Sách kim Quỹ- Y học cổ truyền Việt Nam

(Bản scan) Hỏi: bậc thượng công trị lúc chưa bệnh là thế nào? Thầy đáp: Trị lúc chưa bệnh là thấy Can bệnh biết sẽ truyền Tỳ, trước nên thực Tỳ (lầm cho Tỳ mạnh). Bốn tháng cuối mùa, Tỳ vượng không thọ tà, không nên bổ tỳ

pdf105 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2880 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Sách kim Quỹ- Y học cổ truyền Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan