Quản trị nhân sự - Thực trạng và giải pháp

Nước ta sau chiến tranh giải phóng đất nước là thời kỳ kinh tế tập trung bao cấp kéo dài, chậm đổi mới nên đã làm cho nhiều doanh nghiệp vẫn luôn dựa dẫm vào sự bao cấp của Nhà nước dẫn đến làm ăn kém hiệu quả. Quá trình đổi mới kinh tế, các yếu tố mới của nền kinh tế thị trường dần dần thay thế cho các thủ tục, nguyên tắc quản lý cũ, sự can thiệp của nhà nước vào hoạt động của doanh nghiệp giảm dần, phương thức quản lý mới và một môi trường mới cho quản lý con người trong các doanh nghiệp được hình thành. Sự chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường trong thực tế quản trị nhân sự ở Việt Nam là chuyển từ chế độ tuyển dụng lao động suốt đời sang chế độ hợp đồng lao động, từ hệ thống lương bình quân theo nhà nước chi trả sang hệ thống trả công do doanh nghiệp chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, những thách thức đối với quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp của Việt Nam còn rất lớn, khó khăn và thử thách với các doanh nghiệp hiện nay không phải là thiếu vốn hay trình độ trang bị kỹ thuật chưa hiện đại mà là làm thế nào để quản trị nguồn nhân lực có hiệu quả khi chuyển sang nền kinh tế thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế.

doc16 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 1991 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Quản trị nhân sự - Thực trạng và giải pháp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan