Quy trình công nghệ xử lý nước thải ngành công nghiệp thực phẩm

NGUỒN GỐC PHÁT SINH CHẤT Ô NHIỄM CHẤT HỮU CƠ [BOD/COD] • Có trong nươc thải ở 2 dạng là hòa tan và lơ lửng, chất hữu cơ phát sinh chủ yếu từ các công đoạn sản xuất và vệ sinh thiết bị trong dây chuyền. CHẤT RẮN LƠ LỬNG [SS] • Vật chất hữu cơ hoặc vô cơ không tan, phát sinh từ hoạt động sản xuất, phần thải bỏ của nguyên liệu, cặn bã từ quá trình vệ sinh máy móc, thiết bị, nhà xưởng. VÁNG NỔI, DẦU MỠ • Phát sinh chủ yếu từ công đoạn chiên, xào (sơ chế sản sản phẩm), vệ sinh thiết bị.

pdf9 trang | Chia sẻ: thanhlinh222 | Lượt xem: 2760 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Quy trình công nghệ xử lý nước thải ngành công nghiệp thực phẩm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI NGÀNH CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM THÀNH PHẦN TÍNH CHẤT NƯỚC THẢI TT Chỉ Tiêu Đơn Vị Nồng độ chất ô nhiễm Nước giải khát Rượu Vang Snack Kem 1 pH - 8 – 10 4,5 – 12 6 – 7,5 6 – 8 3 TSS mg/l 100 - 250 200 – 1.000 200-2.000 500 -5.000 4 BOD5 mg/l 450 - 600 1.200 – 3.600 4.200 4.000 – 6.000 5 COD mg/l 900 – 1.100 2.000 – 6.000 7.000 6.000-10.000 6 N – Tổng mg/l - 25 – 80 40-60 150-200 7 P – Tổng mg/l - 10 – 50 2 - 8 8 – 12 8 Độ màu Pt-Co Nhẹ Đậm Nhẹ Nhẹ 9 Dầu mỡ mg/l - - 800 50 - 100 NGUỒN GỐC PHÁT SINH CHẤT Ô NHIỄM • Có trong nươc thải ở 2 dạng là hòa tan và lơ lửng, chất hữu cơ phát sinh chủ yếu từ các công đoạn sản xuất và vệ sinh thiết bị trong dây chuyền. CHẤT HỮU CƠ [BOD/COD] • Vật chất hữu cơ hoặc vô cơ không tan, phát sinh từ hoạt động sản xuất, phần thải bỏ của nguyên liệu, cặn bã từ quá trình vệ sinh máy móc, thiết bị, nhà xưởng. CHẤT RẮN LƠ LỬNG [SS] • Phát sinh chủ yếu từ công đoạn chiên, xào (sơ chế sản sản phẩm), vệ sinh thiết bị.VÁNG NỔI, DẦU MỠ • pH của nước thải phụ thuộc vào từng loại hình sản xuẩt và điều kiện vệ sinh nhà xưởng, thiết bị.pH • Các thành phần dinh dưỡng có sẵn trong nguồn nguyên liệu đầu vào, chúng tồn tại trong nước thải cũng giống như BOD và SS N/P NHẬN XÉT-LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ NƯỚC THẢI THỰC PHẨM BOD/COD SS DẦU MỠ N/P MÀU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC Lưu lượng phát thải tùy vào công suất từng nhà máy QUY TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI SẢN XUẤT NƯỚC GIẢI KHÁT QUY TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI SẢN XUẤT RƯỢU VANG QUY TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI SẢN XUẤT RƯỢU VANG QUY TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI SẢN XUẤT KEM THANK YOU
Luận văn liên quan