, có giải pháp mang tính bao quát tầm chiến lược, có giải pháp mang tính cụ thể. Trong số đó, giải pháp thứ 10 có nội dung: “ CBCC HQ nghiêm chỉnh thực hiện phương châm: Thuận lợi, tận tụy, chính xác”. Như vậy quyết định này đã đánh dấu sự xuất hiện của phương châm hoạt động của ngành HQVN, đồng thời cũng qđ rõ đối với mỗi người CBCC HQ thì việc thực hiện phương châm hoạt động cuả ngành phải trở thành một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, hơn thế nữa phương châm đó còn phải trở thành nếp nghĩ , nếp làm việc hàng ngày, trở thành nét văn hóa của mỗi CBCC ngành HQ. Ngày nay, khi đến bất cứ cơ quan HQ nào từ cấp Tổng cục cho đến mỗi Chi cục, Đội kiểm soát HQ.cũng có thể dễ dàng nhận thấy phương châm hoạt động của ngành: “ Thuận lợi, Tận tụy, Chính xác”, chỉ với sáu chữ ngắn gọn, hàm súc nhưng lại chứa đựng ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc.

doc2 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2145 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phương châm hoạt động của Hải Quan Việt Nam trong giai đoạn hiện tại, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Câu hỏi: Trình bày phương châm hoạt động của Hải Quan Việt Nam trong giai đoạn hiện tại? Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh thời đã từng đưa ra những lời dạy vô cùng quí báu đối với CBCC từng ngành, từng công việc, chẳng hạn như sáu điều dạy lực lượng công an nhân dân, hay dạy cán bộ ngành giáo dục: “Thầy giáo như mẹ hiền”; ngành y tế:”Lương y như từ mẫu”;hay đối với người Đảng viên, người cán bộ ở bất kỳ vị trí công tác nào cũng cần phải giữ vững: “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”...Những lời dạy đó của Bác có thể coi là qui tắc ứng xử hay những nguyên tắc cơ bản mà mọi CBCC ở các cơ quan nhà nước phải tuân theo. Ngành HQVN trên bước đường hoạt động và phát triển luôn nỗ lực, rèn luyện, noi gương và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ. Trong công tác hàng ngày CBCC ngành HQ đang thực hiện phương châm: “ Thuận lợi, Tận tụy, Chính xác” Để giúp ngăn chặn tệ gây phiền hà sách nhiễu, tiêu cực trong CBCC ngành HQ, ngày 17/06/2004 Tổng cục trưởng TCHQ Lê Mạnh Hùng đã ký QĐ số 517/TCHQ/QĐ/THCQ với 10 giải pháp được đưa ra. Những giaỉ pháp được qui định rõ tại qđ này, có giải pháp mang tính bao quát tầm chiến lược, có giải pháp mang tính cụ thể. Trong số đó, giải pháp thứ 10 có nội dung: “ CBCC HQ nghiêm chỉnh thực hiện phương châm: Thuận lợi, tận tụy, chính xác”. Như vậy quyết định này đã đánh dấu sự xuất hiện của phương châm hoạt động của ngành HQVN, đồng thời cũng qđ rõ đối với mỗi người CBCC HQ thì việc thực hiện phương châm hoạt động cuả ngành phải trở thành một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, hơn thế nữa phương châm đó còn phải trở thành nếp nghĩ , nếp làm việc hàng ngày, trở thành nét văn hóa của mỗi CBCC ngành HQ. Ngày nay, khi đến bất cứ cơ quan HQ nào từ cấp Tổng cục cho đến mỗi Chi cục, Đội kiểm soát HQ...cũng có thể dễ dàng nhận thấy phương châm hoạt động của ngành: “ Thuận lợi, Tận tụy, Chính xác”, chỉ với sáu chữ ngắn gọn, hàm súc nhưng lại chứa đựng ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc. “Thuận lơi” là yếu tố được đưa lên hàng đầu trong phương châm hd của HQ. Ngay Đ1 Luật HQ VN đã qui định” Nhà nước CHXHCNVN tạo đ k thuận lợi về HQ đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh lãnh thổ VN”. Như vậy chính sách của NN ta về HQ vừa đảm bảo nguyên tắc quản lý NN về Hq vừa nhằm tạo thuận lợi cho hđ thương mại của các DN, thuận lợi cho phát triển kinh tế. Để thực hiện chính sách này mỗi CBCC ngành HQ cần phải nắm vững các qui định của PL có liên quan đến khâu nghiệp vụ của mình, thực hiện đúng và hướng dẫn người dân, DN tuân theo các qđ của luật pháp và thông lệ quốc tế. Trong khi xử lý công việc, người CBCC HQ phải thao tác nhanh nhẹn, khoa học, tạo mọi ddk thuận lợi cho Dn nhưng đảm bảo đúng qui định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu quản lý NN về HQ, không cố tình hoặc vô tình gây phiền hà, sách nhiễu. CBCC ngành HQ phải chung sức trong việc thực hiện cải cách hành chính, tăng cường chất lượng dịch vụ Hq, giúp đơn giản hóa thủ tục, tiết kiệm thời gian, công sức, giấy tờ cho HQ và cho DN góp phần làm thế nào để các qđ, thủ tục Hq trở nên đơn giản và hài hòa dựa trên các chuẩn mực của tổ chức HQ thế giới. “ Tận tụy” nghĩa là tận tâm với công việc, tận tình, chu đáo với khách hàng. Đây chính là thái độ làm việc,c ách ứng xử, giao tiếp của CBCC HQ đối với khách hàng. Thái độ tận tụy phải được thể hiện ở tác phong chu đáo, kỹ càng trong mọi công việc từ việc lớn tới việc nhỏ, làm việc gì cũng đến nơi đến chốn. người CBCC HQ cần xác định đúng trách nhiệm của mình, dù ở vị trí công tác nào cũng tận tâm. tận lực thực hiện nhiệm vụ ddc giao, ko dc lười biếng, có lối sống hưởng thụ, vị kỷ, nói ko đi đôi với làm, nói nhiều làm ít, đoàn kết, phối hợp giúp đỡ nhau hoàn thành nhiệm vụ. Sự tận tụy cũng phải ddc thể hiện ở tác phong văn hóa, cách giao tiếp ứng xử lịch sự, văn minh, trang phục đúng qui định, sự tuân thủ thời gian làm việc, tận dụng hết thời gian làm việc, làm việc chất lượng, hiệu quả. Việc học tập tấm gương đạo đức HCM với tinh thần tất cả vì ND, luôn gần gũi nd, học tập ND, có trách nhiệm với ND cũng là cách để chúng ta thể hiện sự tận tụy trong công tác. Và khi lực lg HQ thể hiện dc sự tận tụy, chu đáo với công việc và khách hàng sẽ vừa tạo thuận lợi cho khách hàng đồng thời từng bước XD ddc hình ảnh ng CCHQ văn minh, hiện đại, thân thiện phù hợp vói quá trình hội nhập và phát triển của HQVN. Yếu tố thứ 3 trong phương châm hđ của ngành HQ là “ Chính xác”. Tính chính xác luôn ddc đề cao trong mọi hoạt động, nhất là hoạt động quản lý nn về HQ. trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của m`, ng CCHQ phải đưa ra rất nhiều quyết định, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ như qđ thông quan, qđ xử lý vi phạm, qđ giám định...mỗi một qđ đưa ra phải đảm bảo tính chính xác, kịp thời để vừa thực hiện tốt công tác quản lý của HQ vừa tạo thuận lơij cho khách hàng, tránh những tranh chấp, khiếu kiện về sau, đặc biệt là trong quá trình hội nhập ktqt ngành Hq luôn phair hướng đến sự hoàn thiện về mọi mặt, nâng cao tính chính xác, chuẩn mực trong hoạt động nghiệp vụ và công tác quản lý. Để thực hiện tốt nôi dung này, mỗi CBCC HQ cần phải nắm vững nghiệp vụ, hiểu biết rõ về những việc mình đang làm, tuân thủ sự chỉ đạo của cấp trên, khi chưa thấu hiểu cặn kẽ vấn đề gì ko ngần ngại hỏi lại và thực hiện chính xác, triệt để nhiệm vụ, công vụ ddcgiao phó theo chức trách của m` thì sẽ tránh ddc sai sót và những vi phạm ko đáng có. Phương châm: “ Thuận lợi, Tận tụy, Chính xác” của CBCC ngành Hq mang ý nghĩa lý luận và thực tiễn to lớn, thể hiện ddc trách nhiệm, nghĩa vụ và sự quyết t âm hoàn thành nhiệm vụ của toàn thể CBCC ng ành HQ. mỗi ng ưòi CBCC c ủa ngành hơn ai hết cần phải hiểu sâu, thấm nhuần ý ngh ĩa của phương châm hd ngành Hq, bi ết gắn lý luận với thực tiễn trong từng công vi ệc hàng ng ày t ừ đó có những việc làm, hành vi đúng đắn ,biết tự m ình kiên trì học tập noi gương những cán bộ mẫu mực đi trước và rèn luyện để bản th ân cũng là một cán bộ g ương mẫu, xuất sắc, xứng đáng với vai trò người lính gác cửa nền kinh tế đất nước.