Phương hướng phát triển nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba tại Bảo Việt Quảng Ninh

Cùng với sự phát triển ngày càng cao của khoa học kỹ thuật, các phương tiện sử dụng trong ngành giao thông vận tải cũng được cải tiến và ngày một hoàn thiện như máy bay, tàu hoả, ô tô. Sự phát triển của ngành giao thông vận tải đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển chung của xã hội loài người, đặc biệt xu hướng phát triển trên thế giới hiện nay là "Toàn cầu hoá". Giao thông vận tải cũng chính là bộ phận chủ yếu của cơ sở hạ tâèng, là thước đo cho sự phát triển của mỗi quốc gia, mỗi xã hội. Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, giao thông vận tải là sợi dây nối liền các vùng kinh tế, các khu công nghiệp, tạo điều kiện cho việc lưu thông hàng hoá và nhu cầu đi lại của nhân dân. Ngoài ra giao thông vận tải còn thúc đâửy tạo ra mối quan hệ liên kết trong và ngoài nước, mở rộng trao đổi thông tin, giao lưu văn hoá, nâng cao đời sống nhân dân. Vì vậy có thể nói giao thông vận tải là huyết mạch của nền kinh tế, đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển của đất nước. Vì thế đòi hỏi ngành giao thông vận tải phát triển cả về chất lượng và lượng để đáp ứng cho nền kinh tế trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Trong quá trình xây dựng và phát triển ngành giao thông vận tải, nước ta đã hình thành mạng lưới giao thông dày đặc và đa dạng như giao thông đường bộ, đường thuỷ, đường sắt. Trong đó giao thông đường bộ là phổ biển nhất. Xe cơ giới là tất cả các loại xe tham gia giao thông đường bộ bằng chính động cơ của chính chiếc xe đó bao gồm ô tô xe máy, mô tô.

doc57 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 3092 | Lượt tải: 14download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Phương hướng phát triển nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba tại Bảo Việt Quảng Ninh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan