Quản lý thảm họa tại cộng đồng

Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam (Hội CTĐVN) đãđào tạo đ-ợc một đội ngũ Tập huấn viên (THV) cấp Tỉnh về quản lý thảm họa qua khoá huấn luyện 16 ngày. Các THV này chịu trách nhiệm tập huấn cho cán bộ CTĐ cấp tỉnh và huyện, giáo viên, cán bộ chính quyền địa ph-ơng, cán bộ của các tổ chức quần chúng khác, tình nguyện viên, v.v. trong cả n-ớc. Tài liệu này nhằm giải quyết yêu cầu khẩn cấp của ng-ời dân sống trong các cộng đồng dễ bị ảnh h-ởng của thảm họa về kiến thức quản lý thảm họa cơ bản. Đây là cuốn tài liệu giành cho những ng-ời lãnh đạo làm việc tại cộng đồng nh-: Uỷ ban Nhân dân, các tổ chức quần chúng, các tổ chức tôn giáo - với vai trò của những ng-ời đứng đầu làng, xãvà các chủ hộ gia đình. Trung -ơng Hội CTĐVN h-ớng tới việc hỗ trợ công tác quản lý thảm họa tại các cộngđồng dễ bị tổn th-ơng nh-: các cộng đồng bị ảnh h-ởng của bão hoặc hạn hán, các cộng đồng nằm dọc theo các dòng sông hoặc khu vực ven biển th-ờng bị lũ lụt theo mùa, v.v. Ngoài các hoạt động can thiệp hiện thời, Hội CTĐVN cần sẵn sàng ứng phó với những thảm họa không l-ờng tr-ớc cùng với chính quyền và các cơ quan khác hoạt động tại các cộng đồng bị ảnh h-ởng của thảm họa. Một điều mà Hội CTĐVN nhận thấy trong hơn 50 năm hoạt động nhân đạo là Hội không thể một mình làm đ-ợc tất cả mọi việc –Hội cần có sự giúp đỡ của chính các cộng đồng. Vì vậy, Tài liệu này không những cung cấp các khái niệm về quản lý thảm họa, mà quan trọng hơn là đ-a ra những h-ớng dẫn thiết thực giúp cho ng-ời dân trong cộng đồng chuẩn bị phòng ngừa và ứng phó thảm họa, giảm bớt đ-ợc rủi ro của thảm họa đối với họ, v.v. Tài liệu này là của bạn. Mỗi bàI học bao gồm một trang mục lục, bắt đầu bằng việc giới thiệu ngắn gọn mục đíchcủa bài học, tiếp theo là các mục tiêu học tập, sau đó là nội dung bà

pdf106 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 2058 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Quản lý thảm họa tại cộng đồng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên