Quản lý tài chính công ở Việt Nam

(Bản scan) Từ lây các nhà kinh tế đã thừa nhận vai trò của tài chính công trong việc thúc đẩy tăng trưởng và phát triển thông qua cung cấp các hàng hóa công cộng, khắc phục các khiềm khuyết của thị trường, khuyến khích tiết kiệm và đầu tư, nâng cao đời sống

pdf185 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 4481 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Quản lý tài chính công ở Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan