Tác dụng dược lý đảo ngược trong phát triển thực phẩm chức năng/thảo dược: Phương pháp tiếp cận, khuôn khổ và trường hợp nghiên cứu

Sự thống nhất đó là kết quả kinh nghiệm của Ấn Độ trong hơn hai thập kỷ qua và nhiều dự án hứa hẹn ở các trung tâm thí nghiệm và một vài khu công nghiệp. Công việc đòi hỏi cần đưa ra những đề xuất ở các giai đoạn cụ thể xem cái nào không cần và cần được giải quyết tùy thuộc vào thông tin sẵn có và có thể thay đổi được trên từng trường hợp cụ thể. Đó là phương pháp triển khai chức năng chất lượng.

ppt13 trang | Chia sẻ: superlens | Lượt xem: 1855 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tác dụng dược lý đảo ngược trong phát triển thực phẩm chức năng/thảo dược: Phương pháp tiếp cận, khuôn khổ và trường hợp nghiên cứu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
28 Jun 2011 * Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Tú* Học viên: 1. Phitsamone 2. Thipphaphone* Lớp: CHTP- 2010B **Tổng quan về dược lý đảo ngược 1 Ưu điểm của Ayurveda trong thực phẩm chức năng2 Phương thức phát triển của thực phẩm chức năng3Trường hợp nghiên cứu4Các yếu tố tác động đến dược lý đảo ngược5* I: Tổng quan về dược lý đảo ngượcKhái quát về dược lý đảo ngược Quá trình phát hiện thuốc Cách tiếp cận Kết quả của quá trình*II: Ưu điểm của Ayurveda trong thực phẩm chức năng Chăm sóc sức khỏe hoàn chỉnh cho cả trí tuệ. Làm cho cơ thể và tinh thần bằng việc sử dụng thảo mộc tự nhiên.Thảo mộc có thể sử dụng thức ăn và thuốc.*III: Phương thức phát triển của thực phẩm chức năngSự thống nhất đó là kết quả kinh nghiệm của Ấn Độ trong hơn hai thập kỷ qua và nhiều dự án hứa hẹn ở các trung tâm thí nghiệm và một vài khu công nghiệp. Công việc đòi hỏi cần đưa ra những đề xuất ở các giai đoạn cụ thể xem cái nào không cần và cần được giải quyết tùy thuộc vào thông tin sẵn có và có thể thay đổi được trên từng trường hợp cụ thể. Đó là phương pháp triển khai chức năng chất lượng.*Hình 1: Đề xuất khuôn khổ của phương pháp tiếp cận dược lý đảo ngược để phát triển TPCN từ Ayurveda/TCM và thuốc truyền thống khác khảo sát lich sử hoạt động Về Hóa học và Dược * 1Xác địnhsức khỏelợi ích Danh sách Ayurvedic/TCM Hoạt động-công thức Tiền lâm sàng / trong ống nghiệm nghiên cứu * 4Danh sách tiềm năng hoạt động / kết hợp• Nhà cung cấp cho hoạt động • Xd các thông số KT • Đánh dấu và P2 * 7PrototypeCông thức * 8• đưa ​​ra giả thuyết có thể MoA * 3• Tạo ra dữ liệu để đánh giá an toàn * 5 • Lịch sử sd, tài liệu nghiên cứu về an toàn* 5 • Levels/quá trình được sd trong Ayurvedic/TCM * 5khảo sát lich sử hoạt động Về Hóa học và Dược * 1• khảo sát lịch sử Ayurvedic • Ayurvedic/TCM hội thảo / tham vấn với Ayurvedic / TCM nhà nghiên cứu và các bác sĩQuyết định trên cơ sở mức độ thông tin Ayurvedic / TCM mà tại đó hoạt động sẽ cần phải được thử nghiệm cho hiệu quảThực hiện nghiên cứu mở của con người Xác nhận tính hiệu quả và tài liệu an toàn * 9NoKết quả tích cực hiệu quả và xác nhận an toànMạnh lợi ích sức khỏe khiếu nại và vị trí mới của các SP mạnh mẽ hơn tuyên bốMạnh mẽ dữ liệu lâm sàng cho yêu cầu hỗ trợ-xem xét lại * 11Quy mô lớn RPCDB con người nghiên cứu (các) * 11Mềm ra mắt của SP với Ayurvedic /TCM đã được phê duyệt thành phần mềm bố * 10Phản hồi từ người sd/quản lý• Luyện tinh hoạt động • Hiểu MoA * 12 • Mục tiêu Site • nghiên cứu sinh khả dụng * 12*IV: Trường hợp nghiên cứu1.Trường hợp của phát triển một tiêu hóa và chống dạ dày có khí.2.Trường hợp của đơn thành phần sản phẩm thảo dượcBảng1: Thành phần Hingwastak ChurmaTên của thảo dược (Ayerveda name)Tên thảo dược, và phần được sử dụng1. Shunti Zingiber officinale, thân rễ khô2. MarichaPiper nigrum, trái cây sấy khô3. Pippali Piper longum, trái cây sấy khô4. Saindava Muối mỏ5. Jeera Cuminum cyminum, trái cây sấy khô6. Kala jeera Carum carvi, trái cây sấy khô7. Heeng Asafetida, kẹo cao su nhựa*Bảng2: Thành phần HingoliTM tabletsTên của thảo dược (Ayerveda name)Tên thảo dược, và phần được sử dụngThành phần.   mỗi viên thuốc.1. Shunti Zingiber officinale, thân rễ khô5.70 mg2. MarichaPiper nigrum, trái cây sấy khô8.55 mg3. PippaliPiper longum, trái cây sấy khô8.55 mg4. Saindava Muối mỏ114.0 mg5. Jeera Cuminum cyminum, trái cây sấy khô11.0 mg6. Kala jeeraCarum carvi, trái cây sấy khô-7. HeengAsafetida, kẹo cao su nhựa5.70 mg8. Kala lavanUnaqua Sodium chloride 14.25 mg9. SarakaraCrystal sugar 59.85 mg10. Nimbu sarCitrus limonum25.85 mg11. Suddha swarna gairic Purified silica material 8.55 mg*Các loại thảo dược duy nhất dựa trên (với cơ sở trí tuệ Ayurvedic) bổ sung chế độ ăn uống, tiếp thị bởi HingoliTM tabletsEmblica officinalisTerminalia arjunaWithania somniferaBaelTribulus terrestrisCurcuma longaCentella asiaticabitter gourd*V. Các yếu tố đến việc dược đảo ngược Định nghĩa rõ ràng về lợi ích sức khỏe. Phát âm rõ ràng về lợi ích trong các thuật ngữ được sử dụng trong tìm kiếm TM và phù hợp của văn học.Áp dụng các phương pháp sãn có, sàng lọc, thích hợp, giải thích chính xác của kết quả sàngKhả năng sẵn có để đi đến các phương pháp chế biến của các lãnh đạo và liều của nó.Phát triển các hình thức liều lượng thích hợp và chuẩn bị hồ sơ chất lượng cho từng lô hàng và ổn định mẫu thử nghiệm.Phát triển thích hợp và thống kê giao thức làm việc ra nghiên cứu con người với kết thúc điểm thích hợp và chỉ dấu sinh học.Tỉ mỉ làm việc để thống nhất các giao thức / phương pháp, định kỳ.Phối hợp tốt các nhà khoa học mang lại chuyên môn của họ cả cá nhân và tập thể. *Kết luậnViệc nghiên cứu dược lý đảo ngược trong phát triển thực phẩm chức năng/thảo dược là một công việc đang được quan tâm và ngày càng phát triển.Dược lý là sự kết hơp giữa đông y và tây y để tảo ra các phương pháp điều trị không thuốc và duy trì sức khỏe thông qua thực phẩm và chế độ ăn uống. Thank You *