Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHHH Phú Bình

Trong thời gian thực tập tại công ty trách nhiện hữu hạn (TNHH) Phú Bình, dựa trên cơ sở lí thuyết đã học tại trường và những điều thực tế tại doanh nghiệp, được sự giúp đỡ của tiến sĩ Nguyễn Xuân Quang, thạc sĩ Đinh Lê Thị Hải Hà và các cán bộ của công ty, tôi đã mạnh dạn đi sâu tìm hiểu tình hình sản xuất kinh doanh của công ty để đề ra các biện pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh của công ty làm chuyên đề cho báo cáo thực tập tổng hợp của tôi. Trong thời gian viết báo cáo mặc dù hết sức cố gắng nhưng do thời gian có hạn , kinh nghiệm chưa có, cơ sở lí luận chưa tốt nên bài viết còn nhiều khiếm khuyết. Tôi rất mong được sự chỉ bảo của các thầy cô giáo về mặt lí luận và các cán bộ của công ty trên cơ sở thực tế để bài viết của tôi được hoàn thiện hơn. Tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của thạc sĩ và các cán bộ của công ty đã tận tình giúp đỡ tôi hoàn thành bản báo các thực tập tổng hợp này.

doc32 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 1562 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHHH Phú Bình, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lời nói đầu Trong thời gian thực tập tại công ty trách nhiện hữu hạn (TNHH) Phú Bình, dựa trên cơ sở lí thuyết đã học tại trường và những điều thực tế tại doanh nghiệp, được sự giúp đỡ của tiến sĩ Nguyễn Xuân Quang, thạc sĩ Đinh Lê Thị Hải Hà và các cán bộ của công ty, tôi đã mạnh dạn đi sâu tìm hiểu tình hình sản xuất kinh doanh của công ty để đề ra các biện pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh của công ty làm chuyên đề cho báo cáo thực tập tổng hợp của tôi. Trong thời gian viết báo cáo mặc dù hết sức cố gắng nhưng do thời gian có hạn , kinh nghiệm chưa có, cơ sở lí luận chưa tốt nên bài viết còn nhiều khiếm khuyết. Tôi rất mong được sự chỉ bảo của các thầy cô giáo về mặt lí luận và các cán bộ của công ty trên cơ sở thực tế để bài viết của tôi được hoàn thiện hơn. Tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của thạc sĩ và các cán bộ của công ty đã tận tình giúp đỡ tôi hoàn thành bản báo các thực tập tổng hợp này. Phần 1. Khái quát quá trình hình thành và phát triển của công ty i . Khái quát quá trình hình thành của công ty Công nghiệp là một bộ phận hợp thành của nền kinh tế quốc dân. Nó tiến hành khai thác tài nguyên, chế biến chúng thành sản phẩm và sửa chữa các sản phẩm đó trong quá trình sử dụng. Sự phát triển công nghiệp là thước đo trình độ phát triển kinh tế của xã hội loài người.Trong tiến trình phát triển của lịch sử, công nghịêp và dịch vụ chiếm tỉ trọng ngày càng cao, tỷ trọng của nông nghiệp ngày càng giảm. Công nghiệp hoá là nấc thanh tất yếu lịch sử mà bất kỳ một nước nào muốn đạt tới trình độ một nước phát triển đều phải trải qua. Trong điều kiện của tiến bộ khoa học công nghệ hiện nay, của quốc tế hoá đời sống kinh tế, công nghiệp hoá gắn liền với hiện đại hoá. Đối với nước ta, chỉ có thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá mới có thể thoát khỏi tình trạng một nước nông nghiệp lạc hậu, khắc phục được nguy cơ tụt hậu. Phát triển công nghiệp là nội dung cơ bản, là điều kiện quyết định để thực hiện thắng lợi công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Công nghiệp có vai trò quan trọng như vậy bởi vì: - Công nghiệp sản xuất ra tư liệu sản xuất để trang bị kĩ thuật cho nền kinh tế quốc dân mà không ngành nào có thể làm thay được. - Công nghiệp chế biến nông, lâm, hải sản làm tăng giá trị của nông sản, thúc đẩy nông nghiệp phát triển. - Công nghiệp sản xuất ra phần lớn các hàng tiêu dùng phục vụ đời sống và xuất khẩu. Mỗi chuyên ngành công nghiệp có vai trò, vị trí nhất định trong nền kinh tế quốc dân, tuỳ thuộc vào công dụng của sản phẩm và hiệu quả kinh tế xã hội mà nó mang lại. Các ngành công nghịêp chế biến tạo ra các sản phẩm trung gian và sản phẩm cuối cùng, đáp ứng hầu hết các nhu cầu của sản xuất, đời sống, xuất khẩu, thúc đẩy phát triển các ngành kinh tế quốc dân. Phát triển công nghiệp chế biến mang lại hiệu quả kinh tế xã hội cao. Hoá chất là một trong những ngành công nghiệp chế biến quan trọng của nước ta. Phát triển ngành hoá chất tạo điều kiện thuận lợi và làm tiền đề cho các ngành khác phát triển. Hoá chất là một mặt hàng tương đối phổ biến, nó được sử dụng rộng rãi ở các ngành sản xuất khác. Nhận biết được nhu cầu đó vào ngày 25 tháng 9 năm 1996 công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Bình được thành lập, với số vốn ban đầu là 600 triệu đồng. Công ty bao gồm có 1 bộ phận sản xuất đặt tại: Lộc Hà - Đông Anh – Hà Nội. Bộ phận kinh doanh đặt trụ sở tại 217 Ngô Gia Tự – Gia Lâm – Hà Nội I . Chức năng, nhiệm vụ của công ty. 1. Chức năng. 1.1. Quản lí và sử dụng các nguồn lực Quản lí và sử dụng các nguồn lực để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kinh doanh Được chuyển nhượng cho thuê, thế chấp, cầm cố tài sản Được thế chấp quyền sử dụng đất gắn liền với tài sản thuộc quyền quản lí, sử dụngcủa công ty tại ngân hàng Việt Nam để vay vốn kinh doanh theo quy định của pháp luật 1.2. Tổ chức quản lí, tổ chức kinh doanh Kinh doanh đúng ngành nghề đã đăng kí, đúng ngành nghề đã ghi trong chứng nhận đăng kí sản xuất kinh doanh theo khả năng của công ty và nhu cầu của thị trường. Khai thác và mở rộng thị trường trong và ngoài nước, xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của chính phủ. Tuyển chọn, thuê mướn, bố trí, sử dụng hoặc cho thôi việc đối với những công nhân viên chức của công ty trừ chức danh giám đốc. Ban hành nội quy, quy chế trong công ty. Được chủ động nhượng bán, cho thuê, thanh lí tài sản theo quy định của nhà nước. Tự chủ động vốn, thay đổi cơ cấu vốn để đầu tư phát triển và hoạt động kinh doanh. 2. Nhiệm vụ 2.1. Nghĩa vụ trong việc sử dụng các nguồn lực Sử dụng có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn. Phải hạch toán đầy đủ theo quy định của pháp luật. Phải trả các khoản nợ của công ty. 2.2. Nghĩa vụ trong tổ chức kinh doanh Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty Đăng kí kinh doanh theo quy định của Chính phủ và kinh doanh đúng ngành nghề ghi trong giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp. Kí kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng kinh tế đã kí kết với đối tác. Thực hiện đúng khung giá hợac giá mua, giá bán, giá xuất khẩu, nhập khẩu. Thực hiện đúng chính sách của nhà nước trong việc mua bán, chuyển giao công nghệ, đổi mới công nghệ. Thực hiện các quy định của nhà nước về bảo vệ tài nguyên và môi trường, quốc phòng và an ninh quốc gia. Thực hiện các định mức kinh tế kĩ thuật, tiêu chuẩn sản phẩm do các cơ quan quản kí có thẩm quyền quy định. Đăng kí nhãn hiệu hàng hoá, tiêu chuẩn sản phẩm theo quy định của nhà nước. 2.3. Nghĩa vụ trong quản lí tài chính Thực hiện đúng chế độ và các quy định của Chính phủ về sử dụng và quản lí vốn tài sản, các quỹ, về chế độ hạch toán kế toán, chế độ kiểm toán và các chế đô khác về tài chính. Thực hiện nghĩa vụ nộp thuế và các khoản nộp ngân sách theo quy định của pháp luật. Công bố công khai báo cáo tài chính hàng năm, các thông tin theo quy định của Chính phủ để đánh giá đúng đắn và khách quan sự hoạt động của công ty. 2.4. Trong quan hệ với cơ quan quản lí Chịu sự thanh tra và kiểm tra của đại diện chủ sở hữu, của cơ quan quản lí nhà nước theo ngành, theo lĩnh vực kinh doanh, trên cùng lãnh thổ. Thực hiện chế độ báo cáo định kì theo quy định của Nhà nước, báo cáo bất thường theo yêu cầu của cơ quan quản lí có thẩm quyền Có tư cách pháp nhân, chịu trách nhiệm trực tiếp trước pháp luật trong phạm vi quyền hạn và nghĩa vụ được quy định tại điều lệ. Công ty hoạt động theo luật doanh nghiệp nhà nước và các quy định khác của pháp luật, chịu sự quản lí của nhà nước. Vốn và các nguồn lực khác do công ty tự huy động Con dấu theo quy định của nhà nước Có tài khoản riêng Bảng cân đối tài sản, các quỹ theo quy định của nhà nước Có quyền tự chủ trong kinh doanh Phần II. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty Phú Bình. I .Đặc điểm lĩnh vực kinh doanh. Công ty Phú Bình là một công ty vừa sản xuất vừa kinh doanh, nên ta xét đặc điểm lĩnh vực kinh doanh của nó trên hai khía cạnh: sản xuất và kinh doanh. 1. Sản xuất Công ty Phú Bình tiến hành sản xuất sản phẩm liên quan đến lĩnh vực hoá chất. Công ty có một bộ phận sản xuất đặt tại Lộc Hà - Đông Anh – Hà Nôi.Với khoảng 35 công nhân có tay nghề cao tiến hành sản xuất ở bộ phận này. Công ty sản xuất các hoá chất công nghiệp phân bón các loại phục vụ cho ngành hoá chất như: Muối đồng Sunfat (CuSO4), kẽm Sunfat (ZnSO4), chất tẩy rửa công nghiệp… Chế biến lâm sản hoa quả, chế biến thực phẩm. 1.1.Kinh doanh. Như trên đã nói công ty có một bộ phận sản xuất đặt tại Lộc Hà - Đông Anh – Hà Nội chuyên sản xuất các loại hoá vô cơ. Bên cạnh đó công ty còn đặt cửa hàng và văn phòng kinh doanh cho công ty tại: 217 đường Nguyễn Văn Cừ - huyện Gia Lâm – thành phố Hà Nội chuyên kinh doanh các loại hoá chất bao gồm các sản phẩm do công ty sản xuất và các sản phẩm khác có tên trong giấy phép đăng kí kinh doanh theo quy định của Nhà nước như : Xút, axít HNO3, muối Na3PO4…… II.Đặc điểm về sản phẩm. Chúng ta biết rằng lĩnh vực hoá chất bao gồm rất nhiều ngành khác nhau như: Hoá vô cơ, hoá hữu cơ, hoá lí, hoá sinh, hoá công nghiệp, hoá thực phẩm….Trong một ngành đó lại chia ra rất nhiều phân ngành nhỏ hơn rất phức tạp. Mỗi ngành nói chung và mỗi phân ngành nói riêng có những đặc điểm về sản phẩm khác nhau. Trong bài này tôi chỉ trình bày đặc điểm của các sản phẩm do công ty sản xuất ra mà không trình bày đặc điểm các sản phẩm mà công ty nhập về để kinh doanh. Đồng Sunfát(CuSO4) là một loại muối vô cơ, đựơc sản xuất từ nguyên liệu đồng(Cu) và axít Sunfuric(H2SO4). Phục vụ cho nông nghiệp, phan bón, thuốc bảo vệ thực vật. Chất tẩy rửa công nghiệp phục vụ cho việc tẩy rửa các chất bẩn, các vết bẩn. Kẽm Sunfát (ZnSO4) cũng là một loại muối vô cơ, dùng cho trong ngành công nghệp chế biến phân bón. II.Đặc điểm thị trường khách hàng Vai trò to lớn của thị trường luôn được khẳng định trong quá trình kinh doanh. Thị trường là sống còn đối với sản xuất kinh doanh hàng hoá. Còn thị trường thì còn sản xuất kinh doanh, mất thị trường thì sản xuất kinh doanh bị đình trệ. Đối với một công ty vừa sản xuất vừa kinh doanh như công ty Phú Bình thì việc chiếm lĩnh được thị trường đầu vào cũng như thị trường đầu ra là rất cần thiết. Sản phẩm sản xuất ra của công ty phụ thuộc không nhỏ vào nguồn nguyên liệu đầu vào. Chất lượng của nguyên liệu quyết định chất lượng sản phẩm mà công ty sản xuất. Chính vì vậy mà việc lựa chọn nguồn cung cấp của công ty được quan tâm rất lớn. Công ty luôn phải nhập các nguyên liệu tốt từ các nhà cung cấp có uy tín trên thị trường, những nhà cung cấp có quan hệ tốt lâu đời đối với công ty. Bên cạnh việc nhập nguyên liệu để tiếnh hành sản xuất, công ty còn nhập các loại thành phẩm để bán. Các sản phẩm mà cont y nhập về phải đạt tiêu chuẩn chất lượng của Nhà nước, của các tổ chức kiểm định chất lượng. Đầu vào của công ty thường được nhập từ các công ty hoá chất trong nước như: Công ty hoá chất Việt Trì, Super phốt phát Lâm Thao, bên cạnh đó công ty còn nhập khẩu các mặt hàng hoá chất từ nước ngoài. Do vị trí của thị trường đầu vào trên thị trường là không có tính quyết định như thị trường đầu ra, nên việc lựa chọn của công ty là tương đối thuận lợi. Còn thị trường đầu ra liên quan trực tiếp tới vấn đề tiêu thụ sản phẩm của công ty, mà hiệu quả kinh doanh của công ty phụ thuộc rất lớn vào tình hình bán được hàng của công ty. Do đó để chiếm lĩnh được thị trường đầu ra trong điều kiện mà nền kinh tế người bán nhiều hơn người mua là một quá trình đầy gian khó mà công ty phải vượt qua. Công ty Phú Bình, một công ty TNHH được thành lập từ giữa những năm 90, trong quá trình phát triển đã tự khẳng định được chỗ đứng của mình trên thị trường nội địa và đã có những sản phẩm xuất khẩu sang Trung Quốc. Thị trường nội địa của công ty bao gồm các tỉnh thànhthuộc ba miền Bắc, Trung, Nam. Mỗi miền sản phẩm của công ty đã xâm nhập và có mặt. Trong đó thị trường miền Bắc vẫn chiếm tỉ trọng lớn. Các khách hàng truyền thống của công ty chủ yếu cũng nằm ở miền Bắc như các công ty thuộc các tỉnh: Hoà Bình, Hải Phòng, Thanh Hoá… Thị trường nước ngoài: sản phẩm công ty sản xuất ra cũng đã được xuất sang thị trường Trung Quốc. Đó là một khách hàng lớn của công ty. 1.3. Đặc điểm cạnh tranh. Cạnh tranh là một phạm trù kinh tế khách quan, được xem là linh hồn sống của kinh tế thị trường. Cạnh tranh buộc các doanh nghiệp phải không ngừng vươn lên tồn tại và phát triển. Chiến thắng trong cạnh tranh sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao vị thế của mình và mở rộng một tương lai đầy triển vọng. Song thất bại trong cạnh tranh sẽ dẫn đến hậu quả bất lợi đối với doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh. Các đối thủ cạnh tranh của doanh nghiệp rất đa dạng: Các doanh nghiệp cùng ngành, các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thay thế các cơ sở sản xuất sản phẩm giả, sản phẩm nhái đối với các sản phẩm của doanh nghiệp, các cơ sở nhập lậu và tiêu thụ sản phẩm lậu. Sự cạnh tranh có thể diễn ra theo 4 cấp độ: - Cạnh tranh mong muốn: Tức là cùng một lượng thu nhập người ta có thể dùng vào mục đích này và không dùng vào mục đích khác. - Cạnh tranh giữa các sản phẩm khác nhau để cùng thoả mãn một mong muốn. - Cạnh tranh trong cùng loại sản phẩm. - Cạnh tranh giữa các nhãn hiệu. Thị trường hoá chất rất phong phú đa dạng với nhiều loại mặt hàng. Trên thị trường hiện nay, các sản phẩm hoá chất được sản xuất ra từ nhiều các doanh nghiệp khác nhau, từ doanh nghiệp Nhà nước tới các doanh nghiệp tư nhân. Công ty Phú Bình là một công ty TNHH, phải chịu sự cạnh tranh gay gắt với các doanh nghiệp khác trong nước bởi mỗi sản phẩm công ty sản xuất ra đều có những sản phẩm cạnh tranh khác có cùng tác dụng. Giá cả và chất lượng sản phẩm quyết định tới khả năng cạnh tranh của mỗi sản phẩm. Để cạnh tranh với các doanh nghiệp hoá chất khác, công ty phải tiến hành nghiên cứu để nâng cao chất lượng của sản phẩm sản xuất ra đồng thời hạ giá thành của sản phẩm. Trong nền kinh tế mà người bán nhiều hơn người mua thì sự cạnh tranh diễn ra thật khốc liệt. Để tồn tại và phát triển đòi hỏi mỗi công ty phải tự tìm cho mình hướng đi thật phù hợp và có hiệu quả. Bên cạnh việc cạnh tranh với các sản phẩm của các doanh nghiệp trong nước, công ty còn phải đối phó với các mặt hàng nhập về từ Trung Quốc trên thị trường nước ta. Như chúng ta đều biết hoá chất của Trung Quốc có rất nhiều chủng loại với giá cả rẻ hơn nhiều so với các sản phẩm của nước ta. Đây là thách thức rất lớn đối với không chỉ công ty Phú Bình mà còn là của các công ty trong nước. Trung Quốc ngày càng chiếm một thị phần hoá chất khá lớn ở nước ta. Tình hình đó yêu cầu công ty phải tìm mọi biện pháp để nhằm làm giảm chi phí từ đó có cơ hội giảm giá thành sản xuất, có điều kiện cạnh tranh với hoá chất Trung Quốc. Điều này đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu của cả công ty trong quá trình phát triển. 1Đặc điểm nội tại của công ty. 1. Cơ cấu tổ chức của công ty. Giám đốc : Giám đốc công ty là người là người có quyền điều hành cao nhất trong công ty và có nghĩa vụ tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của công ty. Giám đốc phải có các tính chất và điều kiện sau: - Nắm vững pháp luật, có ý thức chấp hành pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có sức khoẻ. - Có trình độ học vấn bậc đại học. - Có năng lực kinh doanh và tổ chức quản lí. Phó giám đốc: Phó giám đốc là người giúp việc giám đốc, điều hành một hoặc một số lĩnh vực hoạt động của công ty theo phân công và uỷ quyền của giám đốc. Chịu trách nhiệm trước giám đốc và pháp luật về nhiệm vụ được giám đốc phân công và uỷ quyền. Phó giám đốc phải có các điều kiện và tiêu chuẩn sau: - Được giám đốc bổ nhiệm. - Nắm vững pháp luật, có ý thức chấp hành pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức tổ chức kỉ luật, trung thành với những lợi ích hợp pháp của công ty, trung thực, liêm khiết có sức khoẻ. - Có trình độ học vấn bậc đại học về chuyên môn nghiệp vụ, có kiến thức và năng lực quản lí về lĩnh vực được phân công phụ trách. Kế toán trưởng: Giúp giám đốc chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kế hoạch thống kê, thông tin kinh tế và hạch toán kinh tế của công ty. Có nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Kế toán trưởng phải có các điều kiện sau đây: - Được giám đốc bổ nhiệm. - Nắm vững pháp luật, có ý thức chấp hành pháp luật, có ý thức tổ chức kỉ luật, trung thành với những lợi ích hợp pháp của công ty, trung thực liêm khiết, có sức khoẻ. - Có năng lực và trình độ của kế toán viên chính, có chứng chỉ học lớp kế toán trưởng theo quy định thống nhất của bộ tài chính, có năng lực tổ chức và điều hành hệ thống tổ chức kế toán của công ty. Bộ phận kinh doanh : Giúp giám đốc xây dựng và thực hiện kế hoạch tiêu thụ sản phẩm. Bộ phận sản xuất: Tiến hành các hoạt động sản xuất sản phẩm để công ty bán trên thị trường. Sơ đồ tổ chức của công ty. Giám đốc Phó giám đốc sản xuất Phó giám đốc kinh doanh Kế toán trưởng Bộ phận sản xuất Phòng kinh doanh 1.Đặc điểm về nhân lực. Công ty Phú Bình có khoảng 50 cán bộ công nhân viên, hoạt động ở hai bộ phận sản xuất và kinh doanh. Bộ phận sản xuất có 35 người trong đó có: 1 phó giám đốc, chịu trách nhiệm về hoạt động sản xuất của công ty. 2 kĩ sư phụ trách về mặt kĩ thuật. 1 kế toán viên, chịu trách nhiệm hạch toán của bộ phận này. 30 công nhân có trình độ trực tiếp sản xuất. 2 bảo vệ phụ trách bảo vệ kho vật tư hàng hoá. Bộ phận kinh doanh gồm có 15 người trong đó: 1 phó giám đốc chịu trách nhiệm kinh doanh. 1 kế toán trưởng phụ trách công tác của công ty. 1 kế toán viên. Nhân viên kinh doanh. Nhân viên bán hàng 2.Trang thiết bị kĩ thuật. Dây chuyền sản xuất nhập từ. Bộ phận sản xuất được xây dựng thành nhà xưởng rộng với khoảng 450m2. Có đầy đử các trang thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuất. Công nghệ sản xuất cũng đã được cập nhật thường xuyên.Cán bộ công nhân viên được trang bị đầy đủ các loại bảo hộ lao động từ quần áo găng tay, khẩu trang, ủng, giày. Bộ phận kinh doanh tách rời với bộ phận sản xuất. Bộ phận kinh doanh có trụ sở là một ngôi nhà lớn nằm ở 217 Ngô Gia Tự – Gia Lâm – Hà Nội, đựơc trang bị đầy đủ các thiết bị cho hoạt động kinh doanh như bàn ghế để làm việc và các thiết bị cần thiết khác… Phần III. Kết quả kinh doanh và tình hình thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh của công ty. I .Khái quát tình hình phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong mấy năm gần đây. 1. Tình hình sản xuất. Bảng 2: Tình hình sản xuất của công ty qua 3 năm từ năm 2000 đến năm 2002. (Xem trang sau) Nhìn vào bảng số liệu trên ta thấy sản lượng sản xuất của công ty: Năm 2001 có sự giảm so với năm 2000 về một số mặt hàng như: Đồng Sunfát, giảm so với năm 2000 là 12 tấn; hoa quả chế biến là 200 tấn. Nguyên nhân là do công ty thu mua nguyên liệu gặp phải khó khăn do tình trạng khan hiếm các loại hoa quả; mặt hàng đồng do công ty thu mua năm đó không đảm bảo đủ chất lượng nên sản lượng sản xuất ra bị giảm sút. Năm 2002, rút kinh nghiệm năm trước công ty đã tổ chức thu gom nguyên liệu ngay từ đầu mùa vụ nên đã tăng được sản lượng trong sản xuất đối với các mặt hàng đồng Sunfát, hoa quả chế biến so với năm 2001. Nhưng mặt hàng tinh chế nhựa thông thì sản lượng lại giảm đi 45 tấn. Nguyên nhân là do năm 2001 mặt hàng vẫn còn tồn kho. Tên sản phẩm Đơn vị Năm 2000 Năm 2001 Năm2002 Đồng Sunfát Tấn 197 185 245 Tinh chế nhựa thông Tấn 290 345 300 Kẽm Sunfát Tấn 389 400 400 Chất tẩy công nghiệp Lít 6000 6780 7230 Hoa quả chế biến Tấn 1400 1200 1495 Bảng 3: Tình hình sản xuất và tiêu thụ của công ty trong 3 năm từ năm 2000 đến năm 2002. (Xem trang sau) Qua bảng trên ta thấy sản xuất của công ty gắn chặt với tiêu thụ, lượng tồn kho không đáng kể, điếu đó chứng tỏ hoạt động của sản xuất của công ty luôn bám sát nhu cầu thị trường. Bên cạnh đó ta cũng thấy đặc điểm của hoá chất là không để được lâu, chính vì thế mà công ty phải nghiên cứu nhu cầu thị trường thế nào để cho lưọng tồn kho là nhỏ nhất. Qua bảng trên ta cũng nhận thấy điều đặc biệt là mặt hàng hoa quả chế biến luôn được tiêu thụ hết, nguyên nhân là do mặt hàng này hầu hết là nhập khẩu sang Trung Quốc, sản xuất theo đơn đặt hàng. Năm 2002, mặt hàng tinh chế nhựa thông tiêu thụ rất mạnh. Sản xuất 300 tấn nhưng tiêu thụ lên tới 327 tấn. Tên sản phẩm Năm 2000 Năm 2001 Năm 2002 Sản xuất Tiêu thụ Sản xuất Tiêu thụ Sản xuất Tiêu thụ Đồng Sunfát 197 190 185 185 245 233 Tinh chế nhựa thông 290 278 345 298 300 327 Kẽm Sunfát 389 350 400 387 400 367 Chất tẩy công nghiệp 6000 5967 6780 6500 7000 6868 Hoa quả chế biến 1400 1400 1200 1200 1495 1495 2.Tình hình kinh doanh của công ty. Bảng 4: Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty qua 3 năm từ năm 2000 đến năm 2002. Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2000 Năm 2001 Năm2002 Giá trị sản xuất Triệu đồng 12305,7 11549 13630,68 Doanh thu Triệu đồng 15877,5 15000 16816,38 Nộp ngân sách Triệu đồng 952,65 870 1042,592 Lao động Người 47 45 50 Thu nhập Triệu đồng 700 720 800 Qua biểu đồ trên ta thấy doanh thu của công ty năm 2001 giảm so với năm 2000 là 877,5 triệu đồng, tức là giảm 5,53 %. Nhưng đến năm 2002 thì doanh thu của công ty là 16816,38 triệu đồng, tăng
Luận văn liên quan