Quản trị nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ - Hệ thống tiền lương và tiền công

Việc thiết lập và áp dụng một hệ thống tiền lương và tiền công tốt có ảnh hưởng tới tất cả các phương diện trong nội dung quản lý nguồn nhân lực của một doanh nghiệp. Một hệ thống tiền lương và tiền công được tổ chức hợp lý, khách quan và chính xác giúp người chủ doanh nghiệp và các nhà quản lý lập kế hoạch cho tương lai, duy trì đội ngũ hiện tại và đảm bảo đối xử công bằng với tất cả mọi người. Phân tích, đánh giá và phân ngạch công việc chính xác là những quy trình thiết yếu để xây dựng các thang lương. Nếu doanh nghiệp tuân theo các quy trình này, công tác quản lý tiền lương sẽ đơn giản hơn. Cuốn sách này giới thiệu các chủ đề sau đây: Những khó khăn gặp phải liên quan tới hệ thống tiền lương và tiền công của doanh nghiệp. Đặc điểm của một hệ thống tiền lương và tiền công tốt. Các lợi ích của một hệ thống tiền lương và tiền công chính xác và khách quan. Thiết lập một hệ thống tiền lương và tiền công cho doanh nghiệp.

pdf111 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2422 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Quản trị nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ - Hệ thống tiền lương và tiền công, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan